(c) PVH
Dominee Simon van der Linden geeft tekst en uitleg

Het wordt tijd om de nieuwe dominee Simon van der Linden van de Protestantse Kerk -van de Evangeliekerk aan de hoek van de Oude Vest en de Lindanusstraat- even voor te stellen. Zijn eerste kennismaking met de grote Dendermondse gemeenschap beleefde hij tijdens de “Vier Vrede” viering op 11 november. Tijd om ook even te praten over verschilpunten en gelijkenissen tussen onze twee christelijke geloofsovertuigingen. En met Christus Koning van komende zondag in het achterhoofd hadden we onmiddellijk een aanknopingspunt.

Simon wie?

“Je kan onmiddellijk horen, dat ik uit Nederland kom”, klinkt het bij dominee Simon van der Linden bijna verontschuldigend, wat natuurlijk nergens voor nodig is. “Ik ben de nieuwe dominee van de Evangeliekerk aan de Oude Vest hier in Dendermonde. Ik ben getrouwd Elke en samen hebben we drie jonge kinderen. Ik ben nu zes jaar dominee in Vlaanderen. Op mijn 31ste kwam ik uit Friesland naar België, naar Horebeke. Horebeke heeft de oudste protestantse gemeente van Vlaanderen, ook wel de Geuzenhoek genoemd (gemeente is de protestantse benaming voor wat katholieken een parochie zouden noemen, ldd). Het is een bijzondere plek en in de gesprekken was er toen onmiddellijk een ‘klik’.

In feite kom ik niet uit een kerkelijk gezin. Ik ben dus een echte ‘bekeerling’. Ik werd echt getroffen door de verkondiging, wat jullie de homilie of de preek noemen.” Na zes jaar Horebeke werd Van der Linden benaderd door de Evangeliekerk in Dendermonde, waar er na het vertrek van Peter Smits een vacature was ontstaan. Het veelvuldig verhuizen lijkt wel een essentieel onderdeel van een domineesleven.

Christus Koning?

Op zondag 26 november vieren we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar “Christus Koning”. Voluit is dat dan “Christus, Koning van het Heelal”, een Hoogfeest in de katholieke kerk. Bestaat zoiets ook bij de protestantse kerk? “Neen, wij hebben dat niet”, klinkt het antwoord van de dominee. “Voor ons is Christus natuurlijk ook belangrijk, we erkennen hem als Koning en dat vieren we op Hemelvaart: dat hij opstijgt naar zijn troon. Maar een feest als “Christus Koning” hebben wij niet. Aan het einde van het kerkelijk jaar, net voor het begin van de Advent, hebben wij wel Eeuwigheidszondag of  Gedachteniszondag. Op die dag herdenken we alle overledenen met speciale aandacht voor deze van het afgelopen jaar. We nodigen de familieleden van de overleden gemeenteleden uit om onze dienst te komen meebeleven. In sommige gemeenten wordt die Gedachteniszondag echter ook op Oudejaarsavond gevierd. Ik moet zelf nog uitzoeken hoe we dat hier in Dendermonde doen, wat hier de gebruiken zijn.” Belangrijk bij Eeuwigheidszondag is ook, dat ons leven hier tijdelijk is, dat ons bestaan niet oneindig is hier en nu, maar dat ook dat het leven niet eindigt met en bij de dood. De mens keert terug naar God, de Eeuwige. “We zullen in de eeuwigheid van Christus geborgen zijn”, vult Simon aan. “Er zijn gelovigen, die in hun leven al heel wat meegemaakt hebben en die toch door dit geloof zich heel wat beter voelen. Ook erg zieke mensen, die het vooruitzicht hebben dat hun leven verdergezet wordt bij God, kunnen daaruit heel veel kracht halen.” Gedachteniszondag is zodoende de protestantse tegenhanger van wat wij met Allerzielen vieren, alleen een maandje eerder doen wij dat.

Twee sacramenten

“Bij de protestanten zijn twee sacramenten fundamenteel”, licht Simon van der Linden toe. ‘Het Heilig Avondmaal en de doop. Dat zijn namelijk twee sacramenten, die Christus zelf ingesteld heeft. Alles waarvan we in de Bijbel lezen dat Christus dit zelf ingesteld heeft, is voor ons sacramenteel. Let wel op, als twee mensen trouwen, is dat natuurlijk ook een heel speciale dag. Dat wordt bij ons echter geen sacrament genoemd.

Simon van der Linden heeft ook een eigen YouTube kanaal, moet je eens opzoeken. Wanneer je de enkele filmpjes bekijkt, merk je ook dat er heel wat meer gezongen wordt tijdens een protestantse viering dan in een katholieke mis. Ze zingen daar ook alle liederen en psalmen volledig. En in de verkondiging krijg je steevast de verdieping van het Woord van de Heer.

 

Koning Willem-Alexander

Een tiental jaren geleden was er in Nederland nogal wat heisa en discussie in de pers over koning Willem-Alexander. “Hij gaf publiekelijk te weinig uiting aan zijn protestants geloof”, kon je toen onder andere lezen in het NRC. “Ja dat was toen wel een punt wat werd gemaakt. Maar er is geen sprake van echte onvrede hierover. Het was toen meer een oproep, niet echt een verwijt.”, verduidelijkt Simon van der Linden. “Van oudsher is het Nederlands Koningshuis protestants. Ook het Wilhelmus, ons nationaal volkslied dat in de kerk weleens spontaan wordt aangeheven, is in feite ook een protestants lied.

Ik wil eindigen met Lied 903 uit Liedboek, Zingen en Bidden in huis en kerk:

Zou ik niet van harte zingen

Hem die zozeer mij verblijdt?

Want ik zie in alle dingen

niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven

niet de liefde van de Heer?

Liefde draagt hen meer en meer,

die in dienst van Hem zich geven.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

En stellen: we hebben wel wat verschillen, maar finaal geloven we in dezelfde God en in dezelfde Christus. Tijdens het panelgesprek in de Onze-Lieve-Vrouwekerk bij Vier Vrede stelde de dominee heel terecht: “Vrede begint bij jezelf, in Gods licht ontdekt de mens zijn eigen duisternis, zijn zonde. Maar in Christus hebben we door het geloof een licht dat de duisternis overwint. Zo kunnen we vanuit ons geloof vrede uitdragen in de ontmoetingen met mensen”.

Dominee van der Linden in naam van onze parochiegemeenschap heten we jou en jouw gezin van harte welkom en hopen op heel veel mooie oecumenische vieringen.

Luc De Donder

(C) Luc D

Zoeken

Dekenaal nieuws