Nieuws

Wijzigend parochielandschap

ENKELE OVERWEGINGEN BIJ HET ZICH WIJZIGEND PAROCHIELANDSCHAP Naar de kern gaan … Geloof en Kerk kennen vandaag de dag geen cultureel automatisme meer. Geloven vraagt vandaag een persoonlijke verdieping en een werkelijk beleefde relatie met God. Enkel vanuit deze godsverbondenheid kan een gemeenschap uitgebouwd worden. Het zal dus belangrijker worden te spreken tot God dan te spreken over...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 08/08/2018

HET ‘JA’ VAN MARIA Het feest van de tenhemelopneming van Maria is zeer oud en ook langzaam gegroeid rond de plaats waar Maria heeft geleefd en gestorven is: in Getsemane in Jeruzalem. Reeds zeer vroeg werd deze plaats bezocht en groeide er een grote devotie rond Maria. Van in de vijfde eeuw was het feest van haar opname ten hemel gemeengoed geworden van de hele christelijke wereld...
Lees meer »

Graag zien in geloof …

EEN WOORDJE VAN DEKEN JO … Zie je me graag? Hou je van mij? Dat is een vraag die heel wat mensen elkaar stellen. Er op antwoorden is niet altijd even gemakkelijk. Is het wel nodig die vraag ‘Zie je me graag’ te stellen? Geeft de gang van het leven zelf geen antwoord? Mensen die zolang met elkaar lief en leed delen, de één die voor de ander zorg draagt. Is dat geen antwoord op...
Lees meer »

H. Hartbeeld- Sint-Margaretakerk (Grembergen)

VAKANTIEJOB - H. HARTBEELD Alhoewel de maand juli zeer warm was, hield het ons (mannen van de kerkkuisploeg met sympathisanten zijnde pastoor en vrouwen-kuisers) niet tegen om het H. Hartbeeld (staat achteraan de kerk in de pastorie-tuin ) een grondige poetsbeurt te geven. Eerst werd het plein rond het beeld proper gemaakt en onkruidvrij gemaakt. Dan kwamen de ladders, de emmers, de sponsen. Na...
Lees meer »

Orgelconcerten in Dendermondse kerken

ORGELCONCERTEN IN DENDERMONDSE KERKEN Het Orgelcomité Dendendermonde biedt terug een reeks orgelconcerten aan in deze zomermaanden. In juli en augustus zijn het lokale organisten die een orgelconcert brengen. In een tweede reeks in september en oktober zijn het gastorganisten die onze Dendermondse orgels zullen laten weerklinken. Orgelconcert 15 juli om 15u Sint-Egidiuskerk extra muros (Sint-...
Lees meer »

15 augustus - openluchtmis - Sint Margareta (Grembergen)

15 AUGUSTUS – ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART Halfoogst – Wijk “De Molen” in Grembergen. In Grembergen is er een jarenlange traditie om het Feest van Maria’s Hemelvaart te vieren aan de kapel van O.L. Vrouw Ter Nood ( hoek Smidsestraat – Oude Molenstraat). De H. Mis begint om 9.30 uur en wordt in het bijzonder opgedragen voor alle overledenen van de wijk. Deze H...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 27/06/2018

VAKANTIE SCHENKT RUIMTE… De vakantietijd schenkt ons de ruimte om te herademen en tot rust te komen. Een tijd om nieuwe energie op te doen. Ruimte om zaken te doen waar je tijdens het werk- of schooljaar weinig of geen tijd voor hebt. Ruimte om contacten uit te bouwen of te versterken met mensen om je heen. Waar je ook bent, maak tijdens de vakantie ook even tijd om achteruit te kijken, om...
Lees meer »

Geloofsgemeenschappen samen op weg: een passioneel avontuur …

Geloofsgemeenschappen samen op weg: een passioneel avontuur .... Vrienden, In of na de zomer op reis gaan is voor mij altijd een gelegenheid om contacten te leggen met andere kerkgemeenschappen en om te zien hoe zij werken, bidden, vieren, samenkomen en verbondenheid beleven. Het geeft me telkens opnieuw de kans om te smaken hoe het christelijk geloof zich aandient, uitdrukt, laat delen, overal,...
Lees meer »

Hartelijke dank - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Het werkjaar, het schooljaar, de pastorale aktiviteiten eindigen even. Er waren heel veel deugddoende momenten ... Hierbij wil ik iedereen van harte danken voor de geleverde prestaties en inzet. De beste voldoening is dat het jezelf deugd doet, dat je er van geniet en als mens kunt groeien. Geniet van de rustpauze, laad je batterijen terug op, zoek een rustige periode of rustige plek. Wellicht...
Lees meer »

Vakantiegroetjes - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Voor allen die vakantie nemen ... ... die gaan reizen ... ... of rustig de tijd nemen ... ... of de stilte opzoeken ... Geniet van je vakantie tijd, ontdek vrede in jezelf, in je hart en bij je medemensen. En ... vergeet ook de thuisblijvers niet ! Stuur gerust een vakantiekaartje met groeten vanuit je vakantieland naar de gelovigen van Grembergen. Gebruik dit adres: Redant Paul - kerk Grembergen...
Lees meer »

Pagina's