Kando startdag Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis -Dendermonde

Met een mooie viering werd de start van het werkjaar van kando (vroeger KVG) ingezongen door Heidi en Koen. De pastoor vertelde over het belang om iedereen te dragen en te helpen. Om mensen de kans te geven ondanks een beperking erbij te horen. Hiervoor staat Kando, lichtte voorzitster Fabienne ons...

Lees meer

Vormselcatechese Kerkplek Grembergen

Op weg naar het Vormsel in zes TOVdagen - TOV1 de startdag Welkom allemaal! Op zaterdag 30 september worden alle kandidaat-vormelingen om 13.30 uur verwacht op het grasplein van het Woonzorgcentrum. Op deze startdag zijn 41 enthousiaste kandidaten aanwezig. Sommige komen iets later of moeten vroeger...

Lees meer

Vormselcatechese Kerkplek Grembergen

Op weg naar het vormsel in zes TOV-dagen - De startavond Op woensdag 20 september werden alle kandidaat-vormelingen en (minstens één van) de ouders uitgenodigd op de startavond. Uitgenodigd klinkt eigenlijk iets te zacht, want de aanwezigheid van beide partijen is voorwaarde om te mogen starten met...

Lees meer

Dankviering Boonwijk

Ontroerend mooi was de dankviering in de Boonwijk. De viering werd verzorgd door de parochiemedewerkers van de Boonwijk. We eindigden met een ontroerend lied en sloten af met een heerlijke receptie. Met een babbel en een warme knuffel namen we afscheid van de Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk. Het...

Lees meer

KANDO startdag Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis -Dendermonde

KANDO startdag Na hopelijk voor iedereen een deugddoende vakantie, begint het nieuwe werkjaar van Kando (vroeger KVG). Als eerste activiteit hebben we onze startdag op zondag 15 oktober, die ingezet wordt met een eucharistieviering om 11uur in de kerk van Sint-Gillis-Dendermonde. Vanaf 12 uur zijn...

Lees meer

Brief van pastoor De Craene - Onze opdracht

Allen die ooit eens meehielpen aan de druivenpluk begrijpen de parabel van de Heer en zijn trouwe en ontrouwe wijnbouwers. Ze zien in deze parabel het wonder dat de zon, die warmte en dus heerlijk leven brengt, op deze aarde schijnt. Hoe de vruchten groeien en rijpen en levensvreugde brengen in...

Lees meer

Uitnodiging dankviering Boonwijk

U bent van harte uitgenodigd naar de dankviering ter gelegenheid van het beëindigen van alle vieringen in de Kerk van de Boonwijk: O.L.Vrouw van Zwijveke op zaterdag 30 september om 17.30 uur. Deze kerk krijgt een andere bestemming en de parochie wordt toegevoegd aan de Sint-Egidiusparochie te Sint...

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws