Pixabay
De tijd van de ‘Veertig Dagen’ is van oudsher een heel bijzondere periode binnen het liturgisch jaar. Terwijl Kerstmis de gevoelens van mensen op een eigen wijze aanspreekt en we in de geboorte van het Kind ook een nieuwe geboorte in ons eigenleven verwachten, lijkt het feest van Pasen veel ernstiger: lijden, dood… en nieuw leven? In de opgang naar Pasen vieren we de gang van Jezus naar zijn uiteindelijke bestemming èn we plaatsen ons --persoonlijk én als geloofsgemeenschap – in die levensweg.

Aswoensdag

De Bijbellezingen die we op Aswoensdag horen (Joël 1, 12-18; Mt. 6, 1-6, 16-18) zeggen iets meer over de manier waarop we moeten vasten. We worden uitgenodigd onze persoonlijke vastenactiviteiten niet te etaleren maar te vasten in het verborgene: ‘Doe je bijdrage voor de armen, je gebed en je vasten in het verborgene.

Er is een asviering woensdag 14 februari om 15 uur in de kerk van St. Gillis-Buiten.  Om 19 uur is er een parochiale vastenviering in de dekenale kerk te Dendermonde. In Vlassenbroek kan je om 19.30 uur aansluiten voor de viering met asoplegging. 

Vasten

Al eeuwenlang bereiden christenen zich tijdens de veertigdagentijd voor op Pasen. Vasten is voor ons een tijd van inkeer en verzoening, van een hernieuwd engagement voor elkaar en voor de schepping. Een tijd waarin we Gods rechtvaardigheid mogen ervaren, ze ons opnieuw eigen maken en samenwerken aan een rechtvaardige samenleving. Ook dit jaar zetten wij de vasten weer op het menu.

Het begin van de christelijke vasten verloopt in onze streken bijna geruisloos. Als niet-gelovige merk je zelfs niet dat voor christenen één van de belangrijkste momenten van het jaar begint. Heel anders is het wanneer moslims aan de Ramadan beginnen of de Joodse gemeenschap hun vastentijd aanvat. Hun vasten is een publiek en collectief gebeuren, dat iedereen mag zien en weten.

Veertig dagen

Jezus zelf- zo vertelt ons de Schrift – heeft na zijn doopsel door Johannes De Doper een intensieve periode van inwijding op zijn openbare leven ondergaan. Jezus heeft veertig dagen in de woestijn doorgebracht, beproefd door de duivel. De evangelisten verwijzen met deze veertig dagen duidelijk naar de veertig dagen die het Godsvolk Israël  in de woestijn heeft doorgebracht in voorbereiding op hun intocht in het Beloofde Land.

Beproevingen… Iedere mens wordt vroeg of laat beproefd. De mens kan het ondergaan als een noodlot, hij kan wat hem overkomt ook ontvangen als een mogelijkheid om te groeien, als een test. Met de kracht die hij put uit de ervaringsverhalen van de Schrift neemt hij de werkelijkheid op als een uitdaging om te groeien. In deze sterke tijd zijn voor deze beproefde weg de meest essentiële Schriftverhalen bijeengezocht.

Een boek voor de veertigdagentijd?

Naar jaarlijkse gewoonte kan je in sommige kerken een vastenkalender aanschaffen. Een zinvolle gids door deze veertigdagentijd. Een geschenk voor jezelf, of voor een buur die niet meer naar de kerk kan komen….

Graag nodigen we u allen uit om meer tijd te maken voor het gebed.

Maak eens tijd om, niet alleen in het weekend , maar ook eens in de week naar een eucharistieviering te komen.

Maak eens tijd, om je parochieblad helemaal door te nemen…

Maak eens tijd, om een stukje uit de Bijbel te lezen.

Maak eens tijd, om het stil te maken rond jezelf…

Via Kerknet kan je de lezingen van de liturgie van de dag terug vinden.

Of neem eens een religieus boek ter hand!

In de Regel van Benedictus staat te lezen dat iedere Benedictijn in de vasten een boek uit de bibliotheek moet lezen.

Een leestip? ‘De onbekende gelovige’ van Thierry Bizot.

Een autobiografisch verhaal van een producer bij TF1.

Op aanraden van de leerkracht van zijn zoon woont hij een catechesebijeenkomst bij voor volwassen. Bij het verlaten van het lokaal neemt hij zich voor er nooit nog een voet binnen te zetten. Maar wanneer het hem zowel privé als professioneel minder goed gaat, richt hij zich opnieuw tot de Kerk, op zoek naar antwoorden op zijn vragen.

En hij doet een ontdekking die zijn leven verandert.

Dit verhaal maakte van Thierry Bizot in Frankrijk tot een fenomeen.

Alledaags is het niet: een publieke figuur met een geslaagd professioneel en privéleven die beweert dat zijn leven helemaal anders -vrijer en vreugdevoller -is sinds hij Jezus leerde kennen. (Op YouTube kan je een verslag zien van de boekvoorstelling)

Bij dom Daniël in de abdijwinkel kan je misschien nog zo'n exemplaar op de kop tikken.

Lezen om heilig te worden, in stilte, geconcentreerd.

De woorden door je heen laten gaan, een vermalingsproces.

Niet vlug even bladeren of de mooiste stukjes eruit halen en herlezen.

Neen, beschouwend, langzaam en aandachtig.

Lezen en bidden: het ene niet belangrijker dan het andere,

beide even belangrijk voor een evenwichtig geloofsleven.

WeG-project

In de vastentijd start ook het Weg-project. Het verhaal van Thierry Bizot past perfect in dit project.

Bij de geloofsweg ‘Opnieuw beginnen’ gaat het niet om de kennis van het geloof of om religieuze ‘bijlessen’, maar om persoonlijke geloofservaringen.

God zelf wil dit nieuwe begin mogelijk maken.

Daarom staat bij ‘Opnieuw beginnen’ God en zijn relatie tot mij in het middelpunt.

Elke avond biedt een geloofsgetuigenis, gesprek in kleine groepen, een beeldmeditatie, gebed.

We zingen een lied en vormen gemeenschap.

Op de website van de parochie en Facebook staat alle info. Folders liggen in onze verschillende kerkplekken. 

We wensen al onze parochianen een zinvolle en deugddoende vastentijd toe!

Luc Dilewyns

Zoeken

Dekenaal nieuws