Nieuws

Brief van Pastoor De Craene 30-5-2018

ZORG VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID Een broer die zelfmoord pleegt. Een kind dat naar een psychiatrische instelling moet. Een geliefde die zich dagelijks drogeert om overeind te blijven. Vader of moeder die depressief wordt… Het doet zo’n pijn, dit te moeten meemaken in eigen familiekring, vriendenkring, ja zelfs in je ruimere omgeving. Je voelt je zo machteloos en wordt geconfronteerd...
Lees meer »

Sint-Elooi processie - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

SINT-ELOOI PROCESSIE - PAARDENWIJDING - EUCHARISTIE Op zondag 1 juli i om 10uur aan De Kapel van St. Elooi op het Grootzand in Grembergen . Graag nodigen we jullie van harte uit voor de Processie met Paardenwijding en Misviering ter ere van Sint- Elooi. De Processie wordt gevormd aan de kerk om 9.30 uur en trekt langs de Dokter Haekstraat naar de kapel op het Grootzand. Aansluitend is er een...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 23-5-2018

LIEVE GOD….. zo schrijft een opa in een brief aan zijn kleinzoon die naar geloof zoekt. “Ik schrijft dit niet zomaar: Lieve God’. Het herinnert mij aan vroeger toen ik een nieuwjaarsbrief schreef. Toen waren alle mensen lief…. maar ben Jij dat ook?’ Ik behoor nog tot die generatie die de hele catechismus uit het hoofd moest kennen. Als antwoord op de vraag: ‘...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 16-5-2018

LAAT HET PINKSTEREN… Als wij het woord ‘Pinksteren’ gebruiken, is het meestal om een naam te geven aan de vijftigste dag na Pasen. Pinksteren, het feest van de H Geest, komt van het griekse woord pentèkostè (pentè betekent 50) Maar ‘pinksteren’ kan ook een werkwoord zijn… een gebeuren verwoorden waardoor het leven van mens en wereld zich vernieuwt en...
Lees meer »

Koortskapel - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

MEIMAAND – KOORTSKAPEL (oud-Kerkhofstraat) MARIAMAAND - MARIAVIERING Woensdag 30 mei om 19.30 uur aan De Koortskapel . Ook dit jaar nodigen we jullie van harte uit voor de misviering ter ere van O.L.Vrouw. Deze gaat door aan de kapel op: WOENSDAG 30 MEI OM 19.30 U. De mis wordt opdragen voor onze overleden bezieler en voorzitter van de koorstkapel Erna Van Dyck. Iedereen is welkom...
Lees meer »

Pinksteren - Sint-Margeratakerk (Grembergen)

PINKSTEREN Eucharistievieringen in Grembergen: Zaterdag 19 mei om 19 uur Zondag 20 mei om 10 uur, opgeluisterd door het St. Margaretakoor Met het feest van Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten. Alhoewel Pasen, Hemelvaart en Pinsteren theologisch één geheel vormen, worden deze 3 aspecten van de verrijzenis van Jezus in de liturgie uit elkaar getrokken. Lees meer , zie bijlage. Paul Redant
Lees meer »

Kapel Ringstraat- Sint-Margaretakerk (Grembergen)

MEIMAAND – KAPEL O.L.VROUW van het LICHT RINGSTRAAT – MARIAMAAND - MARIAVIERING Woensdag 23 mei om 19.30 uur voor wijk Ringstraat - Lomeerstraat - Kleemputstraat. Ook dit jaar nodigen we jullie van harte uit voor de misviering ter ere van O.L.V. van het Licht. Deze gaat door aan de kapel op: WOENSDAG 23 MEI OM 19.30 U. Samen willen we bidden voor onze persoonlijke intenties, onze...
Lees meer »

Vormselviering - Sint-Margaretakerk (Grembergen) - zevende TOVdag

We zijn er klaar voor! Op zondag 22 april was het zover. 56 jongeren werden op parochie Grembergen gevormd. Gedurende zes TOVdagen hebben de kinderen zich, onder begeleiding van catechisten en medewerkers, voorbereid op deze gebeurtenis. In de viering werd, na de passage uit het scheppingsverhaal waarin God de mens schiep als zijn beeld, gelezen: “Ook vandaag mag God zien dat het TOV is. Op...
Lees meer »

Woordje van Deken Jo

MARIAVERERING … IN EVANGELISCHE ZIN! Maria mag een eigen plaats in ons leven hebben. We kunnen haar echter niet scheiden van de Heer Jezus. Maria is de belangeloze ruimte van Gods menswording; zij is de stilte die Gods Woord laat horen. Zij is de vrije vrouw, aan niemand onderworpen, zelfs niet aan de machten van het kwaad. Maria is het beeld van de Kerk. Haar bescheiden dienstbaarheid...
Lees meer »

Dankviering vormelingen - Lambroeckkapel (Oudegem)

Na de stijlvolle en intens- beleefde vormselviering, willen wij onze dankkbaarheid uitdrukken in een dankviering aan de Lambroeckkapel te Oudegem op O. H. Hemelvaart donderdag 10 mei om 15.00u . De vormelingen zullen actief deelnemen aan deze viering. Iedereen is op deze viering aan deze historische kapel te midden van de Lambroekkouter uitgenodigd.
Lees meer »

Pagina's