Nieuws

Een terugblik op 2020 - deken Jo

In het diepste van onszelf Een terugblik op 2020 wordt – hoe kan het ook anders – in grote mate bepaald door de gevolgen van de pandemie die de wereld heeft getroffen en tot op vandaag parten speelt. De drukte van het gewone doen werd doorbroken en zette aan tot enige reflectie. Een stukje teruggeworpen op de essentie van het leven, speelden heel wat vragen door mijn hoofd in de zin...
Lees meer »

Project van God met de mensen in Dendermonde

Samen maken we er werk van In 2021 gaan we echt van start met het ‘Project van God met de mensen van Dendermonde’ of met de bewuste samenwerking rond de uitbouw van de nieuwe parochie. De titel van het project is niet toevallig gekozen. Bij een project gaat het wel degelijk om groei, om ontwikkeling, om een procesmatige aanpak. God reikt de hand aan alle mensen in Dendermonde . Hij...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 20-1-2021

Breng mensen samen De mooie kerst- en nieuwjaarsdagen zijn voorbij. Ook al moesten wij dit in zeer beperkte kring vieren. Maar misschien hebben wij hier terug ontdekt dat de vreugde van deze feestdagen niet ligt in de grote feesten, maar wel in de intimiteit met uw meest nabije geliefden. “Wie het geluk thuis niet vindt, vindt het nergens” is een mooie Vlaamse gedachte. Ook in de kerk...
Lees meer »

Gebedsweek voor de eenheid onder de Christenen 18 tot en met 24 januari

Op 18 januari begint de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen , die reeds meer dan een eeuw jaarlijks gevierd wordt door christenen van alle Kerken en kerkelijke gemeenschappen, om te bidden voor de buitengewone gave waarvoor de Heer Jezus zelf op het laatste avondmaal voor Zijn lijden bad: “opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 13-1-2021

Een milde god Je hoort het de mensen nog wel eens zeggen: “’t Moest nog eens oorlog worden … de kerken zouden wel vol lopen”. Bij deze uitspraken heb ik grote bedenkingen. Er zijn in deze wereld nog altijd diverse conflicten. Ook onze rust is het vorige jaar verstoord door een wereldomvattende pandemie die velen angst en verdriet heeft bezorgd. Maar ik ben er nog niet zo...
Lees meer »

Catechesehoekje: Boodschap van de vormelingen

Wat een gek jaar: verlengde vakantie, online lessen, niet naar de chiro kunnen, geen bijeenkomsten met onze vrienden, dus ook geen catechesebijeenkomsten. Toch willen we onze vormelingen niet los laten. Bij elkaar komen kon niet. Daarom vroegen we aan de vormelingen een boodschap of wens te noteren, iets wat ze aan iedereen wilden vertellen. Dit kon op een kerstster of kerstbal dat hen door het...
Lees meer »

Catechesehoekje: Driekoningen

Driekoningen … op 6 januari vieren we het bezoek van de Drie Wijzen aan Jezus. Maar wat hadden die mannen eigenlijk bij? Wij kunnen nu niet samenkomen met de vormelingen. We mogen ook niet deur-aan-deur gaan zingen. Daarom werd aan onze vormelingen digitaal info bezorgd over het driekoningenfeest. De drie Wijzen hadden geschenken meegebracht: Goud, wierook en mirre. Deze geschenken moeten...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 6-1-2021

De wijzen op zoek Het verhaal van de ‘Drie Koningen’, zoals wij ze in de volksmond noemen, brengt ons een ‘wijze’ boodschap. Maar meteen is het ook een inspirerend en kritisch verhaal. Al bij de geboorte worden de grenzen van het ‘eigen volk eerst’ doorbroken. God wil bevrijding brengen aan alle mensen. De traditie spreekt van een zwarte, een blanke en een gele...
Lees meer »

Overlijdens in de maand december

In december namen we afscheid van ... Paul Van den Bossche (28 maart 1932 - 27 november 2020) in de Sint-Margaretakerk (Grembergen) op 4 december. Benoit Van eetvelde (19 januari 1934 - 28 november 2020) in de Sint-Apolloniakerk (Appels) op 5 december. Lea Van Rillaer (16 oktober 1935 - 2 december 2020) in de Sint-Apolloniakerk (Appels) op 5 december. Mathilde José Beeckman (10 mei 1944 - 6...
Lees meer »

Nieuwjaarsbrief voor de lezers van Kerk & Leven

Best lezer van Kerk & Leven, Het oude jaar is weer om. Of beter gezegd: krom. Want geef toe, een fraai jaar is het niet geweest. Natuurrampen, oorlogen, aanslagen, crisissen, virussen…het hoorde allemaal bij het voorbije jaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen werden vol ongeloof gevolgd. Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie, de eerste keer in de geschiedenis. In eigen...
Lees meer »

Pagina's