Rechtvaardigheid tussen de generaties
In zijn encycliek ‘Laudatio Si’ houdt de paus een pleidooi om aandacht te hebben voor de komende generaties.

De internationale economische crisissen hebben op een pijnlijke wijze de schadelijke gevolgen laten zien van een miskenning van een levenslot dat ook rekening houdt met de toekomstige generaties. Men kan niet spreken van een duurzame ontwikkeling zonder solidariteit tussen de generaties. Als we kijken naar de situatie waarin we de planeet doorgeven aan de volgende generaties moeten wij anders gaan denken. Wij hebben deze planeet ontvangen en moeten ze onbeschadigd doorgeven. Wij kunnen deze aarde die ons gegeven is dan niet benaderen vanuit een mentaliteit van efficiëntie en productiviteit in dienst van ons eigenbelang. De Portugese bisschoppen schreven eens: “De zorg voor het milieu moet vertrekken vanuit de logica van ‘ontvangen hebben’ ”. Het is een lening die elke generatie krijgt en die moet doorgegeven worden aan de volgende generatie. “Welk soort wereld willen wij nalaten aan die na ons komt?“ schrijft de paus.

Zoeken

Dekenaal nieuws