Catechese
De vijfde TOV-dag op zaterdag 9 maart.

Welkom, duiding en het land van Jezus

Op zaterdag 9 maart nodigen we alle vormelingen uit voor de vijfde TOV-dag die in het teken staat van de 8 werken van Barmhartigheid. Dit vergt natuurlijk een woordje uitleg. Hendrik situeert het thema in het Nieuwe Testament en verklaart waarom er uiteindelijk 8 werken zijn. Onmiddellijk hierna vertelt Hugo (Uyttendaele) over het land van Jezus. Hij neemt ons mee op een fotoreis door Israël die de tocht illustreert die Jezus 2000 jaar geleden aflegde, van bij zijn geboorte tot aan de kruisiging en Verrijzenis. De vormelingen zijn één en al aandacht, antwoorden gevat en stellen adequate vragen.

Vijf werken  op vijf verschillende werkplekken

Daarna is het onmiddellijk tijd om te vertrekken op onze tocht door Grembergen. Op vijf verschillende werkposten krijgen de vormelingen op een gevarieerde wijze inzicht in de betekenis van een deel van de werken van Barmhartigheid. Jan verduidelijkt aan de hand van getuigenissen in filmpjes wat het betekent ‘vluchtelingen herbergen’. Verpleegkundige Veerle getuigt over wat het inhoudt om zorg te dragen voor zieken. De zorg voor de natuur wordt concreet bij een bezoek aan de schaapsstal van herder Herman. Agnes vertelt over haar bezoeken aan gevangenen in de gevangenis van Dendermonde. Na een woordje uitleg van Hendrik maakt het bezoek aan het kerkhof de vormelingen stil en nodigt hen uit om rustig verschillende ‘sites’ te verkennen.

Een bezoek aan een Mariakapel en de naakten kleden

We brengen ook een bezoek aan de kapel in de Groeneweg waar Rita uitbundig over haar geloof vertelt en Bernadette de vormelingen verrast met een a capella lied. Om het werk ‘de naakten kleden’ te illustreren mochten de (ouders van) vormelingen kledij voor kinderen en volwassenen (en speelgoed) meebrengen naar de kerk. Een oproep via Facebook had ervoor gezorgd dat reeds heel wat materiaal in de kerk gebracht was. Al dit materiaal is bedoeld voor de Tondeldoos.

 

Honger en dorst, een ontmoeting met de Vormheer en samen zingen

Wie honger heeft eten en wie dorst heeft drinken geven kan je natuurlijk best illustreren door de eigen picknick, het is ondertussen ook al 13u. En tijdens deze picknick is er voor de vormelingen een kleine verrassing.  Wim Dombret, Vormheer op zondag 21 april,  wil de vormelingen op voorhand al eens ontmoeten. Zo zijn ze op het Vormsel geen vreemden meer voor elkaar. Hij maakt tijd om tijdens de picknick met zoveel mogelijk vormelingen op informele wijze kennis te maken.  Nadien vertelt hij over zijn opdracht als Vormheer, zijn roeping als priester en het belang van het Vormsel bij de keuze van de jongeren in hun leven. Een fijne getuigenis.

Nadien maken we tijd om nog enkele liederen in te oefenen onder leiding van Mita en Luc. Een aantal van deze liederen zullen in de slotviering gezongen worden. Liederen in het thema van de Geest bewaren we natuurlijk voor de vormselviering.

Informatie over het kruisje en de Tondeldoos

In de slotviering wordt het kruisje door de ouders aan hun vormeling overhandigd. Fien duidt de betekenis van de verticale en de horizontale dimensie van het kruis op een voor de vormelingen makkelijk verstaanbare wijze. Het kruisje zelf wordt tijdens de tweedaagse nog verder afgewerkt en gepersonaliseerd. Dit kruisje dragen ze tijdens hun Vormsel en krijgt nadien een plaats bij hun beeldje.

We hebben dit jaar geen tijd om het materiaal voor de Tondeldoos te sorteren. Maar we vinden het natuurlijk wel belangrijk dat de vormelingen weten waarvoor het ingezamelde materiaal dient. Greetje en Lut maken duidelijk wat kansarmoede betekent en welke taak de Tondeldoos hierbij opneemt. De vormelingen zijn mee in het verhaal, getuige de vele betrokken vragen die ze stellen.

Sobere maaltijd

Er blijft nog net genoeg tijd over voor een sobere maaltijd, die we beperken tot een kop soep en een enkele droge sneden brood. Daarna nog een korte ontspanning op het grasplein van het Woonzorgcentrum, waar we trouwens een groot deel van de dag te gast waren. We willen de verantwoordelijken dan ook van harte bedanken. Tussendoor kwijt Christine zich van de belangrijke taak om de kamerverdeling voor de tweedaagse in orde te krijgen. Twijfel je aan het belang? Vraag maar eens na bij de vormelingen!

Slotviering

Om de dag af te ronden sluiten we opnieuw aan bij de wekelijkse eucharistieviering. Gelegenheidspriester Johan merkt op dat het deugd doet om te mogen voorgaan in een goed gevulde kerk. In zijn homilie beklemtoont hij hoe belangrijk het is dat de vormelingen - de volwassenen van de toekomst - zich laten inspireren door de werken van barmhartigheid. Dit verhoogt de kans dat de toekomstige wereld er één zal zijn waar het goed is om leven voor alle mensen. SOLIDARITEIT wordt hét levensbelang. Een hoogtepunt in de viering is de zegening van de kruisjes en het overhandigen ervan door de ouders aan hun vormeling. De bijhorende knuffel benadrukt de waarde van dit symbolisch moment. De zang wordt verzorgd door Zingzondag. De liederen die de vormelingen aanleerden in functie van de vormselviering en die ook behoren tot het repertorium van Zingzondag, klinken mooi. Gaudeamus, zouden we zeggen. In de viering komen ook weer de ‘traditionele’ elementen aan bod: vormelingen als gelegenheidsmisdienaars, een welkom, schuld- en voorbede door vormelingen, alle vormelingen samen met de aanwezige  kinderen rond het altaar bij het Onzevader en tenslotte de vredesknuffel aan papa en mama.

Hugo

 

Zoeken

Dekenaal nieuws