Nieuws

Bijbelstudie - 1 en 2 Timoteüs

"Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent." Een woord van appel uit de eerste brief van Timoteüs. "God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid" - een belofte en woord van aanmoediging uit de tweede brief van Timoteüs. Het komend werkjaar willen wij op de maandelijkse...
Lees meer »

Start van een nieuw werkjaar in parochie en verenigingen

Onlangs had ik een bijzondere droom. Ik droomde over een parochie, over een geloofsgemeenschap. Het was een parochie waar het woordje “moeten” vervangen werd door het woordje “mogen”. Een parochie waar de belangen van de groep centraal mochten staan. Waar jong en oud, gewijd of niet-gewijd, ongedwongen samenwerkten met een groot geloof in elkaar, met eerbied en waardering...
Lees meer »

"Vraagt diepgang. Niet bestemd voor oppervlakkige mensen."

In het laatste jaar van het middelbaar onderwijs moesten we voor het vak godsdienst een heus boek lezen. Ik koos voor het boek van pater Tars Van Bavel met als titel 'Augustinus. Van liefde en vriendschap'. Er stond op de boekenlijst een waarschuwing bij: 'Moeilijk. Vraagt diepgang. Niet bestemd voor oppervlakkige mensen'. Dat boek heeft toen een diepe indruk op mij nagelaten en...
Lees meer »

Kalligrafietentoonstelling - Abdij Dendermonde

HAND IN HAND - ten voordele van het REUMAFONDS. Van zaterdag 1 september tot zondag 31 september (elke dag van 14u tot 17u) is er een tentoonstelling in de abdij van Dendermonde. De kalligrafe mevrouw Cecile Verdonck stelt werken tentoon met o.a. haiku's van president-emeritus Herman Van Rompuy die deze persoonlijk gesigneerd heeft. Ze werkt ten voordele van het Reumafonds. Ook zijn er...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 29/08/2018

NAAR WIE ZOUDEN WIJ GAAN? Het antwoord van de leerlingen op de vraag van Jezus: ‘Wilt ook gij weggaan?’ De grote massa die samenkwam toen brood werd gedeeld was zeer enthousiast (het evangelie van drie zondagen terug). Nadien, als Jezus meer vroeg dan was de vreugde sterk verminderd. Velen morden en haakten af. Toch eigen aan de mensheid: als er te rapen valt is men er als de kippen...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 22/08/2018

EEN ‘THUIS’ VOOR IEDEREEN Wie iets ouder is herinnert zich nog het mooie lied van Elly en Rikkert:’ Een huis om in te schuilen’ : ‘Geef me je hand als ik de weg niet vind. Als ik een kind ben dat verdwaald is in de tijd. Wees dan de engel die me leidt. Langs de stenen en de kuilen naar een huis om te schuilen, waar we lachen om het huilen van de wind. Om te spelen en...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 16/08/2018

SAMEN OP STAP Als wij stappen vooruit willen zetten moet dat stap voor stap gebeuren… overhaast te werk gaan en aan overacting doen is dikwijls weinig vruchtbaar. De christenen worden in de Handelingen van de apostelen ‘de mensen van de weg’ genoemd, mensen die op weg gaan, die de weg volgen die Jezus voor ons heeft uitgestippeld. Ook de hedendaagse mens is onderweg…...
Lees meer »

Wijzigend parochielandschap

ENKELE OVERWEGINGEN BIJ HET ZICH WIJZIGEND PAROCHIELANDSCHAP Naar de kern gaan … Geloof en Kerk kennen vandaag de dag geen cultureel automatisme meer. Geloven vraagt vandaag een persoonlijke verdieping en een werkelijk beleefde relatie met God. Enkel vanuit deze godsverbondenheid kan een gemeenschap uitgebouwd worden. Het zal dus belangrijker worden te spreken tot God dan te spreken over...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 08/08/2018

HET ‘JA’ VAN MARIA Het feest van de tenhemelopneming van Maria is zeer oud en ook langzaam gegroeid rond de plaats waar Maria heeft geleefd en gestorven is: in Getsemane in Jeruzalem. Reeds zeer vroeg werd deze plaats bezocht en groeide er een grote devotie rond Maria. Van in de vijfde eeuw was het feest van haar opname ten hemel gemeengoed geworden van de hele christelijke wereld...
Lees meer »

Graag zien in geloof …

EEN WOORDJE VAN DEKEN JO … Zie je me graag? Hou je van mij? Dat is een vraag die heel wat mensen elkaar stellen. Er op antwoorden is niet altijd even gemakkelijk. Is het wel nodig die vraag ‘Zie je me graag’ te stellen? Geeft de gang van het leven zelf geen antwoord? Mensen die zolang met elkaar lief en leed delen, de één die voor de ander zorg draagt. Is dat geen antwoord op...
Lees meer »

Pagina's