Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en Sint-Jozefkerk

Adres: Schoonaardebaan 60 B-9200 Schoonaarde

Pastoor - Deken

Johan Mattheys
Heldenplein 1, 9200 Dendermonde
Tel.: 052 21 23 30 - gsm: 0497 26 25 35
E-mail: johan.mattheys@dekenaatdendermonde.be

Liturgische vieringen

Er zijn geen vieringen meer. Na het beëindigen van de restauratie zullen er terug begrafenissen en huwelijken kunnen plaats hebben.

Kerkraad

Voorzitter: Annie Van den Berghe, Langestraat 16, 9200 Schoonaarde
Secretaris: Kris Moens, Nieuwstraat 27, 9200 Schoonaarde
Penningmeester: Guido Antheunis, Eegene 123, 9200 Schoonaarde
Leden: 
Irma Heyvaert, Eegene 84, 9200 Schoonaarde
Dirk D'Hondt, Schoonaardebaan 104, 9200 Schoonaarde

Historiek

De kerk staat centraal in het dorp, aan de Schoonaardebaan. Oorspronkelijk was de kerk een kapel, gebouwd in de 15 de eeuw en toegewijd aan O.-L.-Vrouw van 7 Weeën. In die tijd behoorde Schoonaarde tot de parochie Wichelen en de kapel werd bediend door een kapelaan, onderpastoor te Wichelen. Enkel gedurende de wintermaanden konden de inwoners van Schoonaarde hier ter plaatse hun zondagsplicht vervullen.

In 1830 verkreeg men de toelating van de gemeente Wichelen om de kapel te vergroten. De Dendermondse architect Beeckman tekende de plannen.

In 1842 werd in Schoonaarde bij de kapel een onderpastorij opgericht , van dan af werd Schoonaarde een proosdij van Wichelen met een officiële vertegenwoordiging in de kerkraad om de plaatselijke belangen te verdedigen. Meteen werd de kapel een succursale kerk.

In 1844 werd Schoonaarde een zelfstandige parochie met een eigen pastoor. Op 21 april 1844 werd de kerk door de bisschop officieel ingewijd en op 23 augustus van dat jaar kreeg Schoonaarde van de gemeente Wichelen de toelating om op eigen grondgebied een kerkhof in te richten.

In 1857 werden de toren, het koor en de sacristijen van de huidige kerk gebouwd. De oorspronkelijke toren werd in 1964 afgebroken. Nadat de hoge torenspits en bovenste verdieping afgebroken was, duurde het tot 1980 alvorens de restant van de toren werd afgewerkt met een nieuwe korte torenspits.

Historische en kunsthistorische beschrijving

Geresumeerde en herschreven tekst uit het boek "Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Dendermonde II2" door Frans De Potter en Jan Broeckaert - 1891.

(Ontleend aan de stedelijke website, waarvoor onze dank)

Geschiedenis

Er bestond te Schoonaarde reeds een kapel in de eerste jaren van de 15e eeuw, toegewijd aan de O.-L.-Vrouw der Zeven Weeën. In het midden van de 18e eeuw richtten de wethouders van de heerlijkheid van Eegene tot de abdij van Affligem en de aartsbisschop van Mechelen een verzoek tot het bekomen van een priester te Schoonaarde. Er werd te Wichelen een tweede onderpastoor aangesteld die zijn woonst had bij de kapel van Schoonaarde.

De toenemende belangrijkheid van de wijk, maakte in 1830 het bouwen van een nieuwe bidplaats noodzakelijk. Deze werd opgericht naar de plans van de Dendermondse bouwmeester Beeckman.

In 1844 werd Schoonaarde van Wichelen afgesplitst.

Uit een gedenksteen aan de buitenmuur van de sacristie blijkt dat de toren, het koor en de sacristieën dateren van 1857. De kerk bevat drie beuken en evenveel altaren. Het hoogaltaar, een gift van Coleta Verleyen, is versierd met een schilderij van de Aalsterse kunstschilder Meganck. Men bemerkt er ook de beelden van de HH. Harten van Jezus en Maria, in hout gesneden door Mathias Zens, alsook een eikenhouten koorgestoelte.

Het linkerzijaltaar is toegewijd aan de O.-L.-Vrouw der Zeven Weeën, patrones van de kerk en bevat een beeld van de Geraadsbergenaar Van der Beken, die ook het beeld van de H. Jozef aan het rechterzijaltaar vervaardigde. De kruisweg, geschonken door de kinderen van Pieter Verleyen is van de hand van Fr. Anseele uit Gent.