Nieuws

De warmste week in Appels

Vormelingen Appels dragen hun steentje bij voor warmste week. Op 15 december maakten we met de vormelingen een wandeltocht van 5 km naar Dendermonde en lieten ons daarbij sponsoren voor het goede doel. We kozen voor een organisatie uit onze omgeving nl. Het Kinderfonds de Tondeldoos. Zij steunen kansarme gezinnen met kinderen in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Na onze tocht...
Lees meer »

Naamopgave vormelingen - Sint-Apolloniakerk (Appels)

Naamopgave vormelingen Appels Met een bijzondere welkomstgroet aan hun mama’s en papa’s openden de aanstaande-vormelingen de viering van de naamopgave: “Ongeveer 12 jaar geleden hebben we van jullie een naam gekregen. Een naam is iets belangrijks, iets kostbaars. Hij staat geschreven in het hart van zoveel mensen die met ons begaan zijn, die van ons houden. Zo staat onze naam...
Lees meer »

Kerstmis - Sint-Apolloniakerk (Appels)

De geloofsgemeens in Appels viert Kerstmis De kerstsfeer was alom aanwezig. Elke week stak men de kaarsen aan bij de sfeervolle adventskrans. De kerststal en mooi versierde kerstbomen konden niet ontbreken. De kinderen hielpen mee de kerstboom versieren. Hen werd gevraagd om kerstballen in te kleuren en in onze kerstboom te hangen. 6 deelnemende kinderen ontvingen een mooie prijs. De kerstdagen...
Lees meer »

Kerstzingen - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Op vrijdag 28 december trok een deel van het Sint-Margaretakoor rond in Grembergen om de Kerstvreugde uit te dragen en uit te zingen bij vele mensen. Op deze manier brachten ze een warme boodschap bij vele mensen en ze kregen er zelf een heel warm en deugddoend gevoel bij. Het deed hen veel deugd. De bijdrage die ze ontvingen wordt geschonken aan het goede doel, zijnde de Borstkliniek in Az. St...
Lees meer »

Nieuwjaarswens deken Jo

VERLEDEN – HEDEN - TOEKOMST Vrienden, Het jaareinde nadert. Voor velen is deze week, en in het bijzonder de overgang van 31december naar 1 januari, een moment om eens terug te blikken op wat voorbij was en goede wensen uit te spreken voor wat komen gaat. Wie weet kan jij terugblikken op een prachtig jaar vol goede dagen en ervaringen. Alles ging je goed. Je mocht lieve mensen ontmoeten. Je...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 19/12/2018

GOD LAAT ZICH ZIEN Elk jaar luisteren wij naar hetzelfde verhaal van twee schamele mensen op den dool door het spel van de machtigen, en van hun kindje dat geboren werd in het open veld. Het lag te slapen in een voederbak. En, in dit Kindje van de voederbak toont God zijn gelaat aan deze wereld. Een verhaal, zo aards en zo hemels tegelijk. Geen wonder dat dit verhaal is doorverteld, dat het de...
Lees meer »

Adventsactie Welzijnszorg

1 OP 5 LOOPT SCHOOL IN DE BUITENBAAN Op de startavond in Gent lanceerde de adventsactie Welzijnszorg haar campagne 2018 . Deze mikt op een samenleving waarin het op lange termijn goed is om leven voor iedereen. Met een toekomst waarin ongelijkheid en armoede in ons land op een duurzame manier aangepakt worden. Want ook al worden de symptomen van de armoede bestreden, de armoede zelf die blijft...
Lees meer »

Woordje van Deken Jo n.a.v. Kerstmis

WOORDJE VAN DE DEKEN JO BIJ KERSTMIS 2018 Verzamelen rond de tafel... Op de nieuwsredacties van kranten, radio- en televisiestations geven journalisten in deze dagen het beste van zichzelf om de jaaroverzichten samen te stellen. Belangrijke gebeurtenissen die het voorbije jaar het leven bepaalden zullen ‘de revue’ passeren. Vaak gaan deze gepaard met kommer en kwel: hongersnood in...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 5/12/2018

‘ HET PAD RECHT MAKEN’ Stel je voor dat de Profeet Jesaja nu onder ons aanwezig was. Van hem zou dan in de Schriften staan: ‘Het gebeurde toen Trump president van Amerika was en Charles Michel premier in België, toen Franciscus paus van Rome was en Jozef De Kesel kardinaal in België. De stem van profeet Jesaja weerklonk tot de gelovigen van 2018: ‘Bereidt de weg van de...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 21/11/2018

KONINKLIJK IN DE LIEFDE In Jezus’ tijd hadden koningen of een keizer een goddelijke status . Zowel de farao van Egypte, als de keizer van Rome, als de koningen van Babylonië en Assyrië, de koningen van Syrië en China… werden met goddelijke eer omgeven en als God aanbeden. Ze woonden in indrukwekkende paleizen, zaten op een troon en hadden een zwaard in de hand, als teken van hun...
Lees meer »

Pagina's