Parochie Dendermonde

Nieuws

Allerheiligen-Allerzielen Sint-Margareta kerk

Allerheiligen - Allerzielen: een liturgische tweeling. Op 1 november viert de kerk Allerheiligen en daags nadien Allerzielen. Ze worden wel eens verward maar vormen twee kanten van eenzelfde medaille. Op de eerste dag van november viert de Kerk in het Westen het hoogfeest van Allerheiligen . Daags nadien , op Allerzielen , gedenkt ze alle overleden gelovigen. Het is een feit dat de liturgische...
Lees meer »

Broodwijding zondag 3 november Sint-Margaretakerk Grembergen

SINT-HUBERTUS BROODWIJDING Op zondag 3 november is er de gedachtenis van de heilige bisschop Hubertus . Op deze dag wordt tijdens de eucharistie van 10 uur in de kerk te Grembergen (S. Margareta) brood gezegend . Aan het begin van die mis zal de broodwijding plaats hebben. Alle aanwezigen kunnen na de mis een stukje gewijd broodje mee naar huis nemen. Men kan het ook op het einde van de...
Lees meer »

20 jaar ZingZondag (Sint-Margaretakerk - Grembergen)

Nooit gedacht en toch gebeurd! Zingzondag viert 20 jaar 'de kerk warm zingen'. Dit doen we op 20 oktober 2019 met een schone misviering om 10.00u , zoals altijd opgeluisterd door nachtegalen (soms wel en soms al eens niet als we slecht bij stem waren of met te weinig volk). EN na de misviering breien we er een concertje van een kwartiertje aan met een wereldfair drankje achteraf. We...
Lees meer »

Samana dag van de chronische zieke mensen 13-10-2019 Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Gillis-Buiten)

De dag van de chronisch zieke mensen werd dit jaar ingezet met een themaviering in de kerk waaraan zowel Samana als KVG aan deelnamen. Velen waren aanwezigen en hebben ook meegewerkt aan het goede verloop van de eucharistieviering. Koen en Heidi zorgden voor de samenzang en voor tal van mooie melodieën. Nadien was er nog een aangename receptie in de kerk en voor de vrienden van het KVG een...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 16-10-2019

BUITENGEWONE MISSIEMAAND 2019 Op vraag van paus Franciscus wordt de maand oktober een bijzondere missiemaand. Het is immers 100 jaar geleden dat paus Benedictus XV in zijn brief ‘Maximum Illus’ gezegd heeft dat elke gelovige medeverantwoordelijk is voor het uitdragen van de Blijde Boodschap van Jezus. Het tweede Vaticaans concilie nam deze gedachte over en eveneens de volgende pausen...
Lees meer »

Restauratie SInt Aldegondiskerk Mespelare

Waarom restaureren we de Sint-Aldegondiskerk? De Sint-Aldegondiskerk werd reeds in het midden van vorige eeuw geklasseerd als monument. Op de noordmuur werden muurschilderingen ontdekt, die dateren uit een periode rond 1400. Op een stukje, dat vrij gelegd werd, herkennen we de Heilige Aldegonde en een tekst ‘H. Aldegonde bid voor ons’. De kerk heeft, zoals elke bezoeker met eigen ogen...
Lees meer »

Naamopgave Vormelingen Sint-Egidius Sint-Gillis Dendermonde

60 jongens en meisjes hebben vorige week zondag beloofd om samen op weg te gaan naar hun heilig Vormsel in het voetspoor van de H. Franciscus. Het wordt een mooie en toffe groep. Tal van volwassenen en ouders hebben reeds toegezegd om mee te helpen aan de begeleiding van deze jongeren. Wij zijn daar ook heel dankbaar voor. Ook wij als parochiegemeenschap hebben daarbij een bijzondere opdracht:...
Lees meer »

Naamopgave vormelingen Baasrode Sint-Ursmarus

Achtentwintig kandidaat-vormelingen zijn met de Naamopgave gestart op de weg naar hun Vormsel. De viering begon met het prachtige Zonnelied van Sint-Franciscus. We hoorden dat God naar ieder mens omkijkt, zonder onderscheid van kleur, taal, afkomst en rijkdom. Als dat geen Blijde Boodschap is! De liedjes klonken nog wat aarzelend. Maar hun naam gaven de kandidaat-vormelingen op met krachtige stem...
Lees meer »

Brief van Pastoor Decraene 2-10-2019

IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS DEEL 2 In het evangelie lezen we: ‘De volgelingen van Jezus mogen geen goud en zilver bezitten, geen beurs, tas en stok meenemen voor onderweg en geen sandalen dragen’. Nu weet Franciscus het. Hij trekt zijn sandalen uit, past zijn kleding aan en zal zich levenslang verzetten tegen geld en bezit. In 1208 komen Bernardus en Petrus bij Franciscus. Ze sluiten...
Lees meer »

Samana 'Dag van de chronisch zieke mensen 13-10-2019 om 11u Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Gillis-Buiten)

Op zondag 13 oktober hebben we aandacht voor ‘De dag van de chronisch zieke mensen’ (voorheen de Nationale Ziekendag). Laat ons dan ook deze dag verbonden voelen met zij die geconfronteerd worden met lijden en ziekte. De H. Eucharistieviering staat in het teken van de problematiek van zieken en hun omgeving. Deze aangepaste mis met mooie muzikale uitvoering heeft plaats in de St...
Lees meer »