Nieuws

Brief van Pastoor Paul De Craene 10/10/2018

HET GROTE ONGELIJK Vorige week werd het nieuwe boek van Manu Verhulst voorgesteld: ‘Zondagse woorden’ een boek met inspirerende gedachten bij de lezingen van de zondag. Daarin vond ik onder de titel ‘Het grote ongelijk’ het volgende: Samenspannen, samen een ploeg vormen, een gemeenschap vormen… het zit in de mens ingebakken. Dat kan op een speelse manier, zoals het...
Lees meer »

Weg met clericalisme ?!

Enkele gedachten van een eenvoudige priester. Het draait al een tijdje in mijn hoofd ... Al die verhalen over pedofilie, de brief aan het volk van God van paus Franciscus ... Ik voel me gekwetst door zovele dingen die op internet circuleren, over revelaties die gedaan worden en de commentaren daarop ... door wat families, jongeren en kinderen werd aangedaan. Ik beluister de oproep van de paus om...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 3/10/2018

WEEK VAN DE VREDE De week van de vrede heeft dit jaar ‘Iedereen Thuis’ als thema . Bedoeld wordt dat iedereen met een tevreden gevoel moge leven en dat alle mensen zich op deze wereld thuis mogen voelen. Zeker nog geen werkelijkheid! Maar een hoopvolle droom. In het evangelie lezen wij hoe Jezus zijn leerlingen wil voorbereiden op wat met Hem zal gebeuren in Jeruzalem: Hij zal...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 26-09-2018

BEVESTIGEN….. Hadden wij het in vorig artikel over de kerkvervolging en over zovele negatieve berichtgeving rond geloof en kerk, vandaag willen wij door een andere bril kijken en bljj en dankbaar zijn om zoveel goeds dat er vroeger en nu in onze christelijke gemeenschap gebeurt. 80 à 90% van de psychiatrische instellingen en centra voor geestelijke gezondheidzorg werden door christelijke...
Lees meer »

Bijbelstudie - 1 en 2 Timoteüs

"Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent." Een woord van appel uit de eerste brief van Timoteüs. "God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid" - een belofte en woord van aanmoediging uit de tweede brief van Timoteüs. Het komend werkjaar willen wij op de maandelijkse...
Lees meer »

Start van een nieuw werkjaar in parochie en verenigingen

Onlangs had ik een bijzondere droom. Ik droomde over een parochie, over een geloofsgemeenschap. Het was een parochie waar het woordje “moeten” vervangen werd door het woordje “mogen”. Een parochie waar de belangen van de groep centraal mochten staan. Waar jong en oud, gewijd of niet-gewijd, ongedwongen samenwerkten met een groot geloof in elkaar, met eerbied en waardering...
Lees meer »

"Vraagt diepgang. Niet bestemd voor oppervlakkige mensen."

In het laatste jaar van het middelbaar onderwijs moesten we voor het vak godsdienst een heus boek lezen. Ik koos voor het boek van pater Tars Van Bavel met als titel 'Augustinus. Van liefde en vriendschap'. Er stond op de boekenlijst een waarschuwing bij: 'Moeilijk. Vraagt diepgang. Niet bestemd voor oppervlakkige mensen'. Dat boek heeft toen een diepe indruk op mij nagelaten en...
Lees meer »

Kalligrafietentoonstelling - Abdij Dendermonde

HAND IN HAND - ten voordele van het REUMAFONDS. Van zaterdag 1 september tot zondag 31 september (elke dag van 14u tot 17u) is er een tentoonstelling in de abdij van Dendermonde. De kalligrafe mevrouw Cecile Verdonck stelt werken tentoon met o.a. haiku's van president-emeritus Herman Van Rompuy die deze persoonlijk gesigneerd heeft. Ze werkt ten voordele van het Reumafonds. Ook zijn er...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 29/08/2018

NAAR WIE ZOUDEN WIJ GAAN? Het antwoord van de leerlingen op de vraag van Jezus: ‘Wilt ook gij weggaan?’ De grote massa die samenkwam toen brood werd gedeeld was zeer enthousiast (het evangelie van drie zondagen terug). Nadien, als Jezus meer vroeg dan was de vreugde sterk verminderd. Velen morden en haakten af. Toch eigen aan de mensheid: als er te rapen valt is men er als de kippen...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 22/08/2018

EEN ‘THUIS’ VOOR IEDEREEN Wie iets ouder is herinnert zich nog het mooie lied van Elly en Rikkert:’ Een huis om in te schuilen’ : ‘Geef me je hand als ik de weg niet vind. Als ik een kind ben dat verdwaald is in de tijd. Wees dan de engel die me leidt. Langs de stenen en de kuilen naar een huis om te schuilen, waar we lachen om het huilen van de wind. Om te spelen en...
Lees meer »

Pagina's