Vormselviering - Sint-Margaretakerk (Grembergen) - zevende TOVdag

We zijn er klaar voor!

Op zondag 22 april was het zover. 56 jongeren werden op parochie Grembergen gevormd.

Gedurende zes TOVdagen hebben de kinderen zich, onder begeleiding van catechisten en medewerkers, voorbereid op deze gebeurtenis. In de viering werd, na de passage uit het scheppingsverhaal waarin God de mens schiep als zijn beeld, gelezen: “Ook vandaag mag God zien dat het TOV is. Op deze feestelijke dag komt de vormheer jullie de handen opleggen, teken van Gods bescherming. Hij legt met zijn handen ook Gods kracht bij jullie om te leven naar Jezus’ voorbeeld. Hij komt jullie zalven met Gods Geest. Jullie leven mag zo één grote T0V-dag worden. Dit wordt jullie dag, jullie zondag, de bekroning van zeven TOV-dagen."

Extra informatie: