Nieuws

Huwelijksjubileum van Peter Bombay en Ilse Couwenberg

Van harte proficiat aan de jubilarissen. Hartelijk dank voor wat ze voor onze geloofsgemeenschap betekenen.
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 5/06/2019

DE KRACHT VAN DE GEEST Bij het vormsel zongen de vormelingen: ‘Geest van God, Adem van leven, Geest van God, Adem van vuur, Geest van God, troost en kracht: U heiligt ons.’ Net als deze jongeren bidden ook wij op het Pinksterfeest om het komen van de Goede geest in ons leven en in onze gemeenschap. Manu Verhulst schrijft in zijn boek: ‘zondagse woorden’: ‘Hoe zit dat...
Lees meer »

Pinksteren - Eucharistievieringen - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Graag nodigen wij jullie uit voor de vieringen van Pinksteren, Want Pinksteren is geraakt worden door een heilig vuur dat hart en ziel herschept en doet stralen van geluk! EUCHARISTIEVIERINGEN – Grembergen - Sint-Margaretakerk - zaterdag 8 juni om 19 u -zondag 9 juni om 10 u , opgeluisterd door het Sint-Margaretakoor. Zalig Pinksteren Paul Redant, pastoor...
Lees meer »

Zo maar wat overwegingen bij het H.Vormsel

ZOMAAR WAT OVERWEGINGEN BIJ HET VORMSEL VAN ONZE TWAALFJARIGEN Het is en blijft een boeiend gegeven dat we vandaag de dag de uitdaging durven aangaan met een ‘wereld in verandering’, een ‘Kerkgemeenschap in verandering’. Wij leven en ook onze twaalfjarigen leven in een boeiende tijd; ook in het geloof is de tocht belangrijker dan de bestemming … Je kan maar met...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 29/05/2019

DE AFWEZIGE AANWEZIGE Het afscheid van een geliefde laat steeds een enorme leegte achter . Mensen moeten plots aan een ander leven beginnen, een leven met een groot gemis aan hun zijde. En dat doet pijn. Sommigen doen er maanden, ja zelfs jaren over om die nieuwe realiteit te aanvaarden en hun leven op een zinvolle wijze leven uit te bouwen. Anderen willen dat gemis zo vlug mogelijk vergeten en...
Lees meer »

Terugblik heilig vormsel - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op 12 mei mochten we een prachtige vormselviering meebeleven in onze kerk. Kanunnik Ludo Collin diende het H. Vormsel toe aan onze vormelingen. Een overvolle kerk mocht getuige zijn van een zeer serene en intieme vormselviering, die zowel de jongeren als de volwassenen aansprak. Dank u wel, Kanunnik Ludo Collin. Klik hier voor meer foto's...
Lees meer »

Vormselviering - Sint-Ursmaruskerk (Baasrode)

Zaterdag 11 mei was een hoogdag voor onze kerkgemeenschap! 26 jongens en meisjes en hun ouders, peters en meters en vele familieleden kwamen samen in onze parochiekerk voor het H. Vormsel. Het werd een sfeervolle viering met mooie teksten en prachtige liedjes. Vrijwilligers van Baasrode en Sint-Gillis vormden samen een gelegenheidskoor om deze jonge mensen in hun gezangen te ondersteunen. De kerk...
Lees meer »

Hemelvaart in Grembergen

HOOGDAG ONZE-LIEVE-HEER-HEMELVAART GREMBERGEN Tijdens de hoogag van Grembergen kunnen we dit biddend uitdrukken in de eucharistie op woensdag 29 mei om 19 uur en op donderdag 30 mei om 10 uur (opgeluisterd door het St. Margaretakoor). Iedereen welkom tijdens deze vieringen midden in de week. Pastoor Paul Redant
Lees meer »

H. Vormsel - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Grembergen - Zondag 12 mei. Dag van het H. Vormsel. Het begon met een mooie zonnige dag en dat hadden onze vormelingen nodig. Ze kwamen samen in het Gildenhuis in aangepaste kledij en trokken dan in stoet met de vormheer Ludo Collin, de catechisten, misdienaar, diaken en pastoor naar de kerk. Het enthousiasme zat er meteen in toen catechist Hendrik samen met de vormelingen het lied ‘Open de...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 22/05/2019

ALLES BEGINT MET DE LIEFDE De boodschap uit het evangelie van zondag is duidelijk: Alles begint met de Liefde. Paus Franciscus zegt daarover: ‘God is ieder van ons nabij met zijn liefde om ons bij de hand te nemen op de weg naar een gelukkig en vredevol bestaan’ . Jezus zegt ons in het Johannesevangelie: ‘Echte liefde houdt in dat je de ander zo graag ziet als jezelf’. Met...
Lees meer »

Pagina's