Beste ouders en kandidaat vormelingen,

Binnenkort start ons nieuw catechesejaar, coronaproof!

Reeds geruime tijd zijn we de kerk zoals ze generaties functioneerde aan het verbouwen.
Niet letterlijk als een stenen gebouw waar mensen samen kwamen op zondag of om een sacrament te ontvangen maar als een levende bezielde gelovige gemeenschap die niet alleen wil leven volgens de normen en waarden van Jezus maar Hem de Levende noemt die het middelpunt van ons  leven wil zijn.

We bieden daarom catechesemomenten aan niet alleen voor kinderen die de overgang maken naar jong volwassene maar ook aan hun ouders die ook op zoek zijn naar een diepere manier van leven of een antwoord zoeken op het minst uitgesproken maar meest aanwezige  verlangen gelukkig, zinvol te leven.

We houden het niet te theoretisch maar bieden voorbeelden aan van mensen die op zoek zijn gegaan en leven in overvloed vonden niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving.

Nieuwsgierig? Kom dan beslist mee met uw kind naar onze samenkomsten.

Wat we te delen hebben is niet alleen voor kinderen. Al ontvangt u op het einde van het jaar niet uw vormsel we zijn er van overtuigd dat jullie er samen deugd zullen aan beleven.

 

In het sacrament van het vormsel ontvang je de zalving van Gods Geest.

Het sacrament van Vormsel willen ontvangen sluit in dat deze jonge mensen een bewuste keuze maken om verder door het leven te gaan als gelovige mensen en ze ontvangen daartoe Gods H. Geest door de zalving en het gebed van de vormheer.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe helper.
Geef hun de Geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde.
Gebed uit de vormselliturgie.

 

Schrijf hier je kind in voor het vormsel.

 

Appels
Sint-Apolloniakerk

Dendermonde-Centrum
Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk)

Planning
Catechese en vieringen zijn in de O.L.Vrouwekerk (dekenale kerk, Dendermonde-Centrum)

Zondag 18/10 - Missie - 9.30 uur catechese - 11 uur eucharistie

Zondag 29/11 - Naamopgave - 9.30 uur catechese - 11 uur eucharistie
Zondag 13/12 - WelZijnsZorg en 'Deiremonse warmste week' - 15.00 u 'catechese' - 17 uur mis in SInt-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Binnen)
KERSTMIS - VORMELINGEN EN OUDERS BIJZONDER UITNODIGEN
Zondag 24/01 - Damiaan - 9.30 uur catechese - 11 uur eucharistie
Zondag 28/02 - Racisme - 9.30 u catechese met quiz - 11 uur eucharistieviering
Zondag 21/03 - Burundi - 9.30 catchese - 11 uur eucharistievierng

VORMSEL WEEKEND 24/25 APRIL

Johan Mattheys
Heldenplein 1, 9200 Dendermonde
tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35
johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Dendermonde
Zuster Lieve Becke, Begijnhof 1, tel.: 052 21 00 38, zusterlieve@parochiedendermonde.be

Oudegem
Hilde D'Hollander, Oudegemse Baan 49 te Oudegem, gsm 0475 32 18 78, e-mail: hilde.dhollander@gmail.com

Baasrode
Sint-Ursmaruskerk

Info- en ontmoetingsmoment op zaterdag 24 oktober om 16u (Sint-Ursmaruskerk)

Johan Mattheys
Heldenplein 1, 9200 Dendermonde
tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35
johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Dendermonde-Centrum
Sint-Jozef Arbeiderkerk (Keur)

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Buiten)

Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Boonwijk)
Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)

Het Vormsel wordt toegediend in de St. Egidiuskerk en heeft plaats op de 3 de zondag na Pasen voor de kinderen van Sint-Gillis Centrum, Lutterzele, Boonwijk en Keur.

Niemand is verplicht er aan deel te nemen, maar wie zich aanbiedt wordt geacht gedurende één jaar de catechese, als voorbereiding op dit Vormsel, te volgen en elke zondag deel te nemen aan de misviering van 11u. De catechese start op het einde van september en heeft plaats vanaf 10u30 in de kerk. Het H.Vormsel willen ontvangen houdt in dat deze jonge mensen een bewuste keuze maken om verder door het leven te gaan als gelovige mensen en ze ontvangen daartoe Gods H. Geest door de zalving en het gebed van de vormheer.

Paul De Craene
Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53
decraene.paul@skynet.be

Grembergen
Sint-Margaretakerk

De voorbereiding op het vormsel gebeurt op één jaar. Gedurende een zevental (halve) dagen komen alle kinderen samen om te bidden, zingen, spelen, vieren, nadenken....

Wij noemen deze dagen TOVdagen. TOV verwijst naar het scheppingsverhaal en is een Hebreeuws woord dat betekent: goed. Wij willen immers de kinderen samenbrengen op dagen waar het goed - TOV dus - is. Het weekend vóór het vormsel trekken we er samen op uit voor een tweedaagse.

De ouders worden nauw bij de voorbereiding betrokken door o.a. twee ouderavonden (waarvan één samen met de kinderen) en deelname aan de vieringen waarbij ze geregeld een opdracht krijgen. We besteden ook aandacht aan dooppeter en -meter op de namiddag voor geloofsvrienden.

In onze kerk valt het vormsel op de derde zondag na Pasen.

Planning 2020-2021

woensdag  14 oktober - van 18.45u tot 20.45u: Startavond voor ouders en kinderen
zaterdag  24 oktober - van 13.30u tot 19.45u: Welkom
zaterdag 14 november - van 13.30u tot 19.45u: Je bent uniek
zaterdag 28 november - van 13.30u tot 19.45u: Licht en vuur zijn voor elkaar
vrijdag 29 december - van 9.30u tot 17u: Ik leef niet voor mezelf alleen
zondag 24 januari - van 15u tot 18u: Geloofsvrienden
zaterdag 13 maart - van 10.00u tot 19.45u: Kruisje
zaterdag 27 maart - van 14.30 u tot 21.30u in Sint-Niklaas: Vormelingendag
woensdag 31 maart - van 19.45u tot 22.00u: Ouderavond
vrijdag 16 april (17.00u) tot zondag 18 april (13u): Tweedaagse 
woensdag 21 april - van 17u tot 19u: Oefenmoment 1
vrijdag 23 april - van 17u tot 19u: Oefenmoment 2
zondag 25 april - om 9.00u: Vormsel

Contactpersonen:
Pastoor: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be
Verantwoordelijke: Hugo Van Cauwenberg, Hagewijkpark 54, 9200 Gremberen. tel: 052 21 05 96, hugo.vancauwenberg@outlook.com