Parochie Dendermonde

Nieuws

Brief van Pastoor De Craene 17 - 7-2019

WAT ‘GODDELIJK’ IS LIEFHEBBEN. Tijdens de vakantietijd worden ons een aantal mooie evangelieteksten aangeboden. Op 14 juli, het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Het is een verhaal dat Jezus vertelt als antwoord op de vraag van een Schriftgeleerde: ‘Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ Jezus begint zijn antwoord met de vraag ‘Wat staat er in de...
Lees meer »

Kapel-Oude Molenstraat - Grembergen

15 augustus - KAPEL PROCHE - HOOGDAG ONZE-LIEVE-VROUW HEMELVAART Openluchtmis. Traditiegetrouw wordt de hoogdag van Onze Lieve Vrouw gevierd aan de kapel van "De Proche". Deze viering wordt opgeluisterd dooe het St. Margaretakoor. Het beginuur is 9.30 uur. Na de H. Mis is het kermis in de wijk. Paul Redant, pastoor...
Lees meer »

23ste Ontmoetingsfeesten (Sint-Urmaruskerk - Baasrode)

In het weekend van 30 augustus hebben voor de 23ste keer de Ontmoetingsfeesten plaats in Baasrode . Op vrijdag 30 augustus organiseren we in het parochiecentrum een ‘Ontmoetingsavond’ voor alle vrijwilligers van Baasrode met een petanquetornooi. Op zaterdag 31 augustus is er om 18 uur de ‘Ontmoetingsviering’ in de Sint-Ursmaruskerk met aansluitend een receptie aldaar,...
Lees meer »

Parochiaal eetfestijn - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni gaan de jaarlijkse parochiefeesten door. De eucharistieviering van 10 uur gebeurt zoals gewoonlijk in openlucht op de dijk . We heten jullie van harte welkom in deze eucharistieviering en daarna (of op zaterdagavond) in de parochiezaal voor een gezellige maaltijd. Ook nu kan je weer kiezen uit heerlijke gerechten. Wie op voorhand inschrijft (zie...
Lees meer »

Digitale nieuwsbrief

In het najaar zullen we van start gaan met een periodieke digitale nieuwsbiref. Wat mag je hiervan verwachten? Je ontvangt maximum 4 tot 5 e-mails per jaar. Je mailbox wordt dus zeker en vast ook niet overstelpt met (ongewenste) e-mails. In deze nieuwsbrief informeren zal je geïnformeerd worden over wat er in de parochie de komende periode zoals te beleven valt. Bijzondere vieringen, speciale...
Lees meer »