In het sacrament van het vormsel ontvang je de zalving van Gods Geest.

Het sacrament van Vormsel willen ontvangen sluit in dat deze jonge mensen een bewuste keuze maken om verder door het leven te gaan als gelovige mensen en ze ontvangen daartoe Gods H. Geest door de zalving en het gebed van de vormheer.

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe helper.
Geef hun de Geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde.
Gebed uit de vormselliturgie.

Appels
Sint-Apolloniakerk

Pastoor-Deken: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Baasrode
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Briel)

Voor de vormselvoorbereiding wordt gewerkt met kleine groepjes, begeleid door de catechisten Etienne Claes, Steve De Maeyer, Arlette De Vries en Katleen Van Dooren.

Pastoor: André Van Duyse, Provinciale Baan 165 7, 9200 Baasrode, tel.: 052 33 21 48 en fax: 052 33 32 40, andre.vanduyse@parochiedendermonde.be

Baasrode
Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

De parochiale catechese als voorbereiding op het H. Vormsel gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en/of grootouders. 

Kandidaat-vormelingen en hun ouders (grootouders) worden elke zondag om 10 uur verwacht in de zondagsmis. Na de zondagsmis is er catechese gedurende een 20-tal minuten. De catechese behandelt thema’s die in de zondagsmis van de volgende week ter sprake komen. Op die manier worden de kandidaat-vormelingen nauw betrokken bij de zondagsviering.

De kandidaat-vormelingen ontvangen een werkmap waarin ze samen met de catechist en de ouders (grootouders) werken.

Indien de datum het toelaat gaan we (samen met alle vormelingen van het bisdom Gent) naar de Bavodag in Gent.

Een drietal bijeenkomsten ’s avonds zijn voorzien voor ouders en hun kandidaat-vormeling.

Van de kandidaat-vormeling en hun ouders (grootouders) wordt verwacht dat ze trouw op post zijn in de zondagsmis en de catechese. Wie zich hier niet aan houdt, sluit zichzelf uit van het H. Vormsel.

INSCHRIJVING:

De inschrijving gebeurt ten vroegste op 2 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de catechese start. Het aantal kandidaat-vormelingen is beperkt. Parochianen en kerkgangers van Vlassenbroek genieten voorrang.

Inschrijving gebeurt in Vlassenbroek 87 (François Dooms) na een gesprek met de ouders.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 Euro. In dit bedrag zijn alle onkosten begrepen, behalve de treinreis naar Gent voor de Bavodag.

Verantwoordelijke: François Dooms, francoisdooms@hotmail.com

Pastoor: Roger Van den Berge, Vlassenbroek 192, 9200 Baasrode, tel.: 052 21 22 26, roger.vdberge@gmail.com

Baasrode
Sint-Ursmaruskerk

De vormselvoorbereiding gebeurt door een groep catechisten: de vaste kern wordt jaarlijks versterkt door bereidwillige ouders van kandidaat-vormelingen. Inschrijvingen voor het vormsel gebeuren begin september.

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

Dendermonde-Centrum
Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk)

Na een jaar Vormselcatechese te hebben gevolgd wordt aan onze twaalfjarigen het Vormselsacrament toegediend op de derde zondag na Pasen. De ouders van de kandidaat-vormelingen worden vooraf vrijblijvend uitgenodigd tot een samenkomst waarna de kinderen kunnen worden ingeschreven.

Een zevental vormselcatechisten bereiden de 12-jarigen voor op het Vormselsacrament Verantwoordelijke: Zuster Lieve Becke, Begijnhof 1, tel.: 052 21 00 38, zusterlieve@parochiedendermonde.be

Dendermonde-Centrum
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Binnen)

Na een jaar Vormselcatechese te hebben gevolgd wordt aan onze twaalfjarigen het Vormselsacrament toegediend op de derde zondag na Pasen. De ouders van de kandidaat-vormelingen worden vooraf vrijblijvend uitgenodigd tot een samenkomst waarna de kinderen kunnen worden ingeschreven. Voor het Vormsel sluiten de vormelingen aan bij de O.L.V.-Kerk.

Pastoor-Deken: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Dendermonde-Centrum
Sint-Jozef Arbeiderkerk (Keur)

Het Vormsel wordt toegediend in de St. Egidiuskerk en heeft plaats op de 3 de zondag na Pasen voor de kinderen van Sint-Gillis Centrum, Lutterzele, Boonwijk en Keur. Niemand is verplicht er aan deel te nemen, maar wie zich aanbiedt wordt geacht gedurende één jaar de catechese, als voorbereiding op dit Vormsel, te volgen en elke zondag deel te nemen aan de misviering van 11u. De catechese start op het einde van september en heeft plaats vanaf 10u30 in de kerk. Het H.Vormsel willen ontvangen houdt in dat deze jonge mensen een bewuste keuze maken om verder door het leven te gaan als gelovige mensen en ze ontvangen daartoe Gods H. Geest door de zalving en het gebedvan de vormheer.

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

 

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Buiten)

Sint-Gillis-Dendermonde
Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Boonwijk)

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)

Grembergen
Sint-Margaretakerk

De voorbereiding op het vormsel gebeurt op één jaar. We starten halfweg september. Gedurende een zevental (halve) dagen komen alle kinderen samen om te bidden, zingen, spelen, vieren, nadenken....

Wij noemen deze dagen TOVdagen. TOV verwijst naar het scheppingsverhaal en is een Hebreeuws woord dat betekent: goed. Wij willen immers de kinderen samenbrengen op dagen waar het goed - TOV dus - is. Het weekend vóór het vormsel trekken we er samen op uit voor een tweedaagse.

De ouders worden nauw bij de voorbereiding betrokken door o.a. twee ouderavonden (waarvan één samen met de kinderen) en deelname aan de vieringen waarbij ze geregeld een opdracht krijgen. We besteden ook aandacht aan dooppeter en -meter op de namiddag voor geloofsvrienden.

In onze kerk valt het vormsel op de derde zondag na Pasen.

Contactpersonen:
Pastoor: Paul Redant, Dokter Haekstraat 8, 9200 Grembergen, tel.: 052 34 32 88, gsm: 0477 54 26 94, paul.redant@parochiedendermonde.be
Hugo Van Cauwenberg, Hagewijkpark 54, 9200 Gremberen. tel: 052 21 05 96, hugo.vancauwenberg@outlook.com

Mespelare
Sint-Aldegondiskerk

Oudegem
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

Het Vormsel wordt toegediend in de O.-L.-Vrouw Hemelvaart kerk van Oudegem op  21/04/2018 om 16u00

Jaarplanning. De catechese gaat door in de kerk van Oudegem tenzij anders vermeld.
Zaterdag 11/11 om 9u45 nemen wij deel aan de catechese in Dendermonde met als thema " Vier vrede"
Zaterdag 02/12 om 17u00 tema " Advent en Welzijnszorg"
Zondag 24/12: Kerstavondviering
Zaterdag 20/01 om 17u00 "  met als thema" De figuur van Damiaan" + Naamopgave in de eucharistieviering van 18u30.
Zaterdag 17/02 deelname Bavodag in Gent van 8u15 tot 18u00
Zaterdag 24/02 om 17u00 thema "Burundie" Marc&Jeanette getuigen + kruisoplegging in de eucharistieviering van 18u30
Zaterdag 03/03  om 18u30 in de kerk van Sint Gillis-Binnen Brusselsestraat Dendermonde thema" Het Kruis van de passie"
Zaterdag 24/03 wandeling te Dendermonde onder thema" Werken van Barmharigheid"
Zaterdag 14/04 "Hoe kan ik het goed doen als christen?
Dinsdag 17/04, donderdag 19/04 en vrijdag 20/04 telkens om 17u00 oefenmomenten vormsel
Donderdag 10/05 dankviering om 15u00 aan de Lambroeckkapel

Ouders en grootouders zijn uiteraard ook altijd welkom.

Meer info: Magda Lambrecht, Varenbergstraat 6 bus 5 te Oudegem, gsm: 0498 10 08 91, magda.lambrecht@telenet.be

Schoonaarde
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en Sint-Jozefkerk

Na een jaar vormselcatechese te hebben gevolgd wordt aan onze 12-jarigen het vormselsacrament toegediend op de 3 de zaterdag na Pasen. De ouders van de kandidaat-vormelingen worden vooraf vrijblijvend uitgenodigd op een ouderavond, waarop de zin van het vormsel vandaag wordt toegelicht en de kans wordt geboden om het kind in te schrijven voor de catechese. De kandidaat-vormelingen volgen stipt de catechesebijeenkomsten en nemen op zondag ook deel aan de H. Mis van 9.30u. Zo leren zij wat het betekent parochiegemeenschap of kerkgemeenschap te vormen. De catechese vangt aan in september.

Pastoor-Deken: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be