Nieuws

Kerstconcert - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Kerstconcert 14 december 2019 ---------------------------------------------- " Vocamabile " was te gast in de Vlassenbroekse Sint- Gertrudiskerk. Sopraan Evelyne Bohen, mezzo-sopraan Inez Carsauw, tenor Robert Luts en bas-bariton Bruno De Jonghe werden aan de piano begeleid door Marie-Claude Roy. Deze Canadese pianiste, die sinds 2002 in België woont verving uitzonderlijk Helene Luyten...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 08-01-2020

GOED-GEZIN-D Vorige zondag – feest van de heilige Familie – werd onze aandacht gevraagd voor het gezin in onze kerststal: Maria, Jozef en hun kind Jezus. Zij kunnen ook vandaag nog model staan voor het christelijk gezin. En, zoals dit vaak het probleem is bij dictatoriale systemen heerste er onder Herodes een brute machtspolitiek. Hij was een Stalin avant la lettre. Een beleid van...
Lees meer »

Kerstmis Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Gillis-Buiten)

Tijdens de mis op Kerstdag werd er een kindje gedoopt. Wij krijgen vele kerstwensen , laat ons ons ook vooral kerstmensen zijn
Lees meer »

Middernachtmis Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Gillis-Buiten)

Laat ons allen ster- mensen zijn en de vrede uitdragen. Bedankt pastoor Paul, Lorenz en Aime die de koren begeleiden, de koorleden, Willy, Annick, Luk, Geert en Sandra de voorlezers en jullie allen van verschillende kerkplekken om jullie inzet en aanwezigheid. Dit is de nieuwe kerk. Samen de boodschap van vrede beleven en verder vertellen. Steeds welkom in onze kerk. Geertje De Geetere
Lees meer »

Kerstmisviering op kerstavond Baasrode - St-Ursmaruskerk

Ondanks dat velen reeds aan de kersttafel zaten op kerstavond, kwamen heel wat mensen Kerstmis mee vieren in de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode. Ook een groepje vormelingen was present. Het muzikale gezin van Annemie, Peter en Hannelore luisterde mee de viering op met piano en viool. Bij de intredeprocessie bracht een vormeling het Jezuskind naar de kerststal. Gekende oude kerstliederen zoals...
Lees meer »

Terugblik kerstfeestje vormelingen Baasrode - St-Ursmaruskerk

Op de laatste woensdagnamiddag voor de kerstvakantie kwamen de vormelingen samen in ‘Ontmoeting’. In een fijne bezinning hoorden we een verhaal dat ons leerde waarom christenen in de advent vier kaarsen branden. De vormelingen waren verrassend stil. We sloten dit moment af met een kerstliedje. Vervolgens was het tijd voor een kerstquiz. Theoretische vragen en praktische proeven...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 18-12-2019

ALS EEN KIND IN ONS MIDDEN Volgens de evangelist Lucas werd Jezus geboren op het moment dat de machtige keizer van Rome een volkstelling laat houden. Hij wou weten hoeveel inwoners zijn rijk telde en hoeveel belastingen hij mocht verwachten. Het typeert de ‘wereldlijke macht’. In het Bijbelse geloof is de koning echter een gezalfde, een gezondene van Godswege, om herder en dienaar van...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 11- 12 -2019

GODS TEKEN VAN SOLIDARITEIT Zowel in de Bijbelse lezingen als in de evangelieteksten van de Advent gaat het om vertrouwen in God en het leven . De profeet Jesaja roept ons op om geen teken te vragen aan Jahweh. Integendeel, God zal ons zelf een teken geven en zijn Zoon, die vrede en liefde zal brengen, laten geboren worden in onze mensenwereld. De evangelist Mattheüs omschrijft hoe de geboorte...
Lees meer »

Naamopgave 1ste communicanten en doopsel van 5 kinderen Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Gillis-Buiten)

Op zondag 8 december kwamen de kandidaat eerste communicanten voor 1 mei 2020 voor het eerst naar de kerk. Zij hadden allen een mooi hart gemaakt met hun foto en deze een plaatske gegeven in de kerk. Iedereen weet nu wie volgend jaar zijn eerste communie doet. Ook veel papa’s en mama’s en familie waren daarbij aanwezig. Het werd een mooie viering met een eigen inbreng van de kinderen...
Lees meer »

Naamopgave Eerste Communicanten Baasrode - St-Ursmaruskerk

43 zevenjarigen doen in Baasrode hun Eerste Communie. Zaterdag gaven ze hun naam op met veel overtuiging. Heel veel mensen wilden er bij zijn. In deze viering werd Stan gedoopt. Zo kan hij zich met zijn klasgenootjes voorbereiden op de grote dag. De juffen hadden reeds enkele liedjes aangeleerd. Je zag dat de kinderen deze graag zongen. De sfeerfoto’s tonen een beeld van hoe het er aan toe...
Lees meer »

Pagina's