Nieuws

Brief van Pastoor De Craene 27-2-2019

GEEF BOEREN EIGEN GROND Volgende week woensdag begint de Vastentijd met Aswoensdag . Tijdens die periode voor Pasen worden wij uitgenodigd tot Broederlijk Delen . In de vastencampagne van dit jaar wordt onze aandacht voor en onze solidariteit gevraagd met de boeren van Guatemala. César en Leonarda zijn de twee centrale figuren. Niet zo lang geleden werkten ze op een grote koffieplantage. Met het...
Lees meer »

Uitstap vormelingen en heilig vormsel - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op donderdag 7 maart gingen de vormelingen van Vlassenbroek met hun catechisten op uitstap naar Gent. In de voormiddag bezochten ze Poverello, een opvanghuis voor mensen aan de rand van de maatschappij. In de namiddag werden ze verwacht in de Sint-Baafskathedraal voor een rondleiding met bezoek aan het ‘Lam Gods’...
Lees meer »

Broederlijk delen - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

De omhalingen tijdens de veertigdagentijd zijn bestemd voor Broederlijk Delen, de abdij Subiaco in Zuid-Afrika waar jonge mensen opgeleid worden om als benedictijn dienstbaar te zijn o.a. in het onderwijs, en voor het project Senegal van Johan Poppe.
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 20-2-2019

VEROORDEEL NIET De teksten in de schrift nodigen ons uit om voorzichtig te zijn in ons spreken over anderen. We mogen niet te vlug oordelen over iemands spreken en handelen en zeker niet veroordelen. Laat dat aan God maar over. Want wat een mens zegt en doet is zo dikwijls een uiting van wat er omgaat in zijn hart. Wij kunnen zo moeilijk doorgronden wat er in het leven van mensen is gebeurd en...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 13-2-2019

EEN MATELOZE LIEFDE Voor Jezus bestond er geen liefde op maat. Zijn liefde voor mensen was niet afgewogen maar totaal. De gulden regel die wij in alle godsdiensten vinden en die ook verwoord is in één van de brieven van de apostel Paulus is: ‘ Behandel de mensen zoals je verlangt dat zij jou behandelen’ . Indien alle aardbewoners deze regel als leidraad van hun levenswandel zouden...
Lees meer »

BEDEVAART DAMIAAN

Op bedevaart naar Sint-Jozef en pater Damiaan te Leuven Op maandag 4 maart 2019 gaat voor de parochies uit onze streek de jaarlijkse bedevaart door naar het Heiligdom van Sint-Jozef te Leuven. Op bedevaart gaan is een beeld van onze levensweg. Wij mensen zijn 'mensen onderweg' met goede en kwade dagen, maar vooruitkijkend naar de toekomst, zoekend naar geluk. Daarbij hebben wij nood aan...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 6-2-2019

DE LIEFDE VAN VALENTIJN Sint Valentijn (in het latijn Valentinus) stierf rond 269 de marteldood in Rome, bij de christenvervolging onder keizer Claudius II Gothicus. Wanneer hij geboren werd is onbekend. Men spreekt ook nog van een andere Valentijn, hij was bisschop van Terni (vandaar: Valentinus van Terni) en zou eveneens in Rome de martelaarsdood zijn gestorven. Mogelijk gaat het hier om...
Lees meer »

Jaaroverzicht - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Bij het begin van een nieuw kalenderjaar is het gebruikelijk even achterom te kijken. Voor de St.- Gertrudiskerk Vlassenbroek was 2018 een heel bijzonder jaar. Met behulp van enkele foto’s keren wij terug in de tijd. Lees meer >>...
Lees meer »

Lichtmis - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op zondag 3 februari, vierden we het feest van de opdracht van de Heer Jezus in de tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Maria en Jozef die met hun kind Jezus naar de tempel gingen om het toe te vertrouwen aan Gods zorg. Heel wat ouders, pas gedoopten en kinderen van de kleuterschool Vlassenbroek gingen op de uitnodiging in. Het werd een prachtige viering in een overvolle kerk. Na de...
Lees meer »

Terugblik Lichtmis - Sint-Ursmaruskerk (Baasrode)

Zaterdag 2 februari vierden we met velen Lichtmis in de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode. Zes snaren van een gitaar waren genoeg om iedereen te beroeren. Het intredelied ‘Samen zijn wij het huis van de Heer’ klonk overtuigend. De vormelingen brachten kaarsjes aan en gaven het licht door aan de ouders die hun kindje lieten zegenen door pastoor Paul. Ondertussen toverde Jasper knappe...
Lees meer »

Pagina's