Nieuws

Nieuwjaarswens deken Jo

VERLEDEN – HEDEN - TOEKOMST Vrienden, Het jaareinde nadert. Voor velen is deze week, en in het bijzonder de overgang van 31december naar 1 januari, een moment om eens terug te blikken op wat voorbij was en goede wensen uit te spreken voor wat komen gaat. Wie weet kan jij terugblikken op een prachtig jaar vol goede dagen en ervaringen. Alles ging je goed. Je mocht lieve mensen ontmoeten. Je...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 19/12/2018

GOD LAAT ZICH ZIEN Elk jaar luisteren wij naar hetzelfde verhaal van twee schamele mensen op den dool door het spel van de machtigen, en van hun kindje dat geboren werd in het open veld. Het lag te slapen in een voederbak. En, in dit Kindje van de voederbak toont God zijn gelaat aan deze wereld. Een verhaal, zo aards en zo hemels tegelijk. Geen wonder dat dit verhaal is doorverteld, dat het de...
Lees meer »

Adventsactie Welzijnszorg

1 OP 5 LOOPT SCHOOL IN DE BUITENBAAN Op de startavond in Gent lanceerde de adventsactie Welzijnszorg haar campagne 2018 . Deze mikt op een samenleving waarin het op lange termijn goed is om leven voor iedereen. Met een toekomst waarin ongelijkheid en armoede in ons land op een duurzame manier aangepakt worden. Want ook al worden de symptomen van de armoede bestreden, de armoede zelf die blijft...
Lees meer »

Woordje van Deken Jo n.a.v. Kerstmis

WOORDJE VAN DE DEKEN JO BIJ KERSTMIS 2018 Verzamelen rond de tafel... Op de nieuwsredacties van kranten, radio- en televisiestations geven journalisten in deze dagen het beste van zichzelf om de jaaroverzichten samen te stellen. Belangrijke gebeurtenissen die het voorbije jaar het leven bepaalden zullen ‘de revue’ passeren. Vaak gaan deze gepaard met kommer en kwel: hongersnood in...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 5/12/2018

‘ HET PAD RECHT MAKEN’ Stel je voor dat de Profeet Jesaja nu onder ons aanwezig was. Van hem zou dan in de Schriften staan: ‘Het gebeurde toen Trump president van Amerika was en Charles Michel premier in België, toen Franciscus paus van Rome was en Jozef De Kesel kardinaal in België. De stem van profeet Jesaja weerklonk tot de gelovigen van 2018: ‘Bereidt de weg van de...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 21/11/2018

KONINKLIJK IN DE LIEFDE In Jezus’ tijd hadden koningen of een keizer een goddelijke status . Zowel de farao van Egypte, als de keizer van Rome, als de koningen van Babylonië en Assyrië, de koningen van Syrië en China… werden met goddelijke eer omgeven en als God aanbeden. Ze woonden in indrukwekkende paleizen, zaten op een troon en hadden een zwaard in de hand, als teken van hun...
Lees meer »

Wij zoeken vrijwilligers (O.L.Vrouwekerk - Dendermonde)

De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde is een prachtig historisch monument ze herbergt een schat aan bijzonder mooie kunstvoorwerpen topstukken van Vlaamse Meesters eeuwenoud kerktextiel, waardevol beeldhouwwerk, schitterend edelsmeedwerk. Vele generaties hebben dit religieus en cultureel erfgoed gekoesterd opeenvolgende grote en kleine restauratiewerken hielden het gaaf nijvere handen...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 14/11/2018

KOMT ER EEN NIEUWE MORGEN? Bij het einde van een kerkelijk jaar wordt nagedacht over het einde van het leven . De apocalyptische taal die men daarbij gebruikt klinkt voor ons wat vreemd. Stevent de schepping, de aarde en al wat bestaat af op een totale vernietiging en vergaat alles in het ‘niets’. Of, heeft ons leven een eindbestemming en dus een diepe zin. De boodschap van Jezus is...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 7-11-2018

ZORG VOOR ONZE GELIEFDEN Met Allerheiligen werden wij uitgenodigd te mijmeren over de betekenis van dit hoogfeest: het ‘Paasfeest’ van onze dierbare overledenen. Dit is toch ons geloof. Met de dood is het niet ‘amen en uit’. Wij brengen een boodschap van hoop. Hoop op leven. Zij die niet geloven kunnen enkel loslaten wat hen dierbaar is…zonder enig uitzicht op een...
Lees meer »

Over de parochie

OVER DE PAROCHIE… Het lijkt alsof de parochie altijd heeft bestaan. Inderdaad, ze is zeer oud, maar de eerste christenen kenden het territorialiteitsprincipe niet: ze vormden kleine gemeenschappen. Deze gemeenschappen worden in de Handelingen van de apostelen idyllisch beschreven. Allicht een geïdealiseerde voorstelling. Want in de brieven van Paulus – eerder geschreven dan de...
Lees meer »

Pagina's