Palmzondagviering (Sint-Ursmaruskerk, Baasrode)
Op zaterdag 23 maart vierden we met velen Palmzondag in onze kerk.

TERUGBLIK PALMZONDAG

De eerste communicantjes hadden hun derde inleefviering. Na de wijding van de palmtakken achteraan in de kerk brachten kandidaat-vormelingen in processie de vier manden naar het altaar en de eerste communicantjes gingen deken Jo vooraf, wuivend met een palmtakje, net zoals 2000 jaar geleden. Voorganger Jo maakte van de kruisweg een stripverhaal waarbij de eerste communicanten van statie tot statie gingen met telkens een woordje uitleg van deken Jo. Het voorgelezen lijdensverhaal was kindvriendelijk. Het was ingekort en de vertegenwoordiger van het volk in het verhaal zat letterlijk tussen de aanwezigen. De kinderen waren muisstil en heel aandachtig, mede door de vereenvoudigde taal. Daarna ontving Naud het sacrament van het doopsel waarop een warm applaus volgde. Enkele kinderen brachten de offergaven aan. Bij de communie kregen de eerste communicantjes een kruisje op het voorhoofd. Na de viering namen alle aanwezigen een palmtakje mee naar huis, sommigen ook voor zieken en hoogbejaarden. Ook kreeg iedereen een mooie kaart uit de abdij van Dendermonde met aan de binnenkant een overzicht van de vieringen in de Goede Week 2024. Een woord van dank gaat naar Paul en Jan die zorgden voor voldoende palmtakjes! Dank aan deken Jo voor de kindvriendelijke viering! Dank aan alle medewerkers en alle aanwezigen

Zoeken

Dekenaal nieuws