Ziekenzalving

Als geloofsgemeenschap willen we zorg dragen voor wie ziek is, hen nabij zijn in deze soms moeilijke fase van het leven met onze aandacht, maar ook met ons gebed.

Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden (Jakobus, 5, 14-15).

De ziekenzalving is de laatste sacramentele zalving in het leven van de christen (vandaar de oude benaming: ‘laatste oliesel’). Ze voltooit de zalvingen van doopsel en vormsel die de christen reeds op de weg van het eeuwig leven hadden gezet. Toch is de ziekenzalving niet het sacrament van de stervenden. Men kan ze ontvangen telkens men ernstige gezondheidsproblemen ondervindt of in levensgevaar terecht komt. Naast de ziekenzalving is er het viaticum (of: teerspijze: spijs voor de reis), de communie voor de stervenden. Deze ontmoeting met de levende Heer begeleidt de zieke op zijn laatste reis.

‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag’ (Joh 6, 54)

Appels
Sint-Apolloniakerk

Pastoor-Deken: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Dendermonde-Centrum
Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk)

Dendermonde-Centrum
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Binnen)

Schoonaarde
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en Sint-Jozefkerk

Baasrode
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Briel)

Pastoor: André Van Duyse, Provinciale Baan 165 7, 9200 Baasrode, tel.: 052 33 21 48 en fax: 052 33 32 40, andre.vanduyse@parochiedendermonde.be

Baasrode
Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Pastoor: Roger Van den Berge, Vlassenbroek 192, 9200 Baasrode, tel.: 052 21 22 26, roger.vdberge@gmail.com

Baasrode
Sint-Ursmaruskerk

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

Dendermonde-Centrum
Sint-Jozef Arbeiderkerk (Keur)

Sint-Gillis-Dendermonde
Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Boonwijk)

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Buiten)

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)

Grembergen
Sint-Margaretakerk

Pastoor: Paul Redant, Dokter Haekstraat 8, 9200 Grembergen, tel.: 052 34 32 88 - gsm: 0477 54 26 94, paul.redant@parochiedendermonde.be

Mespelare
Sint-Aldegondiskerk

    Parochievicaris:  Walter Van Der Meulen, Begijnhof 14, 9200 Dendermonde, tel.: 0496 53 00 85, walter.vandermeulen@parochiedendermonde.be

    Oudegem
    Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk