UITLEG

Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring. Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) verplicht de parochie er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De verwerking van de persoonsgegevens in een bestand zijn onderworpen aan dezelfde wetgeving.  (algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016)

Het formulier wordt bewaard in de parochie.

  • Huidige Gegevens van het het kind
  • Gegevens van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen
  • Eerste communie
  • Toestemming & privacyverklaring
  • Controle
  • Complete
Geslacht *
Op het moment van de inschrijving.
Domicilie
Het "officiële adres". Het adres waar men volgens de burgerlijke stand woont.
Gegevens van het doopsel
Doopsel *
Je kind dient voor de Eerste Communie nog gedoopt te worden.
Dit kan tijdens de 3de inleefviering (weekend van 4 en 5 februari 2023). Hierbij dienen ook peter en/of meter aanwezig te zijn.
Jullie, ouders en kind, worden eveneens uitgenodigd tot de catechesemomenten voorafgaand aan de inleefvieringen ter voorbereiding van dit doopsel.