Catechese
Vormselcatechese - Grembergen
Op de laatste zondag van januari, dit jaar 28 januari, worden de geloofsvrienden van de vormelingen 2024 uitgenodigd voor een namiddag gesteund op drie elementen: een gebedsviering, een dubbel-quiz ‘ken je doopkind’ en een afsluitende babbel met een drankje.

39 komen opdagen vergezeld van hun doopmeter of -peter (of vervanger). Eén zieke en twee met ‘ander engagement’ kunnen niet aanwezig zijn. Ook heel wat ouders beleven de namiddag mee.

In de viering wordt gefocust op de rol van peter en meter – wij noemen hen graag geloofsvrienden – bij de gelovige opvoeding van de vormelingen. Bij het doorgeven van het licht van de paaskaars door de vormeling (vs de doopviering), spreekt iedere geloofsvriend een droom uit over hem of haar. Een pakkend moment. Nadien krijgen de geloofsvrienden de kans een voorbede uit te spreken voor deze groep van jongeren. We horen een rijkdom aan bekommernissen en hoopvolle wensen. En telkens antwoorden de vormelingen met de acclamatie: Geest van hierboven, leer ons… Na de viering is er een dubbel-quiz. Geloofsvrienden en vormelingen beantwoorden dezelfde vragen; de geloofsvrienden in de kerk, de vormelingen in de kapel van het Woonzorgcentrum. Als beide antwoorden hetzelfde (of gelijkaardig) zijn wordt gescoord. Ondertussen proberen de ouders zoveel mogelijk nieuwe woorden te vormen met de letters van GELOVEN. De digitale woordwolk levert een mooi resultaat op. Daarna sluiten we af met een drankje. We krijgen veel spontane fijne bedankingen en gelukwensen.

Zoeken

Dekenaal nieuws