Nieuws

Bubbeltijd op Ontmoetingsdagen

’t Was anders, maar wel goed 6 juli…Wat normaal de eerste volledige dag zou zijn van een geweldige week op “Ontmoetingsdagen”, veranderde nu in slechts één dag plezier…Ook bij ons strooide Covid-19 roet in het eten: het kamp kon niet doorgaan. Ondanks het feit dat de zomerkampen groen licht kregen, zagen we al snel in dat met de nodige maatregelen de essentie van...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 18-11-2020

Een rijk van liefde Het kerkelijk jaareinde - volgende week begint de advent – eindigt met een hoopvolle noot. Niet de ondergang van mens en wereld wordt in het vooruitzicht gesteld. Maar Gods Rijk! Een rijk van vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Althans voor allen die in Jezus’ voetspoor hebben gewandeld. ‘Komt gezegenden’, zegt de Koning in de parabel die voor de...
Lees meer »

Samen vieren we VREDE

Zalig zij die vredig zijn Op 11 november gedenken we alle burgerlijke en militaire slachtoffers die hun leven lieten in voorbije oorlogen Vanwege de coronamaatregelen zullen de plechtigheden in beperkte kring en op uitnodiging doorgaan. Maar desondanks willen we die dag “Vrede Vieren”. Mooi symbool van vrede is ook de samenwerking voor de gedachtenisviering. Vertegenwoordigers van de...
Lees meer »

Kerk & Leven: een gids in deze tijd

Terwijl ik mijn abonnement van het ‘parochieblad’ hernieuw, vraag ik me af om welke redenen ik dit doe. Voor mij is het een voortreffelijk weekblad. Maar waarom? Hier een top-15 : 1. Het hoofdartikel op het voorblad vind ik boeiend en actueel, aanknopend bij de praktijk van de Kerk en het leven van de mens. Menig schrijver uit eigen streek passeert de revue. 2. Het overzicht van alle...
Lees meer »

Leven met Diabetes

Op zaterdag 14 november is er de jaarlijkse Werelddiabetesdag . 'Wereld Diabetes Dag' werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Het doel ervan is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, dat wereldwijd epidemische vormen aanneemt, onder...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 4-11-2020

EUCHARISTIEVIERINGEN VOORLOPIG GEEN PUBLIEKE VIERINGEN Omwille van de zeer ernstige toestand van de pandemie zullen er tot nader bericht geen publieke vieringen zijn in de Boonwijk, Lutterzele en Sint-Gillis-Dendermonde. De gevraagde intenties zullen verschoven worden naar een latere datum. Huwelijken kunnen wel nog, maar enkel in aanwezigheid van de echtgenoten en getuigen en de voorganger. Ook...
Lees meer »

Radio, TV, livestreaming

Vanaf Allerzielen, maandag 2 november 2020, zijn publieke liturgische vieringen niet langer toegelaten. Als alternatief vind je op Kerknet een overzicht hoe je via radio, televisie of internet eucharistie kan meevieren. Zij vullen het overzicht steeds verder aan. Overzicht Radio 1 Radio 1 zendt de radiovieringen opnieuw uit vanuit de gemeenschap van Keizersberg in Leuven. Op de zondagen met een...
Lees meer »

Doopsels in de maand oktober

'Bekeer u en was al uw zonden weg in de bron van reinheid; het koninkrijk is nabij. Kom tot mij en laat u wassen in de wateren van deze stroom, als symbool van de innerlijke reiniging van de ziel.' Johannes de doper Namens de Parochie in Dendermonde danken en feliciteren wij de ouders, peters en meters voor hun engagement om deze kinderen gelovig op te voeden. Jullie kiezen ervoor om deze...
Lees meer »

Overlijdens in de maand oktober

In oktober namen we afscheid van ... Etienne De Backer (7 augusutus 1962 - 3 oktober 2020) in de Sint-Apolloniakerk (Appels) op 10 oktober. Josephine Cassiman (7 juni 1940 - 13 oktober 2020) in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk) op 17 oktober. Marcel Van Driessche (5 juli 1938 - 19 oktober 2020) in de Sint-Margaretakerk (Grembergen) op 24 oktober. Agnes Verleyen (19 mei 1930 - 21 oktober...
Lees meer »

Oog hebben voor... (woordje van deken Jo)

Het is wintertijd... Het worden weer lange avonden... sommigen genieten ervan, maken het extra gezellig in huis. Anderen hopen dat de winter vlug voorbij zal zijn en zien er tegen op. Voor wie druk in de weer is speelt het veelal weinig rol. Het is een veelgehoorde opmerking vandaag: “wat gaat de tijd snel, het is alsof de dagen en weken slechts ‘open en toe’ gaan...”...
Lees meer »

Pagina's