Woordje van deken Jo

Een woordje van deken Jo naar aanleiding van een nieuw pastoraal werkjaar.

Vrienden en vriendinnen,

Het is alweer september, het begin van een nieuw pastoraal werkjaar. Graag wens ik al wie terug naar school gaat – het zij als scholier, student of leerkracht of als (groot)ouder - die ervoor zorgt dat de kinderen en jonge mensen zich op school en er naartoe goed weten te oriënteren een mooi begin toe.

September betekent ook het begin van een nieuw pastoraal werkjaar. We zijn nog steeds bezig met het diocesaan project om een ‘nieuwe parochie’ te vormen. Bij ons heet deze parochie voorlopig ‘Parochie in Dendermonde’. Op andere plaatsen hebben ze de nieuwe parochie al een nieuwe naam gegeven: ‘Parochie Edith Stein’, ‘Parochie Oscar Romero’, ‘Parochie Onze-Lieve-Vrouw’, enz. Zover staan wij nog niet. Maar, dat wil niet zeggen dat er niet aan gewerkt wordt. Alleen is er zeer veel vertrouwen nodig om de nieuwe parochie werkelijk te realiseren. Daaraan ontbreekt het bij ons nog wat. We mogen gerust naar de anderen kijken die ons ‘voorgaan’. Dat kan ons uitnodigen en uitdagen. Zo zie ik bijvoorbeeld dat in het dekenaat Wetteren reeds een rondvraag werd gedaan naar de naam voor de nieuwe parochie in Destelbergen-Melle. De parochies die mij vroeger waren toevertrouwd heten vanaf nu Emmaüsparochie. Echt proficiat daarvoor!

Vanaf dit parochieblad zullen we onder de rubriek ‘Kerk in Dendermonde’ telkens een tekst publiceren – soms kort, soms lang – die te maken heeft met wat de essentie, de kern dus, van een parochie is. We beperken ons daarbij niet tot wat er door ons bisdom gepubliceerd wordt, maar we gaan veel ruimer. Misschien kunnen we daar ook nog meer inspiratie vinden. Onze Kerk is immers wereldwijd. De horizon is niet beperkt tot Vlaanderen, België of Europa.

Het is echt belangrijk dat we stappen vooruit zetten. Vasthoudendheid is geen teken van geloof, maar eerder een teken van ongeloof in Gods altijd nieuwe toekomst, denk ik.

Wat goed is mag bewaard worden, maar boven alles staat het in verbondenheid leven met de geloofsgemeenschappen in onze buurt. We zijn immers geen navelstaarders! Er is het verleden – dat ons zéér veel kan leren – maar dat ons ook heel erg kan beperken. Er is het heden, dat we in alle eerlijkheid mogen beoordelen. Maar er is ook de toekomst. Krampachtig vasthouden aan het verleden en het heden leiden tot niets. We moeten echt de kaart van de toekomst trekken, ook al doet dat eventjes pijn en moeten we afscheid nemen van personen en vormen, instituten, enz. die de zaken op positieve wijze gestalte gaven. En die veel vruchten hebben gedragen! Dat mag vooral niet vergeten worden! Maar, de ‘nieuwe toekomst’ is Bijbels zeer te verantwoorden. ‘Het oude is voorbij, het nieuwe is er al’ zegt ons de profeet Jesaja.

Laten we bij het begin van dit pastoraal werkjaar alles inzetten op de toekomst van de parochies. We zullen daartoe in ons parochieblad wekelijks teksten publiceren, die misschien kunnen inspireren, of die misschien tot discussie kunnen leiden. Ook dat mag gerust. Zolang het maar tot opbouw van de Kerk is.

Maar bij dit alles willen we toch de woorden herhalen die we op zondag in de eucharistie met velen uitspreken: ‘Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk’

Deken Jo