Nieuws

Pastoor Paul De Craene 70 jaar

Onze pastoor wordt 70! Toen ik lang geleden leider was bij de jeugdafdeling van de CM kwam ik, meestal in één of andere Zwitserse berghut, onze proost Paul De Craene tegen. Wat me toen al opviel was zijn erg aanstekelijke enthousiasme. Ik liep Paul vele jaren later (in 2007 om precies te zijn) opnieuw tegen het lijf toen hij de nieuwe pastoor van onze parochie werd. En opnieuw werd ik getroffen...
Lees meer »

Overlijdens in de maand november

In november namen we afscheid van ... Leon Vercauteren (7 april 1933 - 9 november 2020) in de Sint-Margaretakerk (Grembergen) op 14 november. Aloïs Van Houwe (24 juli 1938 - 7 november 2020) in de Sint-Apolloniakerk (Appels) op 14 november. Juliana Fierens (26 april 1935 - 11 november 2020) in de Sint-Margaretakerk (Grembergen) op 17 november. Lois Verheyen (9 juli 1941 - 18 november 2020) in de...
Lees meer »

Eerste zondag van de advent

Lezing: Js 63,16b-17.19b; 64,3b-8 Gij HEER zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig! Waarom, HEER, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren. Omwille van de stammen die uw eigendom zijn. Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven voor uw aanblik. Gij alleen zijt God en...
Lees meer »

Sint komt coronaveilig

de blijde intocht van Sinterklaas was door corona zonder publiek niemand wist waar dit zou zijn nochtans was Sint niet virusziek zijn aankomst zagen we online of je kon het op teevee bekijken roetveegpieten vergezelden hem coronaproof om niet te bezwijken straks is de Sint bij nacht op pad er telt voor hem geen avondklok hij moet ook niet in quarantaine na zijn rit door ieder huizenblok virologen...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 25-11-2020

Adventscampagne Welzijnszorg Volgende week begint de adventstijd. Advent betekent: hoopvol uitzien, verwachten… voor ons gelovigen naar het komen van de Heer in ons leven en in ons hart. Zomaar niet afwachten, maar actief verwachten. Misschien is beter nog vanuit het Latijn… Ad Venire: aan komen. Zo wordt advent eerder een houding van ontvankelijkheid. De Heer terug laten geboren...
Lees meer »

Een vlammetje voor jou

Nu we ons opmaken voor een toch wel aparte Advent worden her en der initiatieven genomen om elkaar te bemoedigen en te ondersteunen, heeft de uitgeverij Halewijn (Kerk & Leven) zich aangesloten bij een initiatief van LKD-Dendermonde en dom Daniël. We bezorgen jullie twee digitale raamaffiches die kunnen gebruikt worden om lokaal af te printen en te verspreiden. Je kan ze in jpg-formaat (klik...
Lees meer »

Bubbeltijd op Ontmoetingsdagen

’t Was anders, maar wel goed 6 juli…Wat normaal de eerste volledige dag zou zijn van een geweldige week op “Ontmoetingsdagen”, veranderde nu in slechts één dag plezier…Ook bij ons strooide Covid-19 roet in het eten: het kamp kon niet doorgaan. Ondanks het feit dat de zomerkampen groen licht kregen, zagen we al snel in dat met de nodige maatregelen de essentie van...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 18-11-2020

Een rijk van liefde Het kerkelijk jaareinde - volgende week begint de advent – eindigt met een hoopvolle noot. Niet de ondergang van mens en wereld wordt in het vooruitzicht gesteld. Maar Gods Rijk! Een rijk van vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Althans voor allen die in Jezus’ voetspoor hebben gewandeld. ‘Komt gezegenden’, zegt de Koning in de parabel die voor de...
Lees meer »

Samen vieren we VREDE

Zalig zij die vredig zijn Op 11 november gedenken we alle burgerlijke en militaire slachtoffers die hun leven lieten in voorbije oorlogen Vanwege de coronamaatregelen zullen de plechtigheden in beperkte kring en op uitnodiging doorgaan. Maar desondanks willen we die dag “Vrede Vieren”. Mooi symbool van vrede is ook de samenwerking voor de gedachtenisviering. Vertegenwoordigers van de...
Lees meer »

Kerk & Leven: een gids in deze tijd

Terwijl ik mijn abonnement van het ‘parochieblad’ hernieuw, vraag ik me af om welke redenen ik dit doe. Voor mij is het een voortreffelijk weekblad. Maar waarom? Hier een top-15 : 1. Het hoofdartikel op het voorblad vind ik boeiend en actueel, aanknopend bij de praktijk van de Kerk en het leven van de mens. Menig schrijver uit eigen streek passeert de revue. 2. Het overzicht van alle...
Lees meer »

Pagina's