Vormsel 2020 - Sint-Margaretakerk (Grembergen)

Gevormd worden in Grembergen in 2020

 

Beste (ouders van een) kandidaat-vormeling,

 

Als je twaalf wordt kan je in de katholieke kerk gevormd worden. Dit is geen verplichting maar een vrije keuze waar naast het kind ook de ouders achter staan. En natuurlijk vraagt deze keuze een duidelijk engagement van iedereen (kinderen, ouders en catechisten).

 

De voorbereiding op het vormsel gebeurt op één jaar. Op onze kerkplek bieden we een uniek programma aan, gespreid over een zevental dagen.

Om te kunnen starten zijn er twee voorwaarden:

- Je bent gedoopt (hiervan vragen we later nog een bewijs).

- Je volgt godsdienst op school (dit vragen we na op de scholen).

 

Begin september zullen we jullie een uitnodiging bezorgen voor de startavond voor ouders én vormelingen op woensdag 18 september 2019 .  Om te kunnen starten moeten jullie (minstens één ouder en de vormeling zelf) aanwezig zijn. Op deze startavond maken we immers alle afspraken. Op het einde van de week die daarop volgt, op zaterdag, vindt de eerste bijeenkomst voor de kinderen plaats. Indien je overweegt om gevormd te worden of geïnteresseerd bent in ons aanbod laat dit dan weten via e-mail: hugo.vancauwenberg@outlook.com  Zo hebben we meteen een juist (mail)adres, wat het bezorgen van uitnodigingen veel gemakkelijker maakt. We krijgen zo ook een idee van het aantal aanwezigen op de startavond .

 

Deze eerste brief bezorgen we aan alle kinderen in de Grembergse scholen en aan de kinderen die hier wonen maar elders naar school gaan, voor zover we die kunnen ontdekken. Soms ontsnapt ons een kandidaat. Daarom deze oproep. Indien iemand in jullie kennissenkring ook graag wil gevormd worden in Grembergen, zeg dan om vóór september contact op te nemen met Hugo Van Cauwenberg, Hagewijkpark 54 in Grembergen, 052/210 596 of Pastoor Paul Redant, Dr. Haekstraat 8 in Grembergen 052 / 34 32 88  en  0477 / 54 26 94 paul.redant@parochiedendermonde.be  Ook met je andere vragen over het Vormsel kan je hier terecht.

 

Om er zeker van te zijn dat de vormeling aan alle activiteiten zal kunnen deelnemen geven we nu al de data mee. Noteer ze onmiddellijk op jullie kalender. Zo komt je vormeling later niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Hugo Van Cauwenberg, in naam van alle catechisten:

Christine, Lut, Alexandra, Greetje, Jan, Hendrik, Fien, Hannelore, Anneklaar, Lisa, diaken Geert en pastoor Paul.

 

Planning 2019-2020

woensdag  18 september - van 18.45u tot 20.45u

Startavond voor ouders en kinderen

zaterdag 28 september van 13.30u tot 19.45u met avondviering

TOV1 - Welkom

zaterdag 12 oktober van 13.30u tot 19.45u met avondviering

TOV2 - Je bent uniek

zaterdag 30 november van 13.30u tot 19.45u met avondviering

TOV3 - Licht en vuur zijn voor elkaar

vrijdag 3 januari van 9.30u tot 17u

TOV4 - Ik leef niet voor mezelf alleen

zondag 26 januari van 15u tot 18u

Geloofsvrienden.

zaterdag 7 maart van 10.00u tot 19.45u met avondviering

TOV5 - Kruisje

woensdag 1 april van 19.45u tot 22.00u

Ouderavond

zaterdag 4 april van 14.30 u tot 21.30u in Sint-Niklaas

Vormelingendag

vrijdag 24 april (17.00u) tot zondag 26 april (13u)

TOV6 - tweedaagse

dinsdag 28 april van 17u tot 19u

Oefenmoment 1

woensdag 29 april van 17u tot 19u

Oefenmoment 2

zondag 3 mei om 11.00u

TOV7 - Vormsel