Parochie Dendermonde

Nieuws

SINT-ELOOI - 1 december - Sint Margareta (Grembergen)

Broederschap van Sint Elooi - Grembergen Feestdag van St. Elooi : zaterdag 1 december. Algemene ledenvergadering. Om 19 u is er H.Mis in de kerk te Grembergen. We herdenken in deze H.Mis onze overleden leden, in het bijzonder deze van het voorbije jaar. Na de H.Mis samenkomst in het Gildenhuis voor een gezellig samenzijn met kaarting en tritsing. Iedereen is welkom.
Lees meer »

Wij zoeken vrijwilligers (O.L.Vrouwekerk - Dendermonde)

De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde is een prachtig historisch monument ze herbergt een schat aan bijzonder mooie kunstvoorwerpen topstukken van Vlaamse Meesters eeuwenoud kerktextiel, waardevol beeldhouwwerk, schitterend edelsmeedwerk. Vele generaties hebben dit religieus en cultureel erfgoed gekoesterd opeenvolgende grote en kleine restauratiewerken hielden het gaaf nijvere handen...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 14/11/2018

KOMT ER EEN NIEUWE MORGEN? Bij het einde van een kerkelijk jaar wordt nagedacht over het einde van het leven . De apocalyptische taal die men daarbij gebruikt klinkt voor ons wat vreemd. Stevent de schepping, de aarde en al wat bestaat af op een totale vernietiging en vergaat alles in het ‘niets’. Of, heeft ons leven een eindbestemming en dus een diepe zin. De boodschap van Jezus is...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 7-11-2018

ZORG VOOR ONZE GELIEFDEN Met Allerheiligen werden wij uitgenodigd te mijmeren over de betekenis van dit hoogfeest: het ‘Paasfeest’ van onze dierbare overledenen. Dit is toch ons geloof. Met de dood is het niet ‘amen en uit’. Wij brengen een boodschap van hoop. Hoop op leven. Zij die niet geloven kunnen enkel loslaten wat hen dierbaar is…zonder enig uitzicht op een...
Lees meer »

Over de parochie

OVER DE PAROCHIE… Het lijkt alsof de parochie altijd heeft bestaan. Inderdaad, ze is zeer oud, maar de eerste christenen kenden het territorialiteitsprincipe niet: ze vormden kleine gemeenschappen. Deze gemeenschappen worden in de Handelingen van de apostelen idyllisch beschreven. Allicht een geïdealiseerde voorstelling. Want in de brieven van Paulus – eerder geschreven dan de...
Lees meer »