Welkom bij parochie in Dendermonde.

Recent nieuws

Leven vanuit de doop

Eerste zondag van de advent (28 november 2021) Tijdens de weekendvieringen van 27-28 november beginnen we in de parochies van ons bisdom samen het pastorale project ‘Leven vanuit de doop’. Dit weekend kunnen alle geïnteresseerden het Tochtboek meenemen na de viering in een van onze kerkplekken. Meer...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - God zoekt een plek om te wonen

In Jezus’ tijd dacht men dat het einde van de wereld nabij was. Het einde werd voorgesteld als een schrikaanjagend en vernietigend gebeuren. Vanuit deze wijdverspreide mening geloofden de volgelingen van Jezus, de gelovigen, dat Jezus Christus spoedig zou terugkomen om te oordelen over goed en kwaad...

Lees meer

Chiro viert Christus Koning

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat een prachtig evangelie centraal: Jezus neemt, zoals een Koning, plaats op zijn troon en gaat, zoals een herder, schapen en bokken scheiden. Hij identificeert zich met al wie niet meetelt in de samenleving: Ik had honger en je hebt me te eten gegeven...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - De advent nadert

Volgende week zondag (28-11) begint de adventstijd. Het thema van de adventsactie Welzijnszorg luidt: “Krijtlijnen voor een leefbare samenleving”. Of, hoe kunnen wij Gods droom over een nieuwe en vredevolle wereld waar maken, in ons midden en in onze samenleving.

Lees meer

Burgerslachtoffers halen vaak de boeken niet

“Wat zijn mannen toch dwazen…” Op 11 november herdenken we onze doden uit beide wereldoorlogen en zeggen samen heel luid “Vier vrede”, waarbij we Euripides vergeten die in zijn treurspel ‘De Trojaanse vrouwen’ een opvatting over oorlogvoerende mannen geeft. Bovendien zijn er heel wat boeken over...

Lees meer

Sint-Hubertus

Deken Jo wijdt het brood. Voor dag en dauw was deken Jo op ronde bij nogal wat bakkers. Het was dan ook 3 november, de naamdag van Sint-Hubertus.

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Hoop brengt leven

Jezus spreekt in het evangelie over schrikwekkende dingen die mens en wereld overkomen. In de tijd dat Marcus zijn evangelie schrijft denkt hij ongetwijfeld aan de oorlog met de Romeinen die uitliep op de verwoesting van de tempel van Jeruzalem, over de vele doden en krijgsgevangenen die als slaven...

Lees meer

Funerair erfgoed in Dendermonde

Niet alleen doden op een kerkhof… De gewoonte om onze doden te begraven is niet nieuw. Reeds in de steentijd, pakweg tienduizend jaar vóór Christus, werden graven gebruikt. Toen mensen in vaste nederzettingen begonnen te leven, ontstonden er ook nieuwe gewoontes, nl. het collectief bijzetten van...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws