Nieuws

H. Hartbeeld- Sint-Margaretakerk (Grembergen)

VAKANTIEJOB - H. HARTBEELD Alhoewel de maand juli zeer warm was, hield het ons (mannen van de kerkkuisploeg met sympathisanten zijnde pastoor en vrouwen-kuisers) niet tegen om het H. Hartbeeld (staat achteraan de kerk in de pastorie-tuin ) een grondige poetsbeurt te geven. Eerst werd het plein rond het beeld proper gemaakt en onkruidvrij gemaakt. Dan kwamen de ladders, de emmers, de sponsen. Na...
Lees meer »

Orgelconcerten in Dendermondse kerken

ORGELCONCERTEN IN DENDERMONDSE KERKEN Het Orgelcomité Dendendermonde biedt terug een reeks orgelconcerten aan in deze zomermaanden. In juli en augustus zijn het lokale organisten die een orgelconcert brengen. In een tweede reeks in september en oktober zijn het gastorganisten die onze Dendermondse orgels zullen laten weerklinken. Orgelconcert 15 juli om 15u Sint-Egidiuskerk extra muros (Sint-...
Lees meer »

Koelte in deze warme zomer ...

OP ZOEK NAAR KOELTE ... Beste Dendermondenaars en bezoekers aan onze mooie stad, In deze warme zomermaanden zijn velen - jong zowel als oud - op zoek naar weldoende koelte. Vele van onze kerken, vooral de historische kerken, bieden deze koelte. Het zijn vaak ook oorden van rust binnen de drukte van de stad en het professionele leven. We nodigen jullie dan ook graag uit om onze kerken op te zoeken...
Lees meer »

15 augustus - openluchtmis - Sint Margareta (Grembergen)

15 AUGUSTUS – ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART Halfoogst – Wijk “De Molen” in Grembergen. In Grembergen is er een jarenlange traditie om het Feest van Maria’s Hemelvaart te vieren aan de kapel van O.L. Vrouw Ter Nood ( hoek Smidsestraat – Oude Molenstraat). De H. Mis begint om 9.30 uur en wordt in het bijzonder opgedragen voor alle overledenen van de wijk. Deze H...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 27/06/2018

VAKANTIE SCHENKT RUIMTE… De vakantietijd schenkt ons de ruimte om te herademen en tot rust te komen. Een tijd om nieuwe energie op te doen. Ruimte om zaken te doen waar je tijdens het werk- of schooljaar weinig of geen tijd voor hebt. Ruimte om contacten uit te bouwen of te versterken met mensen om je heen. Waar je ook bent, maak tijdens de vakantie ook even tijd om achteruit te kijken, om...
Lees meer »

Geloofsgemeenschappen samen op weg: een passioneel avontuur …

Geloofsgemeenschappen samen op weg: een passioneel avontuur .... Vrienden, In of na de zomer op reis gaan is voor mij altijd een gelegenheid om contacten te leggen met andere kerkgemeenschappen en om te zien hoe zij werken, bidden, vieren, samenkomen en verbondenheid beleven. Het geeft me telkens opnieuw de kans om te smaken hoe het christelijk geloof zich aandient, uitdrukt, laat delen, overal,...
Lees meer »

Hartelijke dank - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Het werkjaar, het schooljaar, de pastorale aktiviteiten eindigen even. Er waren heel veel deugddoende momenten ... Hierbij wil ik iedereen van harte danken voor de geleverde prestaties en inzet. De beste voldoening is dat het jezelf deugd doet, dat je er van geniet en als mens kunt groeien. Geniet van de rustpauze, laad je batterijen terug op, zoek een rustige periode of rustige plek. Wellicht...
Lees meer »

Vakantiegroetjes - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Voor allen die vakantie nemen ... ... die gaan reizen ... ... of rustig de tijd nemen ... ... of de stilte opzoeken ... Geniet van je vakantie tijd, ontdek vrede in jezelf, in je hart en bij je medemensen. En ... vergeet ook de thuisblijvers niet ! Stuur gerust een vakantiekaartje met groeten vanuit je vakantieland naar de gelovigen van Grembergen. Gebruik dit adres: Redant Paul - kerk Grembergen...
Lees meer »

Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag 20 juni werd uitgeroepen tot wereldvluchtelingendag. Laten wij dié dag bijzondere aandacht hebben voor alle mensen op de vlucht! Vluchtelingen in de Bijbel… Bijna zo lang als de wereld bestaat, zijn er mensen op de vlucht. Adam en Eva waren de eerste ‘vluchtelingen’ toen ze niet langer in het Paradijs mochten wonen. Verder in de bijbel komen we...
Lees meer »

Vormsel 2019 - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Gevormd worden in 2019 Beste (ouders van een) kandidaat-vormeling, Als je twaalf wordt kan je in de katholieke kerk gevormd worden. Dit is geen verplichting maar een vrije keuze waar naast het kind ook de ouders achter staan. En natuurlijk vraagt deze keuze een zeker engagement van iedereen (kinderen, ouders en catechisten). De voorbereiding op het vormsel gebeurt op één jaar. In onze Sint-...
Lees meer »

Pagina's