In het sacrament van het vormsel ontvang je de zalving van Gods Geest.

Het sacrament van Vormsel willen ontvangen sluit in dat deze jonge mensen een bewuste keuze maken om verder door het leven te gaan als gelovige mensen en ze ontvangen daartoe Gods H. Geest door de zalving en het gebed van de vormheer.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe helper.
Geef hun de Geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde.
Gebed uit de vormselliturgie.

 

Schrijf hier je kind in voor het vormsel.

 

Appels - Sint-Apolloniakerk

Pastoor-Deken: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Baasrode - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Briel)

Voor de vormselvoorbereiding wordt gewerkt met kleine groepjes, begeleid door de catechisten Etienne Claes, Steve De Maeyer, Arlette De Vries en Katleen Van Dooren.

Pastoor: André Van Duyse, Provinciale Baan 165 7, 9200 Baasrode, tel.: 052 33 21 48 en fax: 052 33 32 40, andre.vanduyse@parochiedendermonde.be

Baasrode - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

De parochiale catechese als voorbereiding op het H. Vormsel gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en/of grootouders. 

Kandidaat-vormelingen en hun ouders (grootouders) worden elke zondag om 10 uur verwacht in de zondagsmis. Na de zondagsmis is er catechese gedurende een 20-tal minuten. De catechese behandelt thema’s die in de zondagsmis van de volgende week ter sprake komen. Op die manier worden de kandidaat-vormelingen nauw betrokken bij de zondagsviering.

De kandidaat-vormelingen ontvangen een werkmap waarin ze samen met de catechist en de ouders (grootouders) werken.

Indien de datum het toelaat gaan we (samen met alle vormelingen van het bisdom Gent) naar de Bavodag in Gent.

Een drietal bijeenkomsten ’s avonds zijn voorzien voor ouders en hun kandidaat-vormeling.

Van de kandidaat-vormeling en hun ouders (grootouders) wordt verwacht dat ze trouw op post zijn in de zondagsmis en de catechese. Wie zich hier niet aan houdt, sluit zichzelf uit van het H. Vormsel.

INSCHRIJVING:

De inschrijving gebeurt ten vroegste op 2 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de catechese start. Het aantal kandidaat-vormelingen is beperkt. Parochianen en kerkgangers van Vlassenbroek genieten voorrang.

Inschrijving gebeurt in Vlassenbroek 87 (François Dooms) na een gesprek met de ouders.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 Euro. In dit bedrag zijn alle onkosten begrepen, behalve de treinreis naar Gent voor de Bavodag.

Verantwoordelijke: François Dooms, francoisdooms@hotmail.com

Pastoor: Roger Van den Berge, Vlassenbroek 192, 9200 Baasrode, tel.: 052 21 22 26, roger.vdberge@gmail.com

Baasrode - Sint-Ursmaruskerk

De vormselvoorbereiding gebeurt door een groep catechisten: de vaste kern wordt jaarlijks versterkt door bereidwillige ouders van kandidaat-vormelingen. Inschrijvingen voor het vormsel gebeuren begin september.

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

Dendermonde-Centrum - Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk)

Na een jaar Vormselcatechese te hebben gevolgd wordt aan onze twaalfjarigen het Vormselsacrament toegediend op de derde zondag na Pasen. De ouders van de kandidaat-vormelingen worden vooraf vrijblijvend uitgenodigd tot een samenkomst waarna de kinderen kunnen worden ingeschreven.

Een zevental vormselcatechisten bereiden de 12-jarigen voor op het Vormselsacrament.

Verantwoordelijke: Zuster Lieve Becke, Begijnhof 1, tel.: 052 21 00 38, zusterlieve@parochiedendermonde.be

Dendermonde-Centrum - Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Binnen)

Na een jaar Vormselcatechese te hebben gevolgd wordt aan onze twaalfjarigen het Vormselsacrament toegediend op de derde zondag na Pasen. De ouders van de kandidaat-vormelingen worden vooraf vrijblijvend uitgenodigd tot een samenkomst waarna de kinderen kunnen worden ingeschreven. Voor het Vormsel sluiten de vormelingen aan bij de O.L.V.-Kerk.

Pastoor-Deken: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Dendermonde-Centrum - Sint-Jozef Arbeiderkerk (Keur)
Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Buiten)
Sint-Gillis-Dendermonde - Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Boonwijk)
Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)

Het Vormsel wordt toegediend in de St. Egidiuskerk en heeft plaats op de 3 de zondag na Pasen voor de kinderen van Sint-Gillis Centrum, Lutterzele, Boonwijk en Keur. Niemand is verplicht er aan deel te nemen, maar wie zich aanbiedt wordt geacht gedurende één jaar de catechese, als voorbereiding op dit Vormsel, te volgen en elke zondag deel te nemen aan de misviering van 11u. De catechese start op het einde van september en heeft plaats vanaf 10u30 in de kerk. Het H.Vormsel willen ontvangen houdt in dat deze jonge mensen een bewuste keuze maken om verder door het leven te gaan als gelovige mensen en ze ontvangen daartoe Gods H. Geest door de zalving en het gebedvan de vormheer.

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

Grembergen - Sint-Margaretakerk

De voorbereiding op het vormsel gebeurt op één jaar. We starten halfweg september. Gedurende een zevental (halve) dagen komen alle kinderen samen om te bidden, zingen, spelen, vieren, nadenken....

Wij noemen deze dagen TOVdagen. TOV verwijst naar het scheppingsverhaal en is een Hebreeuws woord dat betekent: goed. Wij willen immers de kinderen samenbrengen op dagen waar het goed - TOV dus - is. Het weekend vóór het vormsel trekken we er samen op uit voor een tweedaagse.

De ouders worden nauw bij de voorbereiding betrokken door o.a. twee ouderavonden (waarvan één samen met de kinderen) en deelname aan de vieringen waarbij ze geregeld een opdracht krijgen. We besteden ook aandacht aan dooppeter en -meter op de namiddag voor geloofsvrienden.

In onze kerk valt het vormsel op de derde zondag na Pasen.

Planning 2018-2019
Woensdag 12 september - van 18.45u tot 20.45u - Startavond voor ouders en kinderen
Zaterdag 22 september - van 13.30u tot 19.45u met avondviering - TOV1 Welkom
Zaterdag 20 oktober - van 13.30u tot 19.45u met avondviering - TOV2 Je bent uniek
Zaterdag 1 december - van 13.30u tot 19.45u met avondviering - TOV3 Licht en vuur zijn voor elkaar
Vrijdag 4 januari - van 9.30u tot 17u - TOV4 Ik leef niet voor mezelf alleen
Zondag 27 januari - van 15u tot 18u - Geloofsvrienden
Zaterdag 9 maart - van 8.15u tot 18u - BAVO
Zaterdag 30 maart - van 10.00u tot 19.45u met avondviering - TOV5 Zoek richting op jouw weg
Woensdag 3 april - van 19.45u tot 22.00u Ouderavond (alleen voor ouders)
Vrijdag 3 mei (17.00u) tot zondag 5 mei (14u) - TOV6 - tweedaagse - Putten uit de bron
Woensdag 8 mei - van 17u tot 18.30u - Oefenmoment 1
Vrijdag 10 mei - van 17u tot 19u - Oefenmoment 2
Zondag 12 mei - om 09.00u - TOV7 - Vormsel

Contactpersonen:

Pastoor: Paul Redant, Dokter Haekstraat 8, 9200 Grembergen, tel.: 052 34 32 88, gsm: 0477 54 26 94, paul.redant@parochiedendermonde.be
Hugo Van Cauwenberg, Hagewijkpark 54, 9200 Gremberen. tel: 052 21 05 96, hugo.vancauwenberg@outlook.com

Mespelare - Sint-Aldegondiskerk
Oudegem - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

Het Vormsel wordt toegediend  op 2 mei 2020.

Meer info: Hilde D'Hollander Oudegemse Baan 49 te Oudegem gsm 0475 32 18 78, e-mail:hilde.dhollander@gmail.com

Schoonaarde - Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en Sint-Jozefkerk

Na een jaar vormselcatechese te hebben gevolgd wordt aan onze 12-jarigen het vormselsacrament toegediend op de 3 de zaterdag na Pasen. De ouders van de kandidaat-vormelingen worden vooraf vrijblijvend uitgenodigd op een ouderavond, waarop de zin van het vormsel vandaag wordt toegelicht en de kans wordt geboden om het kind in te schrijven voor de catechese. De kandidaat-vormelingen volgen stipt de catechesebijeenkomsten en nemen op zondag ook deel aan de H. Mis van 9.30u. Zo leren zij wat het betekent parochiegemeenschap of kerkgemeenschap te vormen. De catechese vangt aan in september.

Pastoor-Deken: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be