Nieuws

Brief van Pastoor De Craene 09-12-2020

Een huis voor iedereen Bij zijn ‘Doopsel tot ommekeer’ bij de Jordaan zegt Johannes de Doper aan iedereen: ‘Onder u staat Hij die gij niet kent!’ Onder U is God aanwezig… Maar je herkent hem nog niet. In Jezus is God vlees en bloed, mens geworden. Hij wordt in de eerste Lezing door Jesaja beschreven als iemand die gezonden is om aan armen de blijde boodschap te...
Lees meer »

Tweede zondag van de advent

Lezing: Jes 40, 1-5, 9-11 Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: 'Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel...
Lees meer »

3 December: internationale dag van de personen met een handicap

“ We hebben een beperking maar we zijn niet beperkt”! In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december voortaan jaarlijks tot de Internationale Dag voor Personen met een Handicap wordt uitgeroepen. Met de goedkeuring van die resolutie wilde de VN de aandacht vestigen op het belang om de mensenrechten en...
Lees meer »

Samen of alleen vreugde vieren

Samen of alleen vreugde vieren Gabrielle Christenhusz vindt tijdens de coronacrisis manieren om bewoners van het woon-zorgcentrum Zonnehove spiritueel bij te staan. Zij woont in Appels en is actief binnen de Parochie in Dendermonde . Het wordt pastorale werkers niet makkelijk gemaakt om hun taken uit te oefenen, nu verstrengingen en versoepelingen van de coronamaatregelen elkaar afwisselen. In...
Lees meer »

Pastoor Paul De Craene 70 jaar

Onze pastoor wordt 70! Toen ik lang geleden leider was bij de jeugdafdeling van de CM kwam ik, meestal in één of andere Zwitserse berghut, onze proost Paul De Craene tegen. Wat me toen al opviel was zijn erg aanstekelijke enthousiasme. Ik liep Paul vele jaren later (in 2007 om precies te zijn) opnieuw tegen het lijf toen hij de nieuwe pastoor van onze parochie werd. En opnieuw werd ik getroffen...
Lees meer »

Overlijdens in de maand november

In november namen we afscheid van ... Leon Vercauteren (7 april 1933 - 9 november 2020) in de Sint-Margaretakerk (Grembergen) op 14 november. Aloïs Van Houwe (24 juli 1938 - 7 november 2020) in de Sint-Apolloniakerk (Appels) op 14 november. Juliana Fierens (26 april 1935 - 11 november 2020) in de Sint-Margaretakerk (Grembergen) op 17 november. Louis Verheyen (9 juli 1941 - 18 november 2020) in de...
Lees meer »

Eerste zondag van de advent

Lezing: Js 63,16b-17.19b; 64,3b-8 Gij HEER zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig! Waarom, HEER, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren. Omwille van de stammen die uw eigendom zijn. Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven voor uw aanblik. Gij alleen zijt God en...
Lees meer »

Sint komt coronaveilig

de blijde intocht van Sinterklaas was door corona zonder publiek niemand wist waar dit zou zijn nochtans was Sint niet virusziek zijn aankomst zagen we online of je kon het op teevee bekijken roetveegpieten vergezelden hem coronaproof om niet te bezwijken straks is de Sint bij nacht op pad er telt voor hem geen avondklok hij moet ook niet in quarantaine na zijn rit door ieder huizenblok virologen...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 25-11-2020

Adventscampagne Welzijnszorg Volgende week begint de adventstijd. Advent betekent: hoopvol uitzien, verwachten… voor ons gelovigen naar het komen van de Heer in ons leven en in ons hart. Zomaar niet afwachten, maar actief verwachten. Misschien is beter nog vanuit het Latijn… Ad Venire: aan komen. Zo wordt advent eerder een houding van ontvankelijkheid. De Heer terug laten geboren...
Lees meer »

Een vlammetje voor jou

Nu we ons opmaken voor een toch wel aparte Advent worden her en der initiatieven genomen om elkaar te bemoedigen en te ondersteunen, heeft de uitgeverij Halewijn (Kerk & Leven) zich aangesloten bij een initiatief van LKD-Dendermonde en dom Daniël. We bezorgen jullie twee digitale raamaffiches die kunnen gebruikt worden om lokaal af te printen en te verspreiden. Je kan ze in jpg-formaat (klik...
Lees meer »

Pagina's