Nieuws

Brief van Pastoor De Craene 17-02-2021

Aswoensdag, de Weg naar binnen. Op Aswoensdag 17 februari begint de vastentijd. Een tijd van bezinning en gebed, vasten en solidariteit. We doen het samen, dat is gemakkelijker. Als symbool hangen wij aan het altaar een ketting met vele schakels; een keten van verbondenheid. De lezingen van deze dag spreken ons over het samenroepen van mensen. De profeet Joël zegt ons in de eerste lezing: ‘...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 10-02-2021

Macht in de kerk. Vorige week ging het over ‘macht’ en zijn diverse betekenissen. Deze keer willen wij nadenken over macht in de kerk. Macht die wij vertaald hebben als opgave, uiting van dienstbaarheid. De paus wordt ‘Servus servorum Dei’: ‘Dienaar van de dienaren Gods’ genoemd. Het tweede Vaticaans concilie, heeft dat duidelijk onder de focus geplaatst. Weg...
Lees meer »

Overlijdens in de maand januari

In januari namen we afscheid van ... Odette Amerlinck (28 augustus 1932 - 31 december 2020) in de Sint-Margaretakerk (Grembergen) op 8 januari. Maria Crabbé (4 april 1926 - 9 januari 2021) in de Onze-Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (Baasrode-Briel) op 14 januari. Lisette Van den Eynde (22 maart 1936 - 8 januari 2021) in de Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-binnen) op 15 januari. Godelieve Camilla Philips...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 03-02-2021

Macht die dienstbaar is. De bekendste Duitse spirituele schrijver: benedictijnermonnik Anselmus Grün schreef een boek over ‘Macht, een verleidelijke kracht’. Het inspireerde mij om even na te denken over het gebruik van macht. Zowel in de politiek als in de kerk, in organisaties en in het gezin speelt macht een bijzondere rol, ten goede als ten kwade. Als een pastoor bij een conflict...
Lees meer »

Maria Lichtmis of de opdracht van de Heer

De kinderzegen vieren met pannenkoeken Op 2 februari was het “Maria Lichtmis”, zoals het “Feest van de opdracht van de Heer” beter gekend staat, en werden weer vele pannekes warm gemaakt en pak pannenkoeken naar binnen gewerkt. In een leven-zonder-corona zouden we dan in de zondagsmis samengekomen zijn met de ouders en hun kinderen, die het voorbije jaar gedoopt zijn...
Lees meer »

Valentijnsdag: Bijbelteksten over liefde- Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

De liefde zal nooit vergaan 1 Korintiërs 13:8 Heb elkaar lief Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 1 Johannes 4:19 Alles wat u doet, moet u met liefde doen. 1 Korintiërs 16:14 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Romeinen 13:8 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt...
Lees meer »

Herdenking Fabeltjesland Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Gillis-Buiten)

HERDENKING FABELTJESLAND Tijdens het weekend werd ook in onze kerk het drama van Fabeltjesland herdacht. Er was een mooi gedenkteken opgesteld in de kerk. En vooral op zaterdag zijn vele mensen een kaarsje komen branden. Er waren tal van kerkbezoeken. Ook op facebook hebben velen gereageerd. Er waren 411 betrokkenheidsberichten en 1695 die het bericht hebben gelezen. Het drama van 23 januari, de...
Lees meer »

Brief van Pastoor De Craene 27-1-2021

Jezus de weerbarstige Het optreden en de boodschap van Jezus lokken reacties uit. Zeker vandaag. Onderzoek wijst uit dat velen godsdienst en geloof als de oorzaak zien van zoveel oorlog en onvrede, uitsluiting en vervolging, ja van het fundamentalisme en de genocide in deze wereld. Terwijl het eigenlijk omgekeerd is. Fundamentalisten en fanatici misbruiken de godsdienst als dekmantel om hun eigen...
Lees meer »

Maria Lichtmis (coronaversie)

Op 2 februari is het “Maria Lichtmis”, zoals het “Feest van de opdracht van de Heer” beter gekend staat, en werden weer vele pannekes warm gemaakt en pak pannenkoeken naar binnen gewerkt. In een leven-zonder-corona zouden we dan in de zondagsmis samenkomen met de ouders en hun kinderen, die het voorbije jaar gedoopt zijn. Bekijk hier vanaf zondag 31 januari om 10u onze...
Lees meer »

Lang zullen we lezen

Start van de Poëzieweek. De jaarlijkse Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland start op 28 januari met ‘Gedichtendag’ en duurt tot en met 3 februari. Langs beide landsgrenzen worden de krachten gebundeld om poëzie te promoten. Literaire organisaties, scholen, bibliotheken, boekhandels, media… iedereen doet mee! Elk jaar wordt een thema gekozen. Dit jaar wordt het ‘Samen...
Lees meer »

Pagina's