Uitvaart

Bij het overlijden van een dierbare ervaren we de grens van het leven. De uitvaartliturgie is een gelovig gebeuren. Een viering waarin het gebed, het lied, het Bijbelwoord en de geëigende symbolen bij het afscheid hun plaats moeten krijgen.

In de uitvaartliturgie viert de kerk het paasmysterie van de Heer. Ze bidt opdat wie in Christus gedoopt is, ook met Hem door de dood mag overgaan naar het eeuwige leven. In de uitvaartliturgie laat de kerk een hoopvolle boodschap klinken tot troost van allen die rouwen om het heengaan van een geliefde. Ze roept hen samen rond het gestorven lichaam van de overledene. In de afscheidsliturgie wordt hulde gebracht aan het lichaam dat hier op aarde een tempel was van de heilige Geest’ (Diocesane beleidsvisie, 2006).*

Een kerkelijke uitvaart kan zowel in een eucharistieviering als ook in een Woord- en gebedsviering plaatsvinden. Tijdens een uitvaart in een Woord- en gebedsviering is er geen eucharistische dienst (bereiding van de gaven, eucharistisch gebed en communieritus) aanwezig.*

*(Leidraad bij een kerkelijke uitvaart in een Woord- en gebedsviering’ samengesteld door de Diocesane Commissie voor Liturgie, bisdom Brugge.)

 

Door werkzaamheden aan de gewelven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk, Dendermonde) kunnen er december geen uitvaarten plaats vinden, waarvoor onze excuses.

 

Appels
Sint-Apolloniakerk

Dag en uur van de uitvaart wordt besproken met de pastoor-deken. Hij zal steeds bij u tenhuize komen om de afscheidsviering samen met de familie voor te bereiden.

Johan Mattheys
Heldenplein 1, 9200 Dendermonde
tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35
johan.mattheys@parochiedendermonde.be

Aanvraagformulier voor uitvaartverzorgers

 

Baasrode
Sint-Ursmaruskerk

Dendermonde-Centrum
Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk)

Dendermonde-Centrum
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Binnen)

Schoonaarde
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en Sint-Jozefkerk

Baasrode
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Briel)

Grembergen
Sint-Margaretakerk

Mespelare
Sint-Aldegondiskerk

Oudegem
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

Baasrode
Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Roger Van den Berge
Vlassenbroek 192, 9200 Baasrode
tel.: 052 21 22 26
roger.vdberge@gmail.com

Dendermonde-Centrum
Sint-Jozef Arbeiderkerk (Keur)

De uitvaarten worden vast opgeluisterd door het OKRA-koor, olv Marc Goossens. Zij volgen de Latijnse gezangen van de Gregoriaanse ritus. Tijdens de offergang en de communie kan eventueel eigen muziek (via cd) gebracht worden (maar dan ook enkel op deze momenten). 

Paul De Craene
Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53
decraene.paul@skynet.be

Sint-Gillis-Dendermonde
Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Boonwijk)

De begrafenissen kunnen opgeluisterd worden door het plaatselijk koor met aangepaste liederen. De familie kan gebruik maken van eigen gekozen muziek (bv. Cd), maar enkel tijdens de offergang en de communie, na afspraak met de pastoor.

Paul De Craene
Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53
decraene.paul@skynet.be

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Buiten)

De begrafenissen worden opgeluisterd door het St. Egidiuskoor met aangepaste liederen. De familie kan gebruik maken eigen gekozen muziek (bv. cd) maar enkel tijdens de offergang en de communie.

Paul De Craene
Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53
decraene.paul@skynet.be

Sint-Gillis-Dendermonde
Sint-Lutgardiskerk (Lutterzele)

Hiervoor kan beroep gedaan worden op het parochiaal Sint-Lutgartkoor.

Paul De Craene
Frans Van Schoorstraat 12, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
tel.: 052 21 48 27 - gsm: 0475 26 40 53
decraene.paul@skynet.be