Viering Christus-Koning Sint-Egidiuskerk Sint-Gillis-Dendermonde

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vierden we het feest van Christus-Koning, ook het feest van de jeugd, die dan ook met velen aanwezig was. Ook heel wat vormelingen hadden het uniform van een jeugdbeweging of sportclub aangetrokken. Kreaboem trommelde de viering in. Wat een vreugde al die...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - De advent in zicht

Volgende week begint een nieuw kerkelijk jaar: de advent. Vier zondagen waarbij wij stap voor stap, op weg gaan naar Kerstmis: het feest van Gods komen onder de mensen. Zijn Licht verdrijft onze duisternis. De God waarin wij geloven is geen verre, machtige en afstandelijke God, maar een wonder van...

Lees meer

Terugblik Gedachtenisviering (Sint-Ursmaruskerk, Baasrode)

Op zaterdag 5 november werden alle overledenen van onze parochie herdacht en in het bijzonder zij die ons het laatste jaar ontvallen zijn. Vele mensen waren op de uitnodiging ingegaan. Het bloemstuk op het altaar, de versierde paaskaars, de chrysanten aan de ambo en aan het hoekje met de...

Lees meer

Naamopgave (Sint-Ursmaruskerk, Baasrode)

Het jaarprogramma van de vormselcatechese bestaat uit een aantal bijeenkomsten en vieringen. Er zijn in Baasrode 26 vormelingen ingeschreven. Op 22 oktober kwamen ze voor de 1ste catechesebijeenkomst samen rond Paulus. In de aansluitende eucharistieviering had de naamopgave plaats. Als de kandidaat...

Lees meer

Inleefviering Eerste Communie (Sint-Ursmaruskerk, Baasrode)

Op zaterdag 15 oktober had de eerste inleefviering voor de eerste communicantjes plaats in de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode. Deze viering verliep warm en sfeervol. Er waren veel kandidaat-communicantjes aanwezig, omringd door hun ouders en vaak ook hun grootouders en familie. Deze mooie viering was...

Lees meer

In memoriam Zuster Lieve

Onder Gods handen leefde ik mijn leven, in Gods handen geef ik mijn leven terug… Sint Augustinus Na een rijk en vruchtbaar leven van inzet en toewijding aan Gods kerk, nam onverwacht afscheid van ons Zuster Lieve, geboren Godelieve Beck. Ze werd geboren te Sint-Pauwels op 12 maart 1939. Op 15...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws