Doop
Gefeliciteerd!

Vermoedelijk ben je net ouder geworden, of misschien zijn jullie zelfs nog in ‘blijde verwachting’. Wij feliciteren jullie nu reeds van harte met het nieuwe levenswonder dat jullie mogen aanschouwen. Dit is immers zelfs vandaag geen evidentie, het is een ‘Gods geschenk’!

Het feit dat jullie overwegen om jullie kindje te laten dopen is vandaag nog minder evident, en daarom kunnen wij alleen maar dankbaar zijn, want dit betekent dat jullie zich willen engageren om jullie kind gelovig op te voeden. Jullie kiezen ervoor om jullie kind thuis te laten komen in een gemeenschap van mensen, de Kerk, verenigd rond God en Jezus. Een gave en opgave.

'Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling: doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’ (Mt 28,19)

Zoeken

Dekenaal nieuws

Kerk in Dendermonde

Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk - Dendermonde) - Sint-Egidiuskerk (St.-Gillis-Binnen)
Sint-Apolloniakerk (Appels) - Sint-Margaretakerk (Grembergen) - Sint-Ursmaruskerk (Baasrode)

Sinds enkele jaren is de pastorale eenheid, Kerk in Dendermonde, gestart met de 'nieuwe' dooppastoraal. Samen met jullie, ’jonge ouders’, willen wij op stap gaan om te ontdekken wat het betekent ‘christen te zijn in deze tijd’, en kinderen gelovig op te voeden, met vallen en opstaan.

Christen worden we immers allen, ons leven lang, niemand wordt als dusdanig geboren.

Concreet betekent dit dat wij afgestapt zijn van de individuele doopaanvragen, dus dat er mogelijks een ‘gezamenlijke doopviering’ plaatsvindt, en dat er ook niet meer in iedere parochiekerk wordt gedoopt. Dit beklemtoont de opname in de ‘levende christelijke geloofsgemeenschap’. Uiteraard blijft het mogelijk om tijdens een eucharistie het doopsel te ontvangen.

Doopaanvragen

Deze gebeuren, bij voorkeur 1 maand op voorhand, door middel van het aanvraagformulier.

Een overzicht van doopseldata en -kerken vinden jullie hier:

Info- en ontmoetingsmoment Dendermonde Appels Grembergen Baasrode
woensdag, 4 januari zondag, 8 januari zondag, 15 januari zaterdag, 21 januari zaterdag, 28 januari
woensdag, 1 februari zondag, 5 februari zondag, 12 februari zaterdag, 18 februari zaterdag, 25 februari
woensdag, 1 maart zondag, 5 maart zondag, 12 maart zaterdag, 18 maart zaterdag, 25 maart
woensdag, 5 april zondag, 2 april zondag, 9 april zaterdag, 15 april zaterdag, 22 april
woensdag, 3 mei zondag, 7 mei zondag, 14 mei zaterdag, 20 mei zaterdag, 27 mei
woensdag, 7 juni zondag, 4 juni zondag, 11 juni zaterdag, 17 juni zaterdag, 24 juni
woensdag, 5 juli zondag, 2 jui zondag, 9 jui zaterdag, 15 juli zaterdag, 22 juli
woensdag, 2 augustus zondag, 6 augustus zondag, 13 augustus zaterdag, 19 augustus zaterdag, 26 augustus
woensdag, 6 september zondag, 3 september zondag, 10 september zaterdag, 16 september zaterdag, 23 september
woensdag, 4 oktober zondag, 8 oktober zondag, 15 oktober zaterdag, 21 oktober zaterdag, 28 oktober
woensdag, 8 november zondag, 5 november zondag, 12 november zaterdag, 18 november zaterdag, 25 november
woensdag, 6 december zondag, 3 december zondag, 10 december zaterdag, 16 december zaterdag, 23 december

Voor de parochies buiten de pastorale eenheid dient de aanvraag te gebeuren bij de parochiepriester (zie onder).

Voorbereiding op het doopsel

Om deze belangrijke gebeurtenis in het leven van jullie kindje degelijk voor te bereiden, nodigen wij de ouders (meter en peter) graag uit op een ‘Info- en ontmoetingsavond’, voorafgaand aan het doopsel. Plaats en data vinden jullie in bovenstaande schema.

Geen hoogdravende theologie, … maar korte kennismaking met elkaar, laagdrempelig stellingenspel, uitleg rond betekenis en symboliek van het doopsel, het verloop van de doopviering en praktische afspraken. Kortom, ‘samen op stap gaan’, waarbij we starten om 19u30 en ten laatste afronden om 21u30.

Uiteraard mogen ook ouders, buiten de pastorale eenheid, deelnemen aan deze ‘Info- en ontmoetingsmomenten’, doch dan graag na een seintje aan de verantwoordelijken, zodanig dat wij jullie in optimale omstandigheden kunnen verwelkomen.

Daarnaast kunnen jullie zeker ook al eens een kijkje nemen in het modelboekje voor het doopsel.

Bijkomende informatie 

Centraal aanmeldpunt (na 18u): Patrick en An De Vos – De Schryder
Tel.: 052 21 16 04 - patrick.devos@parochiedendermonde.be

Neem ook een kijkje in de folder.

Andere kerken binnen de Parochie in Dendermonde

Baasrode
Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Roger Van den Berge
Vlassenbroek 192, 9200 Baasrode
tel.: 052 21 22 26
roger.vdberge@gmail.com
Doopselvoorbereiding: marie-paule.heymans@telenet.be

Sint-Gillis-Dendermonde
Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Boonwijk)

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Buiten)

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)

Paul De Craene
Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53
decraene.paul@skynet.be