Nieuws

Erediensten worden opgeschort

Alle erediensten blijven opgeschort. m.u.v. uitvaarten mogen bijgewoond door maximum 50 personenen, uwelijken door maximum van 15 personen. Kerk en , die gebruikelijk open zijn, blijven open voor individueel gebed. In deze kerken kan je steeds terecht: Sint-Apolloniakerk (Appels) Sint-Egidiuskerk (Dendermonde, Sint-Gillis-Binnen) Sint-Margaretakerk (Grembergen) Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-...
Lees meer »

Alle liturgische vieringen geschorst tot en met 13/12 (woordje van de deken)

De afgelopen maanden waren hectisch. De pandemie die ons treft en de eerste lockdown, met op het einde de heropstart, hebben veel van mensen gevergd. Ik ben als pastoor-deken van het dekenaat Dendermonde en als moderator van Parochie Dendermonde heel erkentelijk voor het geleverde werk en de aanwezigheid tijdens de vieringen. Als ik zie hoe mensen gezamenlijk en individueel hun...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 21-10-2020

Fratelli tutti Het is de titel van de nieuwe encycliek die paus Franciscus ondertekende in Assisi, op het graf van de Heilige Franciscus, op 3 oktober 2020. De vooravond van het Feest van de heilige Franciscus. Jammer genoeg kreeg dit zeer belangrijke pauselijke schrijven geen enkele aandacht in onze Vlaamse media. Hoever staan radio en TV af of zijn zij tegen kerkelijke berichtgeving? ’t...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 14-10-2020

Van harte… Dit is het thema van Missie 2020. In de oktobermaand wordt door Missio onze aandacht gevraagd voor onze Missie, onze zending, onze opdracht om een Missionaris te zijn. Dat wil zeggen: om als ‘gelovigen’ in deze wereld te leven en te werken. Wij worden door ons doopsel en vormsel gezonden om te getuigen van Jezus’ Blijde Boodschap. Wij laten het daarbij niet bij...
Lees meer »

Project van God met de mensen te Dendermonde

Dendermonde als missiegebied Tijden veranderen snel en het kost enige moeite om bij te blijven. Ooit gedacht dat jouw smartphone onmisbaar zou zijn? Iedere organisatie, bedrijf, school, vereniging moet continu reflecteren en nadenken over de toekomst om zich daaraan aan te passen. Binnen iedere parochie moet men zich voortdurend afvragen of men goed bezig is, moet men bewust bijsturen om niet...
Lees meer »

Senior in de goede en kwade dagen

de tweede levenshelft Vandaag genieten vele senioren een gelukkige tweede levenshelft. Maar de ouderdom heeft ook zijn mindere kanten: het overlijden van een geliefde, onzekerheid en angst, gezondheidsproblemen, familiale conflicten, dementie… Bij dit alles kan troost bieden een belangrijke taak zijn, schrijft klinisch ouderenpsycholoog Dr. Luc Van de Ven in zijn boek ‘Troost’...
Lees meer »

Vormsel in coronatijd (Sint-Ursmaruskerk, Baasrode)

Het Vormsel 2020 verliep in ongewone omstandigheden. Opgelegd van hogerhand werd het een sobere gebedsdienst: één cantor (zanger), geen consecratie en dus geen communie… Maar mooi in zijn eenvoud! De viering was sfeervol en de vormelingen deden prima wat van hen verwacht werd. Alle aandacht ging naar de handoplegging en de zalving. Hierdoor kwam het sacrament beter tot zijn recht. Vormheer...
Lees meer »

Blijf verbonden, herabonnering Kerk & Leven

Vergeet uw abonnement niet te hernieuwen Hoe belangrijk is verbondenheid in ons leven? Hoe erg speelt de coronapandemie in op onze gemeenschap? Hoe blijven we op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze kerkplekken? We herontdekken ongetwijfeld het belang van de band die we met elkaar hebben. We beseffen, dat het lokale leven o zo belangrijk is. Via Kerk & leven werken we met z’n...
Lees meer »

Project van God met de mensen te Dendermonde

Maak het niet te moeilijk Vorige bijdragen onder deze rubriek hebben geen reacties opgeleverd. Toch niet via e-mail of via de post, maar er wordt wel degelijk over gepraat. Heel veel lezers delen de analyse en zienswijzen, die uiteengezet werden. Uit een dialoog en interactie komen nog meer verrijkende en verreikende ideeën. Daar mogen zelfs meningsverschillen aan de basis van liggen. Discussie...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 7-10-2020

Zorg in de buurt Het evangelie, maar ook elke warm-menselijke visie, nodigt ons uit om zorg te dragen voor elkaar. Samana/Ziekenzorg doet dit reeds 70 jaar op zovele plaatsen, wijken, dorpen en parochies. Op deze wijze schenkt men aan zieke en oudere medemensen het gevoel dat er altijd iemand is op wie men kan rekenen, iemand waar men zijn verhaal van lief en leed kwijt kan. Velen hebben er...
Lees meer »

Pagina's