Op 17 april is een volgende fase in de binnenrestauratie van onze kerk van start gegaan. Alle bakstenen gewelven en de ribben in natuursteen worden gereinigd. Dit gebeurt met een speciaal procedé die de steen en het voegwerk niet beschadigt en bovendien stof- en geurvrij is. Op de volledige te behandelende zone wordt een reinigingspasta aangebracht op basis van ammoniakvrije natuurrubber met toevoeging van vuilabsorberende vulstoffen en chemicaliën. Het product vormt tijdens het drogen een film waarin het vuil uit de ondergrond maximaal wordt opgenomen. Na het drogen kan de elastische, vuil bevattende film worden afgepeld en het metselwerk komt in zijn oorspronkelijke staat te voorschijn.

 

In het werk is ook de herstelling voorzien van de zones met sterk gedegenereerd pleisterwerk boven de beide zijportalen. Alle loszittend pleisterwerk wordt er afgekapt. Op de ondergrond wordt dan een vochtwerende noppenfolie geplaatst die de nieuwe pleisterlaag zal dragen. Tot slot wordt de zone geschilderd in een neutrale kleur gebroken wit.

De uitvoeringstermijn gaat tot november maar de aannemer denkt reeds in september de werken te kunnen afronden. De kerkdiensten gaan in de periode van de werken gewoon door.

De werken worden uitgevoerd door aannemer De Witte uit Stekene onder leiding van architectenbureau Van Severen uit Dendermonde. De financiering gebeurt deels door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en deels door het Stadsbestuur Dendermonde. De moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen!

 

Werken in onze kerk
Werken in onze kerk

Zoeken

Dekenaal nieuws