Brief van pastoor De Craene - Tijd voor creativiteit

Zondag worden wij uitgenodigd naar de viering van Samana ter gelegenheid van de ‘Dag van de chronisch zieke mensen’ en hun familie en mantelzorgers. Deze viering gaat door in de kerk van Sint-Gillis om 11.00 uur. We worden uitgenodigd om tijd te maken voor elkaar en in het bijzonder voor deze mensen...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Oktobermaand … missiemaand

Het thema is: “Jullie zullen mijn getuigen zijn”. Tijdens de oktobermaand gaat onze aandacht naar de oproep en onze zending om getuigen te zijn van ons geloof. Elke gelovige wordt uitgenodigd om Missionaris te zijn. In het verleden hebben duizenden gelovige mannen en vrouwen die oproep beantwoord...

Lees meer

Artiestenviering en Sint-Egidiusviering Sint-Gillis- Dendermonde

Op zondag 11 september begonnen we een nieuw werkjaar met de viering van Sint-Egidius. Proficiat aan Aurelia die we in de Artiestenmis mochten verwelkomen met haar koor en een aantal muzikanten om de mis op te luisteren. Dank aan pastoor Paul voor de mooie woorden. Dank aan Samana voor de...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - God verlangt gerechtigheid

De teksten van het weekend zijn radicaal. De profeet Amos stelt zich in Gods naam aan de kant van de ‘armen en verdrukten’. God zal het volk treffen dat ongerechtigheid pleegt. Het evangelie nodigt ons uit om op een verstandige wijze om te gaan met onze eigen bezittingen en met de rijkdom van deze...

Lees meer

Een nieuw Bijbels Leerhuis in onze parochie

Hij nam het woord en onderrichtte hen' Het nieuwe Bijbels Leerhuis in het bisdom Gent - 2022-2023 Eind november 2022 start het A-jaar in het zondagslectionarium. We lezen dan voornamelijk uit het evangelie volgens Matteüs. Daarom stellen we het Bijbels Leerhuis 2022-23 in het teken daarvan. Typisch...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Jeugdbewegingen brengen toekomst

Op vrijdag 2 september hadden wij in onze parochiekerk de opening van een schitterende tentoonstelling over Chiro en KSA. Een mooie kans om stil te staan bij de geschiedenis van onze jeugdbewegingen en bij het belang van de jeugdwerking voor de toekomst van onze parochiegemeenschap en de samenleving...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws