Welkom bij parochie in Dendermonde.

Recent nieuws

Werken in de kerk - Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis -Dendermonde

Dank zij de inzet en de arbeid van de werknemers van Firma De Witte werden reeds de bakstenen gewelven van een zijbeuk gereinigd. Mooi om zien en het doet ons reeds dromen van een mooie kerk in de toekomst. Week na week zullen de werkzaamheden worden verder gezet. De schikking van de kerk zal...

Lees meer

Eerste Communie- Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis -Dendermonde

Op maandag 1 mei mochten 45 kindjes voor het eerst samen met Jezus aan tafel. Hoe mooi was het deze belangrijke gebeurtenis samen te kunnen vieren! Dank aan alle juffen die hen op weg hielpen. Een speciaal woord van dank aan juf Chris, die er aan hield om op de 1ste dag van haar pensioen de kinderen...

Lees meer

Vormsel- Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis -Dendermonde

Op zondag 30 april ontvingen 43 vormelingen het sacrament van het vormsel. Wat een fijne dag! Dank aan de vormheer E.H. Vicaris Joris Polfliet, pastoor Paul, de vormelingen, de catechisten, Bart onze muzikale begeleider, Lorenz die de liedjes aanleerde, juf Marijke die ons de pannen van het dak liet...

Lees meer

Werken in onze kerk, Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis -Dendermonde

Op 17 april is een volgende fase in de binnenrestauratie van onze kerk van start gegaan. Alle bakstenen gewelven en de ribben in natuursteen worden gereinigd. Dit gebeurt met een speciaal procedé die de steen en het voegwerk niet beschadigt en bovendien stof- en geurvrij is. Op de volledige te...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - God is mijn herder

Het evangelie van de vierde paaszondag (bij ons de zondag van het vormsel), spreekt ons van de Goede Herder. Een vertrouwd beeld in Jezus’ tijd. Het leven van een herder, de schaapskooien, het openen en sluiten van de deur, het leiden van de schapen naar groene velden. Deze taferelen gebruikt Jezus...

Lees meer

22 april: Dag van de aarde.

Op 22 april, Dag van de Aarde of Earth Day, staan milieu en klimaat op een positieve manier in de schijnwerpers. Een dag van bezinning en actie om menselijk gedrag te veranderen en beleidsveranderingen teweeg te brengen.

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Geloven: zien met het hart

Tijdens deze paaszondagen zeggen wij het mooie verhaal van de Emmaüsgangers. We lezen er de volgende gedachten, die ik u graag meegeef. Twee leerlingen gaan ontgoocheld, de derde dag na Jezus’ dood, terug naar hun thuisbasis. Het is voor hen een dag zonder hoop. Ondanks het bericht van de vrouwen op...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws