Parochie Dendermonde

Nieuws

Wij zoeken vrijwilligers !

De kerkraad is op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn iets concreets te doen voor het onderhouden van het cultureel patrimonium van de dekenale O.-L.-Vrouwekerk. Het gebouw ondergaat op geregelde tijdstippen grote en kleine renovatiewerken en wordt reeds jaren piekfijn onderhouden door een gedreven kuisploeg. Toch zijn er nog heel wat werken die doorlopend zouden dienen uitgevoerd te worden...
Lees meer »

Mediazondag

Op 30 september is het Mediazondag. Op deze dag wordt onze aandacht gevraagd voor het gebruik van de eigentijdse mogelijkheden voor de geloofsverspreiding. Ook als we daar zelf (nog niet) mee werken is dat van groot belang. Het internet biedt zoveel mogelijkheden tot geloofsverkondiging. Via deze weg kunnen we ook jongere mensen bereiken. Dat kan zowel gebeuren door instanties op het niveau van...
Lees meer »

Bijbelstudie - 1 en 2 Timoteüs

"Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent." Een woord van appel uit de eerste brief van Timoteüs. "God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid" - een belofte en woord van aanmoediging uit de tweede brief van Timoteüs. Het komend werkjaar willen wij op de maandelijkse...
Lees meer »

Start van een nieuw werkjaar in parochie en verenigingen

Onlangs had ik een bijzondere droom. Ik droomde over een parochie, over een geloofsgemeenschap. Het was een parochie waar het woordje “moeten” vervangen werd door het woordje “mogen”. Een parochie waar de belangen van de groep centraal mochten staan. Waar jong en oud, gewijd of niet-gewijd, ongedwongen samenwerkten met een groot geloof in elkaar, met eerbied en waardering...
Lees meer »

"Vraagt diepgang. Niet bestemd voor oppervlakkige mensen."

In het laatste jaar van het middelbaar onderwijs moesten we voor het vak godsdienst een heus boek lezen. Ik koos voor het boek van pater Tars Van Bavel met als titel 'Augustinus. Van liefde en vriendschap'. Er stond op de boekenlijst een waarschuwing bij: 'Moeilijk. Vraagt diepgang. Niet bestemd voor oppervlakkige mensen'. Dat boek heeft toen een diepe indruk op mij nagelaten en...
Lees meer »