Vieringen ONZE LIEVE HEER HEMELVAART in Baasrode, Boonwijk, Lutterzele, Keur, en Sint-Gillis-Buiten

 

Een hoogdag die wij vieren midden de week. Er zijn twee vieringen: op woensdagavond om 18.00 uur in de kerk van Baasrode en op donderdag 30 mei om 11.00 uur in de kerk van Sint-Gillis. Het is ook de feestdag van de christelijke werknemersbewegingen. Immers in 1891 schreef paus Leo XIII de eerste sociale encycliek: ‘Rerum Novarum’ waar hij het opnam voor de werkende bevolking en voor de waardigheid van elke mens. Voor betere arbeidsomstandigheden en het recht om zich te organiseren (vakbonden oprichten). Wij worden hierbij gezonden om te zien wat er in de wereld gebeurt met mensen en om recht te trekken wat onrechtvaardig is. In het hemelvaartverhaal lezen we: ‘Wat staat ge naar de hemel te staren… ga naar Galilea (naar de plek waar ge woont), daar moet ge er een ‘hemel voor alle mensen’ van maken’. Na de viering houden wij een receptie om op de samenwerking van de verschillende parochies even te klinken. Alle inwoners van de parochies van Sint-Gillis en Baasrode zijn dan ook van harte uitgenodigd om mee te werken en om aanwezig te zijn. Graag zien wij ook de vlaggen van de verschillende verenigingen vooraan in de kerk. Met dank voor ieders medewerking.

Pastoor Paul