© kuleuven/thomas
Deze week starten de lagere scholen en straks het middelbaar en het hogere onderwijs. Hopelijk heeft iedereen een mooie vakantie gehad. Ook bedrijven zijn hun werkzaamheden herbegonnen. Als kerkgemeenschap hebben we reeds tal van plannen gemaakt, in de liturgie, op de parochie en in de sociale organisaties. Dromen en plannen die gestalte krijgen door de inzet van vele vrijwilligers en medewerkers. Ook wij zijn hoopvol en willen met onze kerkgemeenschap, met de drie kerkplekken van Sint-Gillis, samen bouwen aan een hartelijke en gastvrije gemeenschap. Een gemeenschap die zich laat inspireren door die Boodschap van Liefde die Jezus ons bracht. En weet, ieders inbreng is hierbij belangrijk.

Geloof en religie krijgen in de pers niet meer de grote aandacht als voorheen, ze beïnvloeden echter nog altijd onze cultuur. Daarom is het belangrijk dat wij samen nadenken over de plaats van God en geloof in onze samenleving. Het wordt niet meer de kerk van vroeger. Wij zijn een minderheid geworden, maar daarom nog niet onbelangrijk. Midden in deze geseculariseerde wereld kunnen wij door ons denken, spreken en doen mee richting geven aan ons ‘samen-leven’. Samen, naast vele andere overtuigingen en in respect voor elkaar. Sommigen willen het geloof uit de samenleving bannen. Dat is pas erg. Daardoor groeien wij naar een grijze samenleving zonder enig hoopgevend verhaal. Dan zal macht en rijkdom als hoogste goed aanbeden worden. In het evangelie: de ‘God Mamon’.

Het is daarom belangrijk dat wij dagelijks nadenken over ons geloof en zeggen waar het christendom voor staat en concreet wat wij op onze parochie willen bereiken. Daarom is een correcte berichtgeving zo belangrijk. Ons parochieblad is daarbij een zeer belangrijk middel. Maar zowel het aanmaken van dit blad alsook de verspreiding ervan wordt een probleem. Wij zouden opteren om een wekelijks nieuwsbericht aan te maken en deze via mail versturen. Tevens zouden wij de brief uitdrukken en ter beschikking stellen in de kerken voor wie geen mailadres heeft.

De wekelijkse eucharistievieringen blijven zoals vroeger. Wij willen er nog meer dan voorheen mooie ontmoetingsmomenten van maken met de Heer en elkaar. Wij zoeken daarbij naar vrijwilligers die willen meehelpen in de voorbereiding van de vieringen en in het verzorgen van de gezangen met ons parochiekoor, of bij de begeleiding van de jongeren voor het vormsel en ook bij de recepties na de viering.

Ook nodigen wij alle leden van organisaties, verenigingen en werkgroepen uit om op een actieve wijze samen te werken opdat Sint-Gillis een bloeiende gemeenschap zou blijven.

Wij willen eveneens in onze kerk, ‘aan de vuurtoren’ (rechts vooraan) een kinderhoek opbouwen, zodat kleine kinderen ook tijdens de viering een zinvolle activiteit kunnen ondernemen.

Tevens willen wij onze kerk nog meer profileren als een stille ruimte, elke dag van 9.00 uur tot 17.00uur. Wij zullen daarom ook op de grote tafel achteraan en de tafels in de zijbeuken geregeld nieuwe teksten voorzien. Materiaal om even te bezinnen of te bidden. Iedereen is er welkom.

Tevens zal in aansluiting met de voorstellen van ons bisdom onze aandacht gaan naar het doopsel. Het is immers een teken dat God op onvoorwaardelijke wijze zijn liefde laat gaan naar elk mensenkind. Welnu dat moet dan ook onze houding zijn …

Goede vrienden, wij mogen als gelovigen niet terugplooien op onszelf.

Wij moeten openstaan voor deze wereld zoals hij is en een teken van hoop zijn zoals Jezus was. Op een eerlijke en authentieke wijze willen we Christus volgen in de wereld van vandaag en vrede brengen waar een gevoel van onvrede is, vergeving waar verdeeldheid en haat de kop opsteken. Hoop brengen waar een mens de wanhoop nabij is, … Kortom, liefde brengen waar mensen liefdeloos met elkaar omgaan. Laat ons ’expert van menswaardigheid’ zijn.

Pastoor Paul

Zoeken

Dekenaal nieuws