Nieuws

Dankviering vormelingen - Lambroeckkapel (Oudegem)

Na de stijlvolle en intens- beleefde vormselviering, willen wij onze dankkbaarheid uitdrukken in een dankviering aan de Lambroeckkapel te Oudegem op O. H. Hemelvaart donderdag 10 mei om 15.00u . De vormelingen zullen actief deelnemen aan deze viering. Iedereen is op deze viering aan deze historische kapel te midden van de Lambroekkouter uitgenodigd.
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 2/05/2018

In het evangelie van zondag horen we:’ Ik heb u gezonden om goede vruchten voort te brengen ’. Er staat niet ik heb u geroepen om veel uren in de kerk te zitten, te bidden, te discussiëren over mijn boodschap…. maar ik heb u geroepen en gezonden om goede vruchten aan de mensen aan te bieden, zodat mensen een gelukkig en menswaardig bestaan zouden kennen, ja leven in overvloed...
Lees meer »

Kapel Ganzegaver - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

MEIMAAND – KAPEL O.L.VROUW van TROOST GANZEGAVERS – MARIAMAAND - MARIAVIERING Woensdag 9 mei om 19 uur voor wijk Ganzegavers in de kerk. Ook dit jaar nodigen we jullie van harte uit voor de misviering ter ere van O.L.V. van Troost. Deze gaat door in de parochiekerk op: WOENSDAG 9 MEI OM 19.00 U. Samen willen we bidden voor onze persoonlijke intenties, onze zieken en overledenen en...
Lees meer »

Verslag TOV 6-Tweedaagse vormelingen - Sint-Margeratekerk (Grembergen)

Op weg naar het Vormsel in zes TOVdagen – TOV6 de tweedaagse De vormelingen van Grembergen komen voor hun zesde Tov-dag samen voor een tweedaagse ontmoeting en vorming. Het verslag hiervan vind je in bijlage (zie lees meer)...
Lees meer »

Toost op een duurzame toekomst

Op de 2 de zondag van mei, Internationale Dag van de Eerlijke Handel, heffen alle Oxfam-Wereldwinkels het glas op een duurzame toekomst . Dhr. Walter De Ridder, tot zijn pensioen actief geweest in het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), is mede oprichter en huidige voorzitter van de wereldwinkel in Dendermonde. Deze winkel is sinds 1981 erkend door Oxfam-Wereldwinkels Nationaal. Hij wordt...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 25-4-2018

EEN STERKE VERBONDENHEID Wij kennen allen het vertrouwde beeld van de ‘ Goede Herder ’ (zie evangelie van vorige week) die zorgzaam omgaat met zijn schapen en begaan is met hun leven. Waarmee Jezus ons zeggen wil: zoals een goede herder zorgt voor zijn schapen, zo zorgt de Vader voor ons. Deze week horen wij in het evangelie spreken over de wijnstok en de ranken…om de...
Lees meer »

Feest van de Heilige Uursmarus (Baasrode)

Op 16 april vieren wij het feest van de heilige Ursmarus, patroonheilige van Baasrode. Op zaterdag 14 april willen wij onze beschermheilige even in de focus zetten en tevens ons bezinnen over onze opdracht om samen werk te maken van een liefdevolle en zorgzame kerkgemeenschap. Daarom nodig ik u eveneens van harte uit naar de eucharistieviering van zaterdag om 17.00 uur . Gelieve ook leden van de...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 11-4-2018

GAANDE WEG…. In de handelingen van de apostelen benoemt Lucas de eerste christenen een zestal keren ‘de mensen van de weg’. Zij die de weg van Jezus volgen. Ook in zijn evangelie valt het op dat Jezus steeds op weg is: op weg naar Jeruzalem, het eindpunt van zijn aardse reis… een hindernis die hij moet nemen om het hemelse Jeruzalem te betreden, Pasen. Ook het...
Lees meer »

Dag van de aarde

DAG VAN DE AARDE wees geloofd, mijn Heer, om onze zuster, moeder Aarde, die ons voedt en behoedt en velerlei vruchten draagt, bonte bloemen en groen (uit het Zonnelied van Sint-Franciscus) Weeral een dag van… Waarom? De ‘Dag van de Aarde’, op 22 april, heeft tot doel mensen bewust te maken van het unieke leven op onze planeet. Een dag ook om na te denken over ons...
Lees meer »

Vormsel & Eerste Communie - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

April en Mei zijn belangrijke maanden voor onze Sint-Margaretakerk te Grembergen. De 12 jarigen engageren zich als gelovigen door het ontvangen van het H. Vormsel. De 7 jarigen mogen door hun Eerste Communie ten volle deelnemen aan de Eucharistie. Hartelijk dank aan allen die meewerken aan de voorbereiding. Hierbij de belangrijke data: Vormelingen Tweedaagse: 13 tot 15 april Repetities: woensdag...
Lees meer »

Pagina's