ZORG IN DE KIJKER

ZORG IS VOOR ONS CRUCIAAL

Op 15 maart vindt in heel België de ‘Dag van de Zorg’ plaats. De sector wordt dan positief in de kijker gezet. Zorg- en Welzijnsorganisaties openen die dag hun deuren. Cindy Vanhoomissen is centrumleider in het Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Plein in Baasrode. Zij weet als geen ander wat ‘Zorg’ betekent.

Wanneer werd het Dienstencentrum ’t Plein opgericht en waarom?

Vanaf 1992 waren we actief in Woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Een nieuw decreet met andere infrastructuurvoorwaarden drong zich op. In september 2008 zijn we verhuisd naar onze nieuwe locatie dicht bij het dorpsplein: LDC ’t Plein. Het doel is mensen uit de buurt zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving te laten wonen. Buurtzorg, ontmoeting, netwerken uitbouwen, vorming, informatie, dienstverlening, thuiszorg en vrijwilligerswerk zijn fundamentele pijlers in onze werking.

Wat bracht je op het idee om dit werk te doen?

Toen ik in mijn opleiding maatschappelijk werk zat, kon ik niet kiezen tussen individueel maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk. Ik vond toen een stageplaats in LDC Zonnebloem in Sint-Gillis waar ik beide kon combineren. Na mijn stages startte ik in het OCMC Dendermonde in de Woonzorgcentra en een paar maanden later ging ik aan de slag in de Lokale Dienstencentra. Als centrumleider zorg ik er voor dat alles wat gepland is zo goed mogelijk verloopt. Personeel, vrijwilligers en gebruikers enthousiasmeren, stimuleren en animeren is een belangrijke taak!

Wie kan hier terecht en waarvoor?

Op de eerste plaats richten we ons tot senioren, mantelzorgers en kwetsbare personen. Maar iedereen is welkom! Mensen kunnen hier terecht voor allerlei zaken: ontmoeting en ontspanning, cursussen volgen en informatie opdoen. Dagelijks is de cafetaria open en kunnen gebruikers van het LDC een warme maaltijd nuttigen. Wie een verhoogde tegemoetkoming heeft of een laag inkomen, betaalt minder. Er staat een wasmachine en een droogkast ter beschikking. De strijk kan meegegeven worden naar het strijkatelier. Een pedicure komt een aantal keren per maand voor voetverzorging. Bij de maatschappelijk werker en de thuiszorgwerker kan men terecht voor informatie, advies, administratieve hulp en aanvragen voor onder andere zorgbudgetten, mantelzorgpremie, parkeerkaart en diensten aan huis. Onze deur staat open voor mensen met een andere origine. Via buurtzorg hopen we deze groep nog meer te betrekken. Reclame van mond tot mond is de beste manier om ons te leren kennen. Tweemaandelijks brengen we ons tijdschrift ‘Het Boekske’ uit. We komen regelmatig in de Pers en in Kerk & Leven J.

Welke beroepskrachten werken er en hoe belangrijk zijn vrijwilligers?

We werken met vijf beroepskrachten en 75 vrijwilligers. Naast mijzelf als centrumleider werkt hier elke voormiddag een deeltijdse bediende. Zij is verantwoordelijk voor de administratie, voorbereiding van de facturatie, Het Boekske en de UITPAS. Dit is een klantenkaart voor vrije tijd aan kansentarief in heel Vlaanderen. Het betekent een serieuze korting voor diverse activiteiten. De thuiszorgwerker is verantwoordelijk voor de thuiszorgactiviteiten en de buurtzorg. Twee keer per week kan men bij haar terecht op het spreekuur. Ikzelf heb wekelijks één spreekuur. Hierdoor komen wij in contact met gebruikers en mantelzorgers die nood hebben aan een gesprek of enige vorm van dienstverlening. De twee servicemedewerkers zijn verantwoordelijk voor de logistieke hulp, het onderhoud, de wasserette, de bar en het restaurant. De 75 vrijwilligers ondersteunen de werking op velerlei vlakken zoals hulp bij onthaal en administratie of het begeleiden van activiteiten. Zij zijn niet weg te denken in onze werking. Door zich onbezoldigd in te zetten voor hun medemens krijgen ze veel terug. Het is zinvol en verrijkend.

Hoe ziet jullie aanbod aan vorming en ontspanning er uit?

In het LDC kan je altijd bijleren. Wij bieden momenteel taallessen aan (Duitse conversatie en Engels), yoga, aquagym, bloemschikken, een kook-, hobby-, naai-, en muziekatelier, computerlessen, smartphonelessen en fotobewerking. Ook organiseren we maandelijks een infonamiddag rond een interessant onderwerp. Bijvoorbeeld: Een notaris komt spreken over zorgvolmacht.

Amusement is te vinden in bingo, kaarten, sjoelen, uitstappen, feesten…

Wordt het LDC gesubsidieerd en onder welke voorwaarden?

Wij krijgen subsidies van de Vlaamse regering, departement Welzijn. Onze werking wordt geregeld via het woonzorgdecreet. Sinds 01.01.2020 werd dit aangepast. Hierdoor komt er een verschuiving van verplichte activiteiten naar buurtgerichte opdrachten. Het accent ligt nu meer op het stimuleren van intermenselijke contacten in de buurt. In 2018 startten we met ons project ‘Samen voor een zorgzame buurt’. Het aangepast woonzorgdecreet zet dit dik in de verf! Elk dienstencentrum bepaalt zelf waar het bij voorkeur op inzet, rekening houdend met de eigen mogelijkheden. De dienstverlening moet aangepast zijn aan de buurt. Vandaar een buurtanalyse als leidraad voor de werking. Kortom: we blijven activiteiten aanbieden, maar we zoeken daarbij uitdrukkelijk naar een link met de buurt en met verenigingen die er actief zijn.

Is er concurrentie met bestaande verenigingen/Woonzorgcentrum?

Neen, als Lokaal Dienstencentrum hebben we altijd al getracht om constructief samen te werken met de partners ter plaatse. Complementair werken vergroot het aanbod. Wisselwerking vangt de tekorten op. Mensen van het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius nemen deel aan onze activiteiten. Omgekeerd gebeurt dat minder. Een vrijwilliger zit in de Gezinsbond, activiteiten van Pasar verschijnen in Het Boekske, het ledenblad van Okra vindt de weg naar ‘t Plein. Initiatieven zoals ‘Soep op de stoep’ en ‘Caffeeplezier op ’t planchier’ versterken de onderlinge samenhang.   

  Hebben gebruikers en vrijwilligers van het LDC inspraak?

Ja zeker! Participatie van gebruikers en vrijwilligers is zeer belangrijk. De jaarplanning wordt opgemaakt samen met de vrijwilligers. Elke eerste maandag van de maand vergadert de Centrumraad. Daar kan advies uitgebracht worden over de algemene werking van het dienstencentrum. Tweemaandelijks is er overleg met de onthaal- en thuiszorgvrijwilligers. Regelmatig gaan er vergaderingen over buurtzorg door met eigen inbreng. Een aantal opdrachten in de buurt worden gerealiseerd in samenspraak met de gebruikers van het LDC, buurtbewoners, lokale verenigingen en organisaties. Die gaan door zowel in de eigen lokalen als op andere plaatsen.

 

Agnes De Mulder