Nieuws

Jaaroverzicht - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Bij het begin van een nieuw kalenderjaar is het gebruikelijk even achterom te kijken. Voor de St.- Gertrudiskerk Vlassenbroek was 2018 een heel bijzonder jaar. Met behulp van enkele foto’s keren wij terug in de tijd. Lees meer >>...
Lees meer »

Lichtmis - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op zondag 3 februari, vierden we het feest van de opdracht van de Heer Jezus in de tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Maria en Jozef die met hun kind Jezus naar de tempel gingen om het toe te vertrouwen aan Gods zorg. Heel wat ouders, pas gedoopten en kinderen van de kleuterschool Vlassenbroek gingen op de uitnodiging in. Het werd een prachtige viering in een overvolle kerk. Na de...
Lees meer »

Terugblik Lichtmis - Sint-Ursmaruskerk (Baasrode)

Zaterdag 2 februari vierden we met velen Lichtmis in de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode. Zes snaren van een gitaar waren genoeg om iedereen te beroeren. Het intredelied ‘Samen zijn wij het huis van de Heer’ klonk overtuigend. De vormelingen brachten kaarsjes aan en gaven het licht door aan de ouders die hun kindje lieten zegenen door pastoor Paul. Ondertussen toverde Jasper knappe...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 30-1-2019

GEEN SANT IN EIGEN LAND Pastoor Roger Van den Berghe, van Vlassenbroek, schenkt ons de volgende mooie gedachten over de Bijbellezingen van komend weekend. Graag laat ik mij er door leiden. Met dank! In een moeilijke tijd die tot de ondergang van Jeruzalem en de Ballingschap hebben geleid (ongeveer 600 jaar voor Christus) krijgt de profeet Jeremia van God de opdracht om in zijn Naam het woord tot...
Lees meer »

Viering lichtmis - sint-Ursmaruskerk (Baasrode)

Op zaterdag 2 februari vieren we Lichtmis in de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode . Het feest van de gezinnen. En de grootouders, peters en meters. Veertig dagen na zijn geboorte bracht Maria Jezus voor de eerste maal naar de tempel. We nodigen iedereen uit om mee te vieren samen met de gezinnen die het laatste jaar een dopeling hadden. Meevieren en meeleven horen bij de kerkgemeenschap. De...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 23/01/2019

JEZUS DE WEERBARSTIGE Het optreden en de boodschap van Jezus lokken vele reacties uit. Zeker vandaag. De populariteitsbarometer van Jezus zakt snel. Als hij in de synagoge van Nazareth de bijbel opent en er uit voorleest zijn alle ogen op Hem gevestigd. Als Hij over de teksten uitleg geeft beginnen er twistgesprekken. Uiteindelijk wordt Hij uit de synagoge gestoten en uit de stad gejaagd. De...
Lees meer »

Schenking aan de palliatieve eenheid - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Tijdens de advent schonken we een bedrag aan de palliatieve eenheid van Sint-Blasius Dendermonde. We kregen van hen volgende bedanking. “We wensen u en uw parochianen van harte te bedanken voor de gift die wij mochten ontvangen. Spirituele zorg en begeleiding bij rouw zijn een hoofdthema op onze afdeling. Deze gift vanuit vele harten helpt ons om het leed van patiënten en hun familie,...
Lees meer »

Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen

Op woensdag 23 januari om 19u30 bidden we samen met de protestantse gemeenschap voor de eenheid onder de christelijke kerken. Deken Johan Mattheys en dominee Peter Smits gaan voor in deze viering. We bidden voor eenheid en trachten het waardevolle in elkaars traditie te ontdekken en waarderen. Na de viering ontmoeten we elkaar in de Mariakring. Van harte welkom. "Opdat zij allen één mogen...
Lees meer »

Terugblik nieuwjaarsviering - Sint-Ursmaruskerk (Baasrode)

Mooie muziek, een stemmige viering, veel volk, een gezellige receptie, een fijne sfeer, tevreden gezichten alom: zo kun je de viering van 12 januari in de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode samenvatten. Nog in volle nieuwjaarstemming, met goede voornemens en toekomstplannen, ontmoetten parochianen en sympathisanten elkaar in onze kerk. Zeventien muzikanten - tussen zes en achttien jaar - brachten...
Lees meer »

Pagina's