Nieuws

Brief van Pastoor De Craene 03-06-2020

DRIEVOUDIG IS GOD Op veel schilderijen en ook iconen vind je Gods Drievuldigheid voorgesteld met God, als Vader en gever van het leven en aan zijn rechterzijde de Zoon, met het boek, het woord Gods, in zijn hand en de Geest voorgesteld als een duif. De meerderheid van de oudere lezers herinnert zich nog de catechismusvragen: ‘Wie is God?’ Het antwoord was: ‘God is een zuivere...
Lees meer »

" Aanbidding der Herders" door Antoon Van Dyck terug thuis in Dendermonde

De “Aanbidding der Herders” (Antoon Van Dyck 1631) terug thuis in Dendermonde Bijna 400 jaar geleden (1631) schilderde Antoon Van Dyck het altaarstuk “De Aanbidding der Herders” voor de O.-L.-Vrouwekerk in Dendermonde. Het werk is duidelijk geïnspireerd door Rubens doch, vergeleken met de Rubensiaanse voorstellingen van de Kerstnacht, geeft deze Van Dyck ongetwijfeld de...
Lees meer »

Woordje van de deken - Over voor en na ...

Zusters en broeders, Gebeurtenissen markeren het leven in tijd en ruimte. ‘Na mijn huwelijk met bompa, toen ik begon te werken, toen Kennedy werd vermoord, na de oorlog, voor Tsjernobyl…’, het zijn quotes die je zo nu en dan in gesprekken hoort doorklinken. Het geeft ons de mogelijkheid om bepaalde aangelegenheden te situeren in de tijd. Vandaag de dag maken mensen gelukkig...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 20-05-2020

GOED SAMEN LEVEN Naar jaarlijkse gewoonte viert de christelijke werknemersbeweging bij het feest van O.L. Heer Hemelvaart: Rerum Novarum, de herdenking aan de uitgave van de encycliek door paus Leo XIII, in 1891. Die tekst blijft actueel en is de basis van vele encyclieken en teksten die nadien zijn uitgegeven rond het thema gerechtigheid en vrede. Dit jaar heeft de beweging als thema ‘Goed...
Lees meer »

Met hart en ziel

MET HART EN ZIEL De Internationale Dag van de Verpleging valt op 12 mei. De verjaardag van Florence Nightingale, Brits verpleegster en grondlegger van de moderne verpleging. Over heel de wereld is er die dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen in de Gezondheidszorg. Zij zijn de ‘helden van nu’ in deze coronatijd. Griet Michem is reeds 38 jaar thuisverpleegkundige...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 6-05-2020

GEROEPEN ZIJN IS LEVEN GEVEN. Langs de dijken van de Schelde zie je geregeld een kudde schapen, een herder en een herdershond. Een idyllisch beeld dat je zo doet denken aan de parabel van Jezus (het evangelie van vorige zondag) over een ‘Goede Herder’. Het was een vertrouwd beeld voor Hem en zijn tijdsgenoten. Herder zijn is geen makkelijke opdracht. Zeker niet in die streek. Je deelt...
Lees meer »

DAG VAN DE AARDE

De aarde, er is er maar één… Wat betekent juist een dag van de aarde? De dag van de aarde is een jaarlijks terugkerend evenement op 22 april dat plaatsvindt in alle landen. Deze dag heeft als doel de bewustwording van ons consumentengedrag en de invloed hiervan op onze planeet. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat een initiatief genomen werd met als onderliggend motto: “...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 22-04-2020

GELOVEN: ZIEN MET HET HART In de suggesties die de priesters ontvangen rond de lezingen van zondag, lees ik de volgende gedachten, die ik u graag meegeef. Het gaat over het evangelie van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen gaan ontgoocheld de derde dag na Jezus’ dood, terug naar hun thuisbasis. Het is voor hen een dag zonder hoop. Ondanks het bericht van de vrouwen op de paasmorgen, dat zij...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 15-04-2020

EEN GROEIEND PAASGELOOF Zondag sluiten wij de paasweek af. Vroeger werd die zondag ‘Beloken Pasen’ genoemd, naar het oud-Nederlandse woord ‘beluiken’ (afsluiten). In het evangelie lezen wij dat Jezus zich terug laat zien. Zijn leerlingen mogen Hem als de Levende ontmoeten. De houding van Thomas, die twijfelt, laat ons zien dat die eerste leerlingen geen naïeve dromers...
Lees meer »

HEEL DICHT BIJ CHRISTUS KOMEN

LAAT HET HART SPREKEN Broeders en zusters, Mochten we in ons gewone doen zijn dan kregen jullie, een mooi overzicht gepresenteerd van een aantal sfeerfoto’s rond de Goede Week en Pasen. Na de belangrijke feestdagen spreek ik ook telkens een dankwoordje uit ten aanzien van onze gewaardeerde medewerkers. Iedereen geeft in zo’n dagen het beste van zichzelf… prachtige bloemen,...
Lees meer »

Pagina's