Lichtmisviering Appels

De dopelingen van het voorbije jaar werden op zondag 5 februari verwacht in de kerk van Appels. Samen met de aanstaande Eerste Communicanten werd het een vrolijke viering.

Lees meer

Lichtmisviering dekenale kerk

Op zondag 5 februari waren we met vele tezamen om Lichtmis te gedenken. Tijdens de viering werden er vijf kinderen gedoopt. Aan het einde van de viering volgde de kinderzegen voor de dopelingen van het voorbije jaar. Na de viering mochten ze het doopschelpje meenemen naar huis. (C) LD

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Wees heilig zoals God

Het woord ‘heilig’ ligt voor de hedendaagse mens niet goed in de markt. Het doet ons eerder denken aan een supervrome levenshouding die los staat van het moderne leven. En sedert de tweede wereldoorlog heeft het ook een negatieve bijklank. Nochtans ‘heilig’ is een mooi woord. Het komt van het woord...

Lees meer

Kinderzegen Sint-Egidius, Sint-Gillis-Dendermonde

Vele kinderen en hun ouders kwamen op zondag 29 januari naar onze kerk. De speelhoek trok de kleinen aan waar ze tekeningen kleurden en boekjes konden lezen. Bart en Sarah zongen prachtige liederen die zowel de ouders als de kinderen ontroerden. Rudy en Fabienne bakten heerlijke pannenkoekjes die...

Lees meer

Een nieuwe biografie over pater Damiaan ; de zoveelste?

Vorig jaar verscheen alweer een boek over het leven van pater Damiaan. Het zoveelste in de rij? Of bracht het nieuwe inzichten en feiten? Voortbouwend op de vorige biografieën maar ook op vernieuwend onderzoek van herontdekte, vergeten of verwaarloosde bronnen wil dit boek toch wel de blik op de...

Lees meer

Campagne Damiaanactie 2023

Damiaan in actie Ieder mens heeft recht op een waardig leven en de best mogelijke gezondheid. Sinds 1964 helpt Damiaanactie mensen die lijden aan lepra, tuberculose en andere infectieziektes. Het zijn ziektes die vooral de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen en die enorm veel slachtoffers...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Gij zijt licht en zout

Aan ons zegt Jezus nu: Gij zijt het zout der aarde, het licht van de wereld. Woorden die hij destijds uitsprak op een kleine berg (Bergrede) in Galilea, niet voor de machtigen van zijn tijd, maar tot eenvoudige mensen uit de omgeving. Mensen die naar Hem kwamen luisteren.

Lees meer

Herdenking Fabeltjesland Sint-Egidius, Sint-Gillis-Dendermonde

Dank aan iedereen die op zondag 22 januari samen met ons deelde in de aandacht voor alle kinderen die we missen of die het moeilijk hebben. In het bijzonder dachten we aan het drama dat plaatsvond in Fabeltjesland, dat deel uitmaakt van onze parochiegeschiedenis en dat we nooit zullen vergeten. De...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws