Alles over de nieuwe parochie

Met het nieuwe dekenaat Dendermonde op weg naar nieuwe parochies Er is de voorbije jaren al heel wat geschreven en gezegd over de herstructurering van de dekenaten binnen ons bisdom Gent. Voor degenen die erbij betrokken waren lijkt alles heel evident. Voor de vele vrijwilligers en zelfs trouwe...

Lees meer

Oecumenische Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen.

In de Kersttijd, die nog maar pas achter ons ligt, lazen en hoorden we het allicht: ‘In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.’ In het Grieks gebruikte Lucas, de evangelist, het woord oikoumene om het Romeinse rijk aan te...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Jezus … bemind en verworpen.

Het optreden en de Boodschap van Jezus lokken vele en verschillende reacties uit en Zijn populariteit zakt snel. Als Hij in de synagoge van Nazareth de bijbel opent en er uit voorleest zijn alle ogen op Hem gevestigd. Als Hij over de teksten uitleg geeft beginnen er twistgesprekken. Uiteindelijk...

Lees meer

Nieuwjaarsviering

Nieuwjaarsdag 2022. Feest van Maria Moeder Gods. Geen betere manier om een nieuw jaar te beginnen dan het in de handen te leggen van Onze Lieve Vrouw.

Lees meer

Herdenking drama Fabeltjesland Sint-Egidius, Sint-Gillis Dendermonde

Ook in deze coronatijden, zullen wij net als vorig jaar deze herdenking eenvoudig moeten houden. Gelukkig kunnen wij nu wel een eucharistieviering voorzien, maar zonder de actieve medewerking van alle kinderen. De besmetting is momenteel te hoog om vele en verschillende groepen kinderen samen te...

Lees meer

FEEST VAN DE OPENBARING- Sint-Egidius, Sint-Gillis Dendermonde

Op zondag 2 januari hebben wij het Feest van de Openbaring (Driekoningen) gevierd. Dank zij de gezangen van de Rwandese gemeenschap, met Tim aan het orgel en de piano, werd het een mooie viering. Tijdens de offerande werden de giften ingezameld voor de Afrikaanse missies. Dank zij deze giften samen...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Een jaar vol geluk

De voorbije dagen waren wensen van geluk en vreugde niet weg te denken. Bij elke eerste ontmoeting met bekenden en met groepen, in de vele toespraken die werden gehouden en berichten die ons werden toegezonden … stonden geluk, vrede en welzijn voorop. Ook al is dat heerlijke geluk sterk getemperd...

Lees meer

Dank aan...

Allen die hebben meegewerkt aan een passende kerstsfeer. Ik denk op de eerste plaats aan de vele vrijwilligers die de kerst- en nieuwjaarsboodschap van onze parochie hebben uitgedragen naar alle inwoners van Sint Gillis. De vele vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de prachtige kerststallen die...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws