Nieuws

Vormsel 2019 - parochie in Grembergen

Op woensdag 12 september nodigen we alle kandidaat-vormelingen van onze parochie en (minstens één van) hun ouders uit op de startavond. Ook wie in een andere parochie woont maar naar school gaat in Grembergen kan aansluiten. De startavond vindt plaats in de kerk . We beginnen om 18.45u en werken tot 20.45u. Op deze avond gaan we in op de betekenis van het Vormsel en stellen we het jaarprogramma...
Lees meer »

Abdijconferenties

In september starten in de Sint-Pieter- en Paulusabdij de maandelijkse conferenties. Wij geven u graag een overzicht van de eerste vier conferenties. - Op 11 september luidt het thema "Christenen en Europa" en het is niemand minder dan president emeritus van de Europese Raad, Miniister van Staat Herman Van Rompuy die ons over dit onderwerp zal spreken. - Op 9 oktober is professor Johan...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 16/08/2018

SAMEN OP STAP Als wij stappen vooruit willen zetten moet dat stap voor stap gebeuren… overhaast te werk gaan en aan overacting doen is dikwijls weinig vruchtbaar. De christenen worden in de Handelingen van de apostelen ‘de mensen van de weg’ genoemd, mensen die op weg gaan, die de weg volgen die Jezus voor ons heeft uitgestippeld. Ook de hedendaagse mens is onderweg…...
Lees meer »

Wijzigend parochielandschap

ENKELE OVERWEGINGEN BIJ HET ZICH WIJZIGEND PAROCHIELANDSCHAP Naar de kern gaan … Geloof en Kerk kennen vandaag de dag geen cultureel automatisme meer. Geloven vraagt vandaag een persoonlijke verdieping en een werkelijk beleefde relatie met God. Enkel vanuit deze godsverbondenheid kan een gemeenschap uitgebouwd worden. Het zal dus belangrijker worden te spreken tot God dan te spreken over...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 08/08/2018

HET ‘JA’ VAN MARIA Het feest van de tenhemelopneming van Maria is zeer oud en ook langzaam gegroeid rond de plaats waar Maria heeft geleefd en gestorven is: in Getsemane in Jeruzalem. Reeds zeer vroeg werd deze plaats bezocht en groeide er een grote devotie rond Maria. Van in de vijfde eeuw was het feest van haar opname ten hemel gemeengoed geworden van de hele christelijke wereld...
Lees meer »

Vormselcatechese (O.-L.-Vrouwekerk en St. Egidiuskerk, Dendermonde centrum)

Beste jongens en meisjes, Binnenkort stappen jullie wellicht het 6de leerjaar binnen. 2019 is het jaar waarin jullie 12 jaar worden. Misschien denken sommigen aan een parochiaal gebeuren dat plaatsvindt in de loop van dit jaar. Wij bedoelen het sacrament van het vormsel. Graag brengen wij u vanuit de parochie op de hoogte. We plannen ook een gezamenlijke start van ons catechesejaar. Wij kregen...
Lees meer »

Jaarlijkse noveen ter ere van H.Aldegonde (Sint-Aldegondiskerk - Mespelare)

Wie was Aldegonde? Aldegonde was de dochter van een adellijk koppel. Ze werd geboren in Cousolre in Noord-Frankrijk. Aldegonde hield veel van haar geloof. Ze bad graag en gaf veel van haar bezit weg aan mensen die het meer nodig hadden dan zij .Haar ouders vonden dat ze in het huwelijk moest treden. Ze hadden al een partner voor haar gekozen, een Engelse landheer. Aldegonde weigerde dit huwelijk...
Lees meer »

Graag zien in geloof …

EEN WOORDJE VAN DEKEN JO … Zie je me graag? Hou je van mij? Dat is een vraag die heel wat mensen elkaar stellen. Er op antwoorden is niet altijd even gemakkelijk. Is het wel nodig die vraag ‘Zie je me graag’ te stellen? Geeft de gang van het leven zelf geen antwoord? Mensen die zolang met elkaar lief en leed delen, de één die voor de ander zorg draagt. Is dat geen antwoord op...
Lees meer »

H. Hartbeeld- Sint-Margaretakerk (Grembergen)

VAKANTIEJOB - H. HARTBEELD Alhoewel de maand juli zeer warm was, hield het ons (mannen van de kerkkuisploeg met sympathisanten zijnde pastoor en vrouwen-kuisers) niet tegen om het H. Hartbeeld (staat achteraan de kerk in de pastorie-tuin ) een grondige poetsbeurt te geven. Eerst werd het plein rond het beeld proper gemaakt en onkruidvrij gemaakt. Dan kwamen de ladders, de emmers, de sponsen. Na...
Lees meer »

Orgelconcerten in Dendermondse kerken

ORGELCONCERTEN IN DENDERMONDSE KERKEN Het Orgelcomité Dendendermonde biedt terug een reeks orgelconcerten aan in deze zomermaanden. In juli en augustus zijn het lokale organisten die een orgelconcert brengen. In een tweede reeks in september en oktober zijn het gastorganisten die onze Dendermondse orgels zullen laten weerklinken. Orgelconcert 15 juli om 15u Sint-Egidiuskerk extra muros (Sint-...
Lees meer »

Pagina's