Nieuws

Applaus voor 100-jarige - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Zondag 20 september klonk op het einde van de viering in de Sint-Gertrudiskerk een vrolijke " Happy Birthday" op het orgel, gevolgd door een daverend applaus. Hierbij op de foto meester Marcel Duerinck bij het verlaten van de kerk, samen met medegelovigen. Even het mondkapje aan de kant voor de foto, straalt een gelukkige 100-jarige. Op die leeftijd, helemaal zelf met de wagen vanuit...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 30-9-2020

Geen woorden maar daden Jezus vertelt aan zijn gehoor over de wijngaard. Een vertrouwd beeld voor hen. Het gaat over een mooie wijngaard met goede vruchten. Inderdaad, God wil niets anders dan het goede in deze wereld en voor zijn mensen. Maar het probleem ligt bij de pachters. Hoe gaan zij met die wijngaard om? Zorgzaam of verwaarlozen ze de wijngaard. Het gaat hier om één van de centrale...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 23-09-2020

EEN GELOOF DAT BEVRIJDT De Britse historicus Tom Holland schreef een boek ‘Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde.’ Hij beschrijft hoe het christelijk geloof een stempel heeft gedrukt op onze Westerse cultuur. Ja, zelfs waarden en opvattingen die wij vandaag kennen zijn gegroeid uit het christelijk geloof. Daarmee verzet hij zich tegen de hedendaagse denkwijze dat het...
Lees meer »

Project van God met de mensen te Dendermonde

DE GELOVIGE LEEK IS AAN ZET Waar we ons moeten van ontdoen om te kunnen herbouwen. In de vorige 2 bijdragen hebben we gekeken naar de noodzaak om de verloren identiteit van de Kerk terug te halen en weer op te eisen, en gezien dat die identiteit ten diepste missionair is. We hebben gesproken over de pijn die erkend zal moeten worden voordat we een stap vooruit kunnen zetten in het herbouwproces...
Lees meer »

Betekenis van het vormsel

In het weekend van 26 en 27 september ontvangen in onze Parochie in Dendermonde zo’n 240 vormelingen het vormselsacrament, het zegel van de H. Geest, de gave Gods. Maar wat betekent dat vormsel nu? In zijn oorsprong voltooit en bevestigt het vormsel de doop. Een tweede betekenis van het vormsel is het sterker maken van de gelovige om een waarachtig christelijk leven te leiden. In een...
Lees meer »

Project van God met de mensen te Dendermonde

DE GELOVIGE LEEK IS AAN ZET Welk businessplan heeft de Kerk? In de vorige bijdrage werd in het kort de pijn beschreven, die we allemaal voelen bij de transitie die onze oude cultuurkerk doormaakt. De institutionele wijzigingen die we kunnen zien zijn rationeel te verklaren, maar de individuele pijn is emotioneel beladen. Met ons verstand begrijpen we het allemaal, maar aan ons hart doet het zeer...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 16-09-2019

VERLATENHEID EN NABIJHEID Het zijn diepmenselijke gevoelens die ons bestaan vroeg of laat tekenen. Van iemand die gestorven is, die op pensioen gaat, die breekt met een bestaande groep of organisatie zegt men: ‘Hij of zij heeft ons verlaten’. Een bepaalde levensperiode wordt daarmee afgesloten. Allen kennen wij geregeld die moeilijke opdracht om wat vroeger was achter ons te laten...
Lees meer »

Project van God met de mensen te Dendermonde

PROJECT VAN GOD MET DE MENSEN TE DENDERMONDE PIJN…door het verwelken of verdwijnen van uw parochie ? Op meerdere momenten voelen nogal wat mensen pijn. Wanneer we weer eens met weinigen in de wekelijkse eucharistieviering rond het altaar verzameld zijn. Wanneer we ervaren, dat onze parochiekerk gesloten is en nog ‘maar’ een gelegenheidskerk geworden is. Wanneer er minder...
Lees meer »

Waarom gevormd worden.

leven is kiezen Ons leven hangt aaneen van keuzes: gaan voor een studierichting, engagement voor een relatie, inzet bij de jeugdbeweging of sportclub... Ook uitkomen voor je geloof en het een plaats geven in je leven hoort in dit rijtje thuis. Op bijzondere momenten in het leven beseffen mensen dat de werkelijkheid groter is dan wat ze kunnen zien en voelen: de geboorte van een kind, de dood van...
Lees meer »

Nieuw schema voor vieringen

Stap voor stap ... langzaam maar zeker wordt de nieuwe parochie een feit. Het is belangrijk dat wij een ruim aanbod van verzorgde vieringen presenteren. Dit resulteert in een nieuw schema . Er werd rekening gehouden met de huidige situaties ter plekke zodanig dat wijzigingen niet té ingrijpend zijn. Het schema is ook zo opgevat dat het, op enkele details na, voor een lange periode zal kunnen...
Lees meer »

Pagina's