Parochie in Dendermonde

Nieuws

Versoepelingen voor de erediensten

Het Overlegcomité van vrijdag 5 maart heeft geoordeeld dat voorzichtigheid geboden blijft, maar dat er toch voor bijvoorbeeld de uitvaarten al wat kan worden versoepeld . Daarnaast bieden zij voor erediensten mogelijks vanaf 1 april ook al wat perspectief. Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 03-03-2021

Derde zondag van de Vasten: richtinggevende woorden De derde vastenzondag richt onze aandacht op de gekende tien geboden die Mozes meekreeg op de berg Sinaï tijdens de woestijntocht van het volk dat Jahweh ‘Ik zal er zijn’ zich had uitgekozen. Woorden die verwijzen naar Gods droom met mens en wereld. Tien regels die het volk zullen leiden naar een nieuwe wereld. De tekst begint met de...
Lees meer »

Overlijdens in de maand februari

In februari namen we afscheid van ... Maria De Smet (15 augustus 1936 - 2 februari 2021) in de Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-binnen) op 6 februari. Denise Van Muylders (26 oktober 1924 - 3 februari 2021) in de Sint-Ursmaruskerk (Baasrode) op 8 februari. Leonie Van Malder (31 oktober 1921 - 5 februari 2021) in de Sint-Ursmaruskerk (Baasrode) op 13 februari. Marlyse Buys (22 mei 1952 - 16 februari...
Lees meer »

Wekelijkse aanbidding (Onze-Lieve-Vrouwekerk, dekenale kerk)

Op donderdag 25 februari zijn we onze wekelijkse aanbidding in de hoofdkerk van Dendermonde herbegonnen. Elf aanwezigen toonden door hun aanwezigheid hun verlangen om dichter bij de Heer te zijn nu we als christenen ook vooralsnog de eucharistie moeten ontberen. Het is een harde tijd voor wie de Heer zoeken en naar zijn leiding en nabijheid verlangen. Wie wil aansluiten is steeds welkom We...
Lees meer »

Catechesehoekje: Hongerdoek

Wat is een hongerdoek ? In de Middeleeuwen kende men in veel Europese landen het gebruik om tijdens de veertigdagentijd de plaats waar het altaar staat met een groot doek of gordijn af te scheiden van de rest van de kerk. De pracht en praal van het koor werden verborgen voor de gelovigen omdat ze moeilijk te verzoenen waren met de soberheid en boetedoening waartoe men hen aanspoorde. Later begon...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 24-02-2021

Tweede zondag van de Vasten: een menswaardige samenleving Met de tweede stap in de vastentijd, gaan wij wereldwijd voor een menswaardige samenleving. Een samenleving die een beetje gaat lijken op Gods droom: het Rijk Gods waar wij nu al mogen aan meewerken. Niet dat wij er al zijn, verre van. Maar Abraham waarvan sprake is in de eerste lezing van deze zondag en de verheerlijking van Jezus op de...
Lees meer »

Vormsel 2021

De Vlaamse bisschoppen hebben beslist dat de tussen Pasen en Pinksteren 2021 geplande vormsels pas na de zomervakantie zullen plaatsvinden . Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen. Diocesane regeling in het Bisdom Gent voor de...
Lees meer »

Catechesehoekje: Kruisjes maken

Proficiat aan onze vormelingen Sinds Aswoensdag staat in of aan vele kerken een houten kruis met een paars doek, om ons te herinneren aan de vastentijd, om de gelovigen even te doen stilstaan en na te denken over de vasten en wat het voor hen betekent. De kruisen blijven dan ook staan tot Pasen. Net zoals de kerststallen in de kersttijd, willen deze kruisen eraan herinneren dat het voor...
Lees meer »

Terugblik op Maria Lichtmis 2021 -Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Terugblik op Maria Lichtmis (7/02/2021) in Vlassenbroek, anders dan de andere Het licht was er overvloedig, de mensen ook maar de mis hebben we moeten missen. Voor velen werd het een hartverwarmende namiddag, die begon met catechese voor de kandidaat-vormelingen. Deze vorming werd afgerond in gebed, samen met onze E.H. pastoor en de catechisten en het aansteken van een kaarsje via het vlammetje...
Lees meer »

Vasten: vast iets voor jou

Waarom vasten? De vasten daagt ons uit om stil te staan bij wat echt van tel is. Wie bewust vast, komt vaak vanzelf tot bezinning. Vasten is voor christenen geen doel op zich maar een hulpmiddel om tot een hoger doel te komen: dichter bij God. Minder eten en zaken ontzeggen of afleren staan ten dienste van matiging, die ruimte biedt om tot inkeer te komen. Wie vast, verbetert de hersenfunctie:...
Lees meer »