Vormsel
In het sacrament van het vormsel ontvang je de zalving van Gods Geest.

Door de coronapandemie moeten we ons heel wat ontzeggen en moeten we heel veel plannen ook wijzigen. Zo ook onze plannen voor de voorbereidingen op het Vormsel. Deze gaan gewoon door, maar dan digitaal.

Ga me ons "Op weg naar het Vormsel":

Je vindt 4 thematische pakketjes:

 • Geloven
  Christenen hebben ervaren dat God hen zoekt en hebben beslist om Hem een plaats in hun leven te geven.
 • Bidden
  Christenen zijn mensen die bidden en zo hun woorden, gedachten en gevoelens toevertrouwen aan God.
 • Sacramenten vieren
  Christenen leven vanuit de kracht van de Geest, met spirit en enthousiasme!
 • Mensen helpen
  Christenen zijn mensen die net als Jezus omzien naar anderen.

Het sacrament van Vormsel willen ontvangen sluit in dat deze jonge mensen een bewuste keuze maken om verder door het leven te gaan als gelovige mensen en ze ontvangen daartoe Gods H. Geest door de zalving en het gebed van de vormheer.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe helper.
Geef hun de Geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde.
Gebed uit de vormselliturgie.

Appels
Sint-Apolloniakerk

Dendermonde-Centrum
Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk)

Baasrode
Sint-Ursmaruskerk

Pastoor-Deken
Contactpersoon voor Baasrode
Johan Mattheys
Heldenplein 1, 9200 Dendermonde
tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35
johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Appels
Lea Verwaeren, 0478 88 73 01, lea.verwaeren@gmail.com

Dendermonde
Zuster Lieve Becke, Begijnhof 1, tel.: 052 21 00 38, zusterlieve@parochiedendermonde.be

Oudegem
Hilde D'Hollander, Oudegemse Baan 49 te Oudegem, gsm 0475 32 18 78, e-mail: hilde.dhollander@gmail.com

Sint-Gillis-Dendermonde

Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Buiten)

Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Boonwijk)

Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)

Het Vormsel wordt toegediend in de St. Egidiuskerk en heeft plaats op de 3 de zondag na Pasen voor de kinderen van Sint-Gillis Centrum, Lutterzele, Boonwijk en Keur.

Niemand is verplicht er aan deel te nemen, maar wie zich aanbiedt wordt geacht gedurende één jaar de catechese, als voorbereiding op dit Vormsel, te volgen en elke zondag deel te nemen aan de misviering van 11u. De catechese start op het einde van september en heeft plaats vanaf 10u30 in de kerk. Het H.Vormsel willen ontvangen houdt in dat deze jonge mensen een bewuste keuze maken om verder door het leven te gaan als gelovige mensen en ze ontvangen daartoe Gods H. Geest door de zalving en het gebed van de vormheer.

Paul De Craene
Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53
decraene.paul@skynet.be

Grembergen
Sint-Margaretakerk

De voorbereiding op het vormsel gebeurt op één jaar. Gedurende een zevental (halve) dagen komen alle kinderen samen om te bidden, zingen, spelen, vieren, nadenken....

Wij noemen deze dagen TOVdagen. TOV verwijst naar het scheppingsverhaal en is een Hebreeuws woord dat betekent: goed. Wij willen immers de kinderen samenbrengen op dagen waar het goed - TOV dus - is. Het weekend vóór het vormsel trekken we er samen op uit voor een tweedaagse.

De ouders worden nauw bij de voorbereiding betrokken door o.a. twee ouderavonden (waarvan één samen met de kinderen) en deelname aan de vieringen waarbij ze geregeld een opdracht krijgen. We besteden ook aandacht aan dooppeter en -meter op de namiddag voor geloofsvrienden.

In onze kerk valt het vormsel op de derde zondag na Pasen.

Verantwoordelijke: Hugo Van Cauwenberg, Hagewijkpark 54, 9200 Gremberen. tel: 052 21 05 96, hugo.vancauwenberg@outlook.com

Pastoor: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Zoeken

Dekenaal nieuws