Nieuws

Dankviering 1ste Communie - Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Gillis-Buiten)

Op zondag 26 mei kwamen vele eerste communicanten met hun ouders en familie naar de dankviering. Een mooi verhaal rond de bloem van de dankbaarheid, de blijheid en de liefde waren een uitnodiging om als dankbare, blije en liefdevolle mensen door het leven te gaan. Ook de vele mooie liederen van de eerste communie werden gezongen. Een mooie herinnering aan de dag van de eerste communie. Nadien...
Lees meer »

1ste Communie Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Boonwijk)

Een kleine groep kinderen van de Boonwijkschool deden hun eerste communie op zondag 26 mei. Het werd een zeer sfeervolle viering met de volle inzet van de kinderen en uiteraard van de godsdienst juf Kelly. Ouders en familie, alle aanwezigen waren dan ook in de wolken. Hun kinderen waren tijdens dit samenzijn ‘de ster’. Hopelijk blijven zij in ons aller ogen de mooiste sterren van ons...
Lees meer »

Post voor compostella

Professor Johan Swinnen kwam op vraag van Okra Academie Dender in parochiecentrum Mariakring in Dendermonde spreken over kanker. Deze ziekte beheerst zijn professionele leven als biomedicus en kankeronderzoeker aan de KU Leuven. Ook privé heeft de ziekte een stevige plaats ingenomen sinds 2011. Dertien jaar was zijn jongste zoon Pieter toen hij ziek werd op een citytrip in Barcelona. Het gezin...
Lees meer »

Huwelijksjubileum van Peter Bombay en Ilse Couwenberg

Van harte proficiat aan de jubilarissen. Hartelijk dank voor wat ze voor onze geloofsgemeenschap betekenen.
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 5/06/2019

DE KRACHT VAN DE GEEST Bij het vormsel zongen de vormelingen: ‘Geest van God, Adem van leven, Geest van God, Adem van vuur, Geest van God, troost en kracht: U heiligt ons.’ Net als deze jongeren bidden ook wij op het Pinksterfeest om het komen van de Goede geest in ons leven en in onze gemeenschap. Manu Verhulst schrijft in zijn boek: ‘zondagse woorden’: ‘Hoe zit dat...
Lees meer »

Pinksteren - Eucharistievieringen - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Graag nodigen wij jullie uit voor de vieringen van Pinksteren, Want Pinksteren is geraakt worden door een heilig vuur dat hart en ziel herschept en doet stralen van geluk! EUCHARISTIEVIERINGEN – Grembergen - Sint-Margaretakerk - zaterdag 8 juni om 19 u -zondag 9 juni om 10 u , opgeluisterd door het Sint-Margaretakoor. Zalig Pinksteren Paul Redant, pastoor...
Lees meer »

Zo maar wat overwegingen bij het H.Vormsel

ZOMAAR WAT OVERWEGINGEN BIJ HET VORMSEL VAN ONZE TWAALFJARIGEN Het is en blijft een boeiend gegeven dat we vandaag de dag de uitdaging durven aangaan met een ‘wereld in verandering’, een ‘Kerkgemeenschap in verandering’. Wij leven en ook onze twaalfjarigen leven in een boeiende tijd; ook in het geloof is de tocht belangrijker dan de bestemming … Je kan maar met...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 29/05/2019

DE AFWEZIGE AANWEZIGE Het afscheid van een geliefde laat steeds een enorme leegte achter . Mensen moeten plots aan een ander leven beginnen, een leven met een groot gemis aan hun zijde. En dat doet pijn. Sommigen doen er maanden, ja zelfs jaren over om die nieuwe realiteit te aanvaarden en hun leven op een zinvolle wijze leven uit te bouwen. Anderen willen dat gemis zo vlug mogelijk vergeten en...
Lees meer »

Terugblik heilig vormsel - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op 12 mei mochten we een prachtige vormselviering meebeleven in onze kerk. Kanunnik Ludo Collin diende het H. Vormsel toe aan onze vormelingen. Een overvolle kerk mocht getuige zijn van een zeer serene en intieme vormselviering, die zowel de jongeren als de volwassenen aansprak. Dank u wel, Kanunnik Ludo Collin. Klik hier voor meer foto's...
Lees meer »

Vormselviering - Sint-Ursmaruskerk (Baasrode)

Zaterdag 11 mei was een hoogdag voor onze kerkgemeenschap! 26 jongens en meisjes en hun ouders, peters en meters en vele familieleden kwamen samen in onze parochiekerk voor het H. Vormsel. Het werd een sfeervolle viering met mooie teksten en prachtige liedjes. Vrijwilligers van Baasrode en Sint-Gillis vormden samen een gelegenheidskoor om deze jonge mensen in hun gezangen te ondersteunen. De kerk...
Lees meer »

Pagina's