Nieuws

Benoeming

E.H. Johan Mattheys , deken van het dekenaat Dendermonde en pastoor-moderator van de parochie in Dendermonde, wordt op 1 september ook benoemd tot pastoor van Grembergen Sint-Margriet , in opvolging van E.H. Paul Redant, parochiaal administrator, die eervol ontslag bekomt en op rust gaat. Deze benoeming loopt over een periode van zes jaar.
Lees meer »

Woordje van deken Jo

Met vakantie... Er zijn vele manieren van ‘vakantiebeleving’. De ene houdt ervan naar exotische oorden te trekken, anderen blijven liever in Europa of boeken een verblijf in de Ardennen of aan Zee. Gezinnen gaan gezamenlijk op reis in de grote vakantie of ma en pa trekken naar het Zuiden, hun ‘jongvolwassen’ kinderen naar het Noorden. Sommige jongeren zullen er deze...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 24-06-2020

VAKANTIETIJD …. GASTVRIJHEID... De vakantietijd is en blijft een bijzondere tijd waar wij allen naar uitzien. Sommigen beweren dat de vakantietijd dit jaar moet ingekort worden of zelfs afgeschaft omdat vele jongeren en zij die werken al voor lange tijd huisarrest hadden door de coronacrisis. Of ze beweren dat het land nu bijzondere nood heeft aan veel mensen die zich inzetten om de...
Lees meer »

Gevormd worden in GREMBERGEN in 2021

Gevormd worden in Grembergen in 2021 Grembergen, juni 2020 Beste (ouders van een) kandidaat-vormeling, Als je twaalf wordt kan je in de katholieke kerk gevormd worden. Dit is geen verplichting maar een vrije keuze waar naast het kind ook de ouders achter staan. En natuurlijk vraagt deze keuze een duidelijk engagement van iedereen (kinderen, ouders en catechisten). De voorbereiding op het vormsel...
Lees meer »

Nieuws uit Baasrode

Overgangsfase en afscheidsviering We willen u er attent op maken dat de afscheidsviering voor pastoor De Craene plaatsheeft tijdens zijn laatste mis op zaterdag 27 juni om 18 uur . U wordt daar vriendelijk op uitgenodigd, maar jammer genoeg zullen door de coronamaatregelen niet meer dan 60 mensen de dienst kunnen bijwonen. Vanaf de week nadien zal het uur van de weekendmis in Baasrode gewijzigd...
Lees meer »

Mijn leven als mantelzorger

Onzichtbare helden van bij ons … Per definitie is mantelzorg de extra zorg die aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden wordt verleend door personen uit de directe omgeving. Dit gebeurt buiten het kader van een beroepsactiviteit of een georganiseerd vrijwilligerswerk. De zorgverleners (mantelzorgers) hebben een affectieve band met de hulpbehoevende (zorgvrager). Het zijn...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 10-06-2020

BREKEN EN DELEN Zondag vieren we Sacramentsdag, Na de vasten- en Paastijd tot Pinksteren; volgen we terug de liturgie van de zondagen door het jaar. Op het feest van Sacramentsdag, ontstaan in de 13de eeuw, gaat onze aandacht naar de aanwezigheid van de verrezen Heer in het breken van het Brood en het delen van de Beker, wat wij toch iedere zondag vieren. Dat feest heeft in deze coronatijden wel...
Lees meer »

Bedankt pastoor Paul!

BEDANKT, PASTOOR PAUL! Op 21 februari 2015 wordt pastoor Paul De Craene in de parochie Sint-Ursmarus aangesteld om een vijfde parochie voor te gaan, te besturen en te bezielen. Die taak heeft hij vijf jaar met glans vervuld! Eens pastoor Paul de parochie beter kent, schiet hij in actie. Er komt een nieuw podium in de kerk waar de kinderen dankbaar gebruik van maken in talloze vieringen. Want het...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 03-06-2020

DRIEVOUDIG IS GOD Op veel schilderijen en ook iconen vind je Gods Drievuldigheid voorgesteld met God, als Vader en gever van het leven en aan zijn rechterzijde de Zoon, met het boek, het woord Gods, in zijn hand en de Geest voorgesteld als een duif. De meerderheid van de oudere lezers herinnert zich nog de catechismusvragen: ‘Wie is God?’ Het antwoord was: ‘God is een zuivere...
Lees meer »

" Aanbidding der Herders" door Antoon Van Dyck terug thuis in Dendermonde

De “Aanbidding der Herders” (Antoon Van Dyck 1631) terug thuis in Dendermonde Bijna 400 jaar geleden (1631) schilderde Antoon Van Dyck het altaarstuk “De Aanbidding der Herders” voor de O.-L.-Vrouwekerk in Dendermonde. Het werk is duidelijk geïnspireerd door Rubens doch, vergeleken met de Rubensiaanse voorstellingen van de Kerstnacht, geeft deze Van Dyck ongetwijfeld de...
Lees meer »

Pagina's