Nieuws

Brief van Pastoor Paul De Craene aan zijn parochianen

JEZUS DE WEERBARSTIGE Het optreden en de boodschap van Jezus lokken reacties uit. Zeker vandaag. Onderzoek wijst uit dat velen godsdienst en geloof als de oorzaak zien van zoveel oorlog en onvrede, uitsluiting en vervolging, ja van fundamentalisme en genocide in de wereld. Men is al vlug vergeten hoeveel goeds het geloof heeft gebracht doorheen de eeuwen in een gemeenschap, zowel door volwassenen...
Lees meer »

Bedevaart naar Damiaan en Sint-Jozef - Leuven

KERK IN DENDERMONDE Op bedevaart naar Sint-Jozef en pater Damiaan te Leuven Op maandag 5 maart 2018 gaat voor de parochies uit onze streek de jaarlijkse bedevaart door naar het Heiligdom van Sint-Jozef te Leuven. Op bedevaart gaan is een deel van onze levensweg. Wij mensen zijn 'mensen onderweg' met goede en kwade dagen, maar vooruitkijkend naar de toekomst, zoekend naar geluk. Zo gaan...
Lees meer »

Herdenking Fabeltjesland

PAROCHIE SINT-GILLIS-DENDERMONDE HERDENKING FABELTJESLAND Op zondag 21 januari 2018 wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid van het drama in het kinderdagverblijf ‘Fabeltjesland’ in onze parochiekerk om 11.00 uur. Negen jaar terug, op 23 januari, werd onze parochie getroffen door groot verdriet. Twee kleine kindjes Léon en Corneel en opvoedster...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene aan zijn parochianen 17-01-2018

BRENG MENSEN SAMEN Een groot deel van Jezus’ Blijde Boodschap handelt over bekering. Hij roept mensen op anders te gaan leven en van hun vroegere levenswandel afstand te nemen. Maar Hij doet dat niet door mensen angst aan te jagen, door donderpreken of door een straffende God voor te houden. Hij doet het op een positieve wijze. M.a.w. Jezus is geen onheilsprofeet die mensen aanklaagt en...
Lees meer »

Woordje van de deken bij Nieuwjaar 2018

Alles stroomt... Pantha rhei, Alles stroomt... dat is de filosofische gedachte die Heraclitus, nog voor de tijd van Plato formuleerde. Vertaald naar vandaag: alles is in beweging. Wie met zijn twee voeten op de grond, nuchter in het leven staat, kan niet anders dan dit rustig te beamen. Het leven kent een dynamiek die mensen voortdurend voor nieuwe uitdagingen plaatst. We zijn (hier bij ons)...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene aan zijn parochianen 10-01-2018

MEER KWAAD DAN GOED? Ruddy Pareyns ontwikkelt voor het evangelie van deze zondag de volgende gedachte. Studiebureau Ipsos stelde vast dat 68 % van de bevolking een negatief beeld hebben over de invloed van religie in onze samenleving. Het wantrouwen tegenover geloof en kerk is groot ten gevolge van wat de media over godsdienst berichten. Dat christenen proberen te leven als Lam van God’...
Lees meer »

Een woordje van deken Jo

DE WARMSTE WEEK … Vrienden, De week voor Kerstmis vond in Wachtebeke ‘De warmste week’ plaats. 3 radiopresentatoren (waarvan één uit ons dekenaat!) verbleven een week ‘op een eiland’ in het Provinciaal Domein Puyenbroek. Ze verzamelden héél veel geld voor allerhande ‘goede doelen’. Het is met veel bewondering dat ik af en toe (’s nachts) naar het...
Lees meer »

Appels: Kerstavond voor mensen die alleen zijn.

Een aantal vrijwliggers uit Appels organiseerden voor de vijfde maal een feestavond voor mensen die op kerstavond alleen zijn. Op die manier konden zij die zich eenzaam voelen toch nog een leuk samenzijn meemaken op de vooravond van Kerstmis. De bijna dertig aanwezigen genoten van de lekkere feestmaaltijd met bijhorende dranken. Er was muzikale animatie met het live optreden van Willem en Rik. En...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene aan zijn parochianen

NIEUWJAAR: EEN BOEIENDE PELGRIMSTOCHT -Een nieuw jaar wordt ons gegeven, en wij wensen u en de ganse familie, alle inwoners van de parochie en allen die ons lief zijn veel geluk en vrede (tevredenheid). In een wereld waar wij worden opgejut, waar velen worden geofferd op het altaar van het steeds maar ‘meer’ en waar ’n mens tenslotte aan te ondergaat is er nood aan verbondenheid...
Lees meer »

Kerstconcert Mespelare

KERSTCONCERT IN DE BEST BEWAARDE MIDDELEEUWSE KERK VAN VLAANDEREN Het jaarlijkse kerstconcert georganiseerd door de Koninklijke vereniging Feestkomitee Mespelare kon ook dit jaar op heel wat belangstelling rekenen. Reeds geruime tijd voor het aanvangsuur van het concert was het kerkje goed gevuld. Het feestkomitee had met het ‘Koninklijk Ninoofs koor’ dan ook een prachtig koor...
Lees meer »

Pagina's