Sacramenten en vieringen

Liturgie

De liturgie is een belangrijk facet van het parochiaal leven.
In de parochie bidt de gemeenschap samen, op de eerste plaats in de eucharistie, maar ook in andere vieringen. Het is steeds een gebeuren waar God en mens elkaar op een eigen unieke wijze ontmoeten.
Daarom wordt er ook veel belang gehecht aan de voorbereiding en verzorging.

De aandacht van het gemeenschap vormen gebeurt rond Christus. We komen daarvoor niet meer samen in alle kerken. Maar op bepaalde plaatsen proberen we in interparochiale vieringen gestalte te geven aan deze unieke verbondenheid. We hopen hierdoor ook te groeien naar een nieuwe vorm van parochiegemeenschap binnen ons dekenaat.

Doopsel

Door uw kindje te laten dopen, druk je als ouders uit dat je het belangrijk vindt dat het opgroeit in een gelovig midden. Door te kiezen voor het doopsel, laat je je kind thuiskomen in een gemeenschap van gelovige mensen.

Eerste communie

De eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot de initiatiesacramenten. De eerste communie is de eerste keer dat een kind of volwassene de communie ontvangt.

Eucharistie

De eucharistie is voedsel voor christenen. Het is de plaats bij uitstek waar de Levende ons nabij komt. In de eucharistieviering drukken we ook onze dankbaarheid uit voor alles wat we van Hem gekregen hebben

Vormsel

In het sacrament van het vormsel ontvang je de zalving met Gods Geest

Huwelijk

Een kerkelijk huwelijk is een bewuste keuze om jullie trouw voor God te bevestigen

Biecht of sacrament van de verzoening

Als we in ons leven tekort schieten, steekt God Zijn helpende hand naar ons uit en komt Hij ons tegemoet in het sacrament van de verzoening

Ziekenzalving

Als geloofsgemeenschap willen we zorg dragen voor wie ziek zijn, hen nabij zijn in deze soms moeilijke fase van het leven met onze aandacht, maar ook met ons gebed.

Uitvaart

Bij het overlijden van een dierbaar familielid ervaren we de grens van het leven. De uitvaartliturgie is een gelovig gebeuren, een viering waarin het gebed en het lied, het Bijbelwoord en de geëigende symbolen bij het afscheid hun plaats moeten krijgen.

  • Meer over de uitvaart, gedachtenisvieringen en Allerzielen