Uitvaart

Bij het overlijden van een dierbare ervaren we de grens van het leven. De uitvaartliturgie is een gelovig gebeuren. Een viering waarin het gebed, het lied, het Bijbelwoord en de geëigende symbolen bij het afscheid hun plaats moeten krijgen.

In de uitvaartliturgie viert de kerk het paasmysterie van de Heer. Ze bidt opdat wie in Christus gedoopt is, ook met Hem door de dood mag overgaan naar het eeuwige leven. In de uitvaartliturgie laat de kerk een hoopvolle boodschap klinken tot troost van allen die rouwen om het heengaan van een geliefde. Ze roept hen samen rond het gestorven lichaam van de overledene. In de afscheidsliturgie wordt hulde gebracht aan het lichaam dat hier op aarde een tempel was van de heilige Geest’ (Diocesane beleidsvisie, 2006).*

Een kerkelijke uitvaart kan zowel in een eucharistieviering als ook in een Woord- en gebedsviering plaatsvinden. Tijdens een uitvaart in een Woord- en gebedsviering is er geen eucharistische dienst (bereiding van de gaven, eucharistisch gebed en communieritus) aanwezig.*

*(Leidraad bij een kerkelijke uitvaart in een Woord- en gebedsviering’ samengesteld door de Diocesane Commissie voor Liturgie, bisdom Brugge.)

Appels
Sint-Apolloniakerk

Dag en uur van de uitvaart wordt besproken met de pastoor-deken. Hij zal steeds bij u tenhuize komen om de afscheidsviering samen met de familie voor te bereiden.

Pastoor-Deken: Johan Mattheys, Heldenplein 1, 9200 Dendermonde, tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35, johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Dendermonde-Centrum
Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk)

Dendermonde-Centrum
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Binnen)

Schoonaarde
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en Sint-Jozefkerk

Baasrode
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Briel)

Pastoor: André Van Duyse, Provinciale Baan 165 7, 9200 Baasrode, tel.: 052 33 21 48 en fax: 052 33 32 40, andre.vanduyse@parochiedendermonde.be

Baasrode
Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Pastoor: Roger Van den Berge, Vlassenbroek 192, 9200 Baasrode, tel.: 052 21 22 26, roger.vdberge@gmail.com

Baasrode
Sint-Ursmaruskerk

De contactpersoon voor de uitvaarten is mevrouw Agnes Cayet. Het K.B.G.-koor staat ter beschikking om de uitvaart van overleden leden op te luisteren.

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

Dendermonde-Centrum
Sint-Jozef Arbeiderkerk (Keur)

De uitvaarten worden vast opgeluisterd door het OKRA-koor, olv Marc Goossens. Zij volgen de Latijnse gezangen van de Gregoriaanse ritus. Tijdens de offergang en de communie kan eventueel eigen muziek (via cd) gebracht worden (maar dan ook enkel op deze momenten). 

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

Grembergen
Sint-Margaretakerk

Bij een sterfgeval wordt de pastoor verwittigd en worden afspraken gemaakt.

Op Kermisdinsdag in de voormiddag is er in samenwerking met de scholen een dienst voor de overledenen van het voorbije jaar. Op Allerzielen worden de families van de overledenen van het voorbije jaar uitgenodigd naar de Parochiale Dienst voor overledenen om 19.00 h. Na de viering kunnen ze het gedachteniskruisje meenemen.

Pastoor: Paul Redant, Dokter Haekstraat 8, 9200 Grembergen, tel.: 052 34 32 88 - gsm: 0477 54 26 94, paul.redant@parochiedendermonde.be

Mespelare
Sint-Aldegondiskerk

Parochievicaris:  Walter Van Der Meulen, Begijnhof 14  9200 Dendermonde, tel.: 0496 53 00 85, walter.vandermeulen@parochiedendermonde.be

Oudegem
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

Sint-Gillis-Dendermonde
Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Boonwijk)

De begrafenissen kunnen opgeluisterd worden door het plaatselijk koor met aangepaste liederen. De familie kan gebruik maken van eigen gekozen muziek (bv. Cd), maar enkel tijdens de offergang en de communie, na afspraak met de pastoor.

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Buiten)

De begrafenissen worden opgeluisterd door het St. Egidiuskoor met aangepaste liederen. De familie kan gebruik maken eigen gekozen muziek (bv. cd) maar enkel tijdens de offergang en de communie.

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)

Hiervoor kan beroep gedaan worden op het parochiaal Sint-Lutgartkoor.

Pastoor: Paul De Craene, Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde, tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53, decraene.paul@skynet.be