Vormsel Oudegem Mespelare

Vormsel Oudegem-Mespelare

De vormselcatechese begint eind september. Onze samenkomsten zijn éénmaal per maand en viermaal gedurende de week voorafgaand aan het vormsel (2 mei 2020).

 Inschrijvingsformulieren voor de vormselcatechese liggen achteraan in de kerken van O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Oudegem en Sint Aldegonde te Mespelare. Je mag ook via onze contactpersoon een digitale versie aanvragen.

De ouders van de ingeschreven kandidaat-vormelingen worden uitgenodigd op donderdag 26 september voor een informatievergadering om 20 uur in de Mariakring te Dendermonde.

 Wegens ziekte wordt onze contactpersoon Magda Lambrecht voorlopig vervangen door Hilde D’Hollander.

 Meer info over catechese en vormsel: Hilde D’Hollander, Oudegemse Baan 49 te Oudegem, gsm 0475 32 18 78, e-mail: hilde.dhollander@gmail.com