Parochie Dendermonde

Nieuws

Brief van Pastoor Paul De Craene 16/08/2018

SAMEN OP STAP Als wij stappen vooruit willen zetten moet dat stap voor stap gebeuren… overhaast te werk gaan en aan overacting doen is dikwijls weinig vruchtbaar. De christenen worden in de Handelingen van de apostelen ‘de mensen van de weg’ genoemd, mensen die op weg gaan, die de weg volgen die Jezus voor ons heeft uitgestippeld. Ook de hedendaagse mens is onderweg…...
Lees meer »

Wijzigend parochielandschap

ENKELE OVERWEGINGEN BIJ HET ZICH WIJZIGEND PAROCHIELANDSCHAP Naar de kern gaan … Geloof en Kerk kennen vandaag de dag geen cultureel automatisme meer. Geloven vraagt vandaag een persoonlijke verdieping en een werkelijk beleefde relatie met God. Enkel vanuit deze godsverbondenheid kan een gemeenschap uitgebouwd worden. Het zal dus belangrijker worden te spreken tot God dan te spreken over...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 08/08/2018

HET ‘JA’ VAN MARIA Het feest van de tenhemelopneming van Maria is zeer oud en ook langzaam gegroeid rond de plaats waar Maria heeft geleefd en gestorven is: in Getsemane in Jeruzalem. Reeds zeer vroeg werd deze plaats bezocht en groeide er een grote devotie rond Maria. Van in de vijfde eeuw was het feest van haar opname ten hemel gemeengoed geworden van de hele christelijke wereld...
Lees meer »

Vormselcatechese (O.-L.-Vrouwekerk en St. Egidiuskerk, Dendermonde centrum)

Beste jongens en meisjes, Binnenkort stappen jullie wellicht het 6de leerjaar binnen. 2019 is het jaar waarin jullie 12 jaar worden. Misschien denken sommigen aan een parochiaal gebeuren dat plaatsvindt in de loop van dit jaar. Wij bedoelen het sacrament van het vormsel. Graag brengen wij u vanuit de parochie op de hoogte. We plannen ook een gezamenlijke start van ons catechesejaar. Wij kregen...
Lees meer »

Jaarlijkse noveen ter ere van H.Aldegonde (Sint-Aldegondiskerk - Mespelare)

Wie was Aldegonde? Aldegonde was de dochter van een adellijk koppel. Ze werd geboren in Cousolre in Noord-Frankrijk. Aldegonde hield veel van haar geloof. Ze bad graag en gaf veel van haar bezit weg aan mensen die het meer nodig hadden dan zij .Haar ouders vonden dat ze in het huwelijk moest treden. Ze hadden al een partner voor haar gekozen, een Engelse landheer. Aldegonde weigerde dit huwelijk...
Lees meer »