Nieuws

Brief van Pastoor Paul De Craene 14/08/2019

ZIJN WIJ GELUKKIG ? Tijdens deze zomerse vakantiedagen zien de meeste mensen er gelukkig uit. En, ze liegen niet, want ze voelen zich niet ongelukkig! Maar sommigen zijn wel vlug hun goed humeur kwijt. Een kleine botsing, letterlijk of figuurlijk, volstaat dikwijls en ze staan in vuur en vlam. Ze voelen zich happy maar tevens dikwijls boos als het ergens verkeerd gaat. Er is al vaker gepeild naar...
Lees meer »

Eucharistieviering op de dijk - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op 23 juni vond traditiegetrouw de eucharistieviering plaats op de dijk. Klik hier voor meer foto's...
Lees meer »

Chiromis bivak - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Chiro Ommekaar heeft er een geslaagd bivak in Haelen (Nederland) opzitten. Met dank aan chiroleiding en kookploeg. Vooraleer op bivak te vertrekken vierden ze samen eucharistie. Klik hier voor meer foto's...
Lees meer »

Vemmekensspoeling 15, 17 en 18 augustus 2019 Torrestraat Sint-Gillis Dendermonde

In het weekend van 15, 17 en 18 augustus 2019 wordt voor de 44ste keer de Vemmekensspoeling georganiseerd ten voordele van vzw Jeugd Zonder Dak. Door de jaren heen zijn deze feesten gegroeid van een buurtkermis tot een waar cultureel gebeuren in Dendermonde met telkenmale enkele duizenden bezoekers. Op het programma dit jaar: Op donderdag 15 augustus is er om 11.30u. openluchtmis. Verder...
Lees meer »

Brief van Pastoor Paul De Craene 07/08/2019

O.L.VROUW HEMELVAART Een paar weken terug waren wij met ongeveer 300 pelgrims van KWB voor enkele dagen aan de Bron van Lourdes, waar de Moeder Gods 18 maal verscheen aan de H Bernadette , een ongeletterd en ziek meisje. Het werd voor haar een totale ommekeer. Bij die bron werd Bernadette een vrouw naar Gods hart. Daarover willen wat verder nadenken. Als er vandaag een zekerheid is, dan is het de...
Lees meer »

Koelte in deze warme zomer ...

OP ZOEK NAAR KOELTE ... Beste Dendermondenaars en bezoekers aan onze mooie stad, In deze warme zomermaanden zijn velen - jong zowel als oud - op zoek naar weldoende koelte. Vele van onze kerken, vooral de historische kerken, bieden deze koelte. Het zijn vaak ook oorden van rust binnen de drukte van de stad en het professionele leven. We nodigen jullie dan ook graag uit om onze kerken op te zoeken...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 17 - 7-2019

WAT ‘GODDELIJK’ IS LIEFHEBBEN. Tijdens de vakantietijd worden ons een aantal mooie evangelieteksten aangeboden. Op 14 juli, het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Het is een verhaal dat Jezus vertelt als antwoord op de vraag van een Schriftgeleerde: ‘Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ Jezus begint zijn antwoord met de vraag ‘Wat staat er in de...
Lees meer »

Kapel-Oude Molenstraat - Grembergen

15 augustus - KAPEL PROCHE - HOOGDAG ONZE-LIEVE-VROUW HEMELVAART Openluchtmis. Traditiegetrouw wordt de hoogdag van Onze Lieve Vrouw gevierd aan de kapel van "De Proche". Deze viering wordt opgeluisterd dooe het St. Margaretakoor. Het beginuur is 9.30 uur. Na de H. Mis is het kermis in de wijk. Paul Redant, pastoor...
Lees meer »

Parochiaal eetfestijn - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni gaan de jaarlijkse parochiefeesten door. De eucharistieviering van 10 uur gebeurt zoals gewoonlijk in openlucht op de dijk . We heten jullie van harte welkom in deze eucharistieviering en daarna (of op zaterdagavond) in de parochiezaal voor een gezellige maaltijd. Ook nu kan je weer kiezen uit heerlijke gerechten. Wie op voorhand inschrijft (zie...
Lees meer »

Digitale nieuwsbrief

In het najaar zullen we van start gaan met een periodieke digitale nieuwsbiref. Wat mag je hiervan verwachten? Je ontvangt maximum 4 tot 5 e-mails per jaar. Je mailbox wordt dus zeker en vast ook niet overstelpt met (ongewenste) e-mails. In deze nieuwsbrief informeren zal je geïnformeerd worden over wat er in de parochie de komende periode zoals te beleven valt. Bijzondere vieringen, speciale...
Lees meer »

Pagina's