logo Vier Vrede
Een naam en een gezicht

Enkele weken geleden werden twee oorlogshelden herdacht op het kerkhof te Dendermonde. Daar liggen verschillende soldaten van de Commonwealth, het Brits Gemenebest, begraven. Na veel opzoekingswerk werden nabestaanden gevonden van de Ierse boordschutter Cornelius Kelly. Kelly was aan boord van het vliegtuigje met als piloot de Canadees Percy Byron McNally, dat op 13 augustus 1917 werd neergehaald boven Schellebelle.

Livestream

Vier Vrede
vrijdag 11 november om 10u30

Deze oecumenische viering start met het voorlezen van teksten van vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen en met zang van een jeugdkoor van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk, Dendermonde)

Doctor Ina Kelly, achternicht van Cornelius Kelly, was diep ontroerd door de mooie plechtigheid in aanwezigheid van onze burgemeester en vele vertegenwoordigers van Vaderlandslievende verenigingen. Tijdens zo’n plechtigheid krijgen die soldaten plots een gezicht en een verhaal.

Onbekend

Maar vele gesneuvelden hebben zelfs geen naam meer. Op 11 november is het honderd jaar geleden dat de Onbekende Soldaat begraven werd aan de Congreskolom te Brussel. Met de Onbekende Soldaat voor ogen eren we hen die met volle overgave hebben gevochten voor de vrede. Net zoals honderd jaar geleden is en blijft vrede een waarde, die onze volle inzet vereist. De Onbekende Soldaat staat symbool voor alle onbekende soldaten. Hierbij denken we aan de 3.329 en 76 onbekende gesneuvelden uit respectievelijk de Eerste en Tweede Wereldoorlog. We willen allen eren die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Vier Vrede

Graag nodigen we onze parochianen uit naar de bijzondere viering in de Onze Lieve-Vrouwekerk te Dendermonde op 11 november om 10.30 uur. De viering is met vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en in samenwerking met SAMWD en KASK. Er gaat speciale aandacht naar alle slachtoffers van zinloos geweld en de inzet van alle hulpdiensten. Aansluitend is er een optocht naar de Vredesboom aan de Franz Courtensstraat en een ceremonieel gedeelte op het Heldenplein met neerlegging van bloemen aan het oorlogsmonument. Tevens zal er een nieuwe beiaardklok voor de Vredesbeiaard gezegend worden ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de Oudheidkundige Kring Dendermonde.

Het is mooi dat we tijdens Vier Vrede halt houden aan de Vredesboom. Een symbool van onze diepste wens naar vrede. Eigenlijk zou daar een Vredesmonument moeten bijkomen om hen te eren die ons de vrede brachten door onze stad en streek te bevrijden van het nazi-juk.

Vier Vrede!

 

Luc Dilewyns

Van links naar rechts: de nicht van Cornelius Kelly, burgemeester Buyse, Eddy Huylebroeck  die het opzoekingswerk gedaan heeft en een Ierse vertegenwoordiger van oud-strijders.
Het graf van de Canadese piloot McNally.
Doctor Ina Kelly aan het woord.

Zoeken

Dekenaal nieuws