Vier Vrede

Een naam en een gezicht Enkele weken geleden werden twee oorlogshelden herdacht op het kerkhof te Dendermonde. Daar liggen verschillende soldaten van de Commonwealth, het Brits Gemenebest, begraven. Na veel opzoekingswerk werden nabestaanden gevonden van de Ierse boordschutter Cornelius Kelly. Kelly...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Einde wordt … een nieuw begin!

Ons geloof maakt ons niet hopeloos aangaande de toekomst, integendeel. Het einde is de bakermat voor een nieuwe geboorte, een nieuw begin. Dat zien we reeds in de natuur. In elke geloofsovertuiging steekt iets van dat geloof in de onsterfelijkheid. In elke geloofsovertuiging zit iets van: ‘er is...

Lees meer

Viering Vredeszondag Sint-Egidiuskerk Sint-Gillis-Dendermonde

Het thema van de viering was ‘Bouwen aan een huis van vrede’, waar we samen baden en nadachten over de Vrede. We herdachten allen die de dood vonden bij het oorlogsgeweld en dachten aan alle families die veel verdriet werden aangedaan. Na de viering legden de kinderen een bloem bij het...

Lees meer

Allerheiligenviering Sint-Egidiuskerk Sint-Gillis-Dendermonde

Prachtige viering met het koor Viva Voce die ons ontroerden met hun krachtige stemmen. Het werd heel stil in de kerk. Verdriet en gemis hoort bij afscheid nemen, doch als je goed kijkt kan je troost en hoop vinden in de ogen van een medemens of in een klein onverwacht gebaar. Die hoop willen we...

Lees meer

Oog hebben voor

Het is wintertijd... Het worden weer lange avonden... sommigen genieten ervan, maken het extra gezellig in huis. Anderen hopen dat de winter vlug voorbij zal zijn en zien ertegen op. Voor wie druk in de weer is speelt het veelal weinig rol. Het is een veelgehoorde opmerking vandaag: “wat gaat de...

Lees meer

Sint-Hubertusviering Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis -Dendermonde

Pastoor Paul vertelde ons het belang van het respect hebben voor de natuur, ons door God gegeven. Hij zegende het brood dat na de viering gedeeld werd onder de aanwezigen. Hij zegende de dieren die in de kerk aanwezig waren. We bewonderden ook de vruchten van de jacht die Guy Brusselmans meebracht...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Vredeszondag

Op zondag 6 november komen alle vredelievende mensen van onze parochies samen om de militaire en burgerlijke slachtoffers te gedenken van de beide Wereldoorlogen. Iedereen wordt uitgenodigd naar de viering om 11.00 uur in de kerk van Sint-Gillis. Daarna gaan wij samen, met de kinderen van de...

Lees meer

Kiezen voor een kerkelijke uitvaart

Myriam Van Keer heeft een diploma A1 verpleegster, zoals dat destijds heette. Ze behoort tot het team verpleegkundigen onder de naam ‘zelfstandig thuisverpleging Myriam en Bianca’. Haar werkterrein ligt hoofdzakelijk in Baasrode en Buggenhout. In één jaar tijd verloor Myriam haar ouders, 81 en 82...

Lees meer

Viering opa en oma, Sint-Egidiuskerk Sint-Gillis-Dendermonde

Wij zullen de viering van opa en oma in onze parochiekerk niet vlug vergeten. De opa’s en oma’s van de vormelingen gingen in op de uitnodiging die ze kregen. De kinderen van het vierde leerjaar van de HeHaschool hebben gezorgd voor een prachtige viering. Wij waren er met zeer velen samen. Dat doet...

Lees meer

Viering 75 jaar KVG, Sint Egidius Sint-Gillis-Dendermonde

Zondag vierde KVG zijn 75-jarig bestaan. Dat begon met een mooie viering in de kerk met als thema ‘Toegankelijk voor elkaar’, samen verzorgd door KVG en de vormelingen. Daarna volgde een feestmaal en ontspanning in het Gildenhuis, waarbij Fabienne het bestuur en de vrijwilligers bedankte. Ze zette...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws