Vasten: vast iets voor jou

Waarom vasten?

De vasten daagt ons uit om stil te staan bij wat echt van tel is. Wie bewust vast, komt vaak vanzelf tot bezinning. Vasten is voor christenen geen doel op zich maar een hulpmiddel om tot een hoger doel te komen: dichter bij God. Minder eten en zaken ontzeggen of afleren staan ten dienste van matiging, die ruimte biedt om tot inkeer te komen. Wie vast, verbetert de hersenfunctie: het wordt helderder in je hoofd. Je zintuigen komen scherper te staan. Je wordt je bewuster van wie je bent en wat je voor een ander kan betekenen. Er is meer ruimte om tot een diepere relatie met God te komen. Vasten is dus een combinatie van minder en meer. Elk geloof kent vastenperioden. Zo vasten christenen 40 dagen in de veertigdagentijd, moslims een maand met de ramadan, joden extreem één dag op de Grote Verzoendag.

Waarom veertig dagen?

In de bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte 40 dagen (duur van de zondvloed) voordat hij uit zijn boot, de Ark, stapte. De Israëlieten waren 40 jaren onderweg vanuit Egypte naar het Beloofde Land. Mozes verbleef 40 dagen op de berg Sinaï vooraleer hij de Tien Geboden schreef. De profeet Elia zwierf 40 dagen in diezelfde omgeving voor zijn ontmoeting met God. Jezus trok zich 40 dagen terug in de woestijn voor hij aan zijn publieke optreden begon. Telkens een periode van intense zoektocht om uit te komen bij God en een nieuw leven te beginnen. Het askruisje op Aswoensdag is een teken van bijstellen. Om na te denken over wat beter zou kunnen in je leven. Om meer tijd te reserveren voor gebed, wat kan leiden tot diepe vrede. De veertigdagentijd moet niet te ik-gericht zijn. Het is een periode van solidariteit en delen met anderen. De vastenactie Broederlijk Delen verwerft fondsen om wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen.

Vasten is weer in.

Het jaarlijks vastenritueel, gebaseerd op de aloude christelijke traditie, wordt vandaag in een nieuw jasje gestoken. Soberder leven, op zoek gaan naar een hoger doel en minderen met slechte gewoonten zijn gemakkelijk te linken aan dat oeroude vasten ieder jaar. De één vast met een religieus doeleinde, de ander om zijn geest te versterken en nog een ander om af te vallen. Initiatieven als ‘Tournée Minérale’,’40 dagen Zonder Vlees’, ‘40 dagen Niet Klagen’ en ‘Mediavasten’ zijn een uitdaging voor jezelf en leuk voor de omgeving. Maar in hoeverre heeft dit te maken met ommekeer en nieuw leven, als men na de vastenperiode hervalt in de oude gewoonten. Voor christenen gaan vasten en bidden samen. Via de vastenkalender, apps op tablet/smartphone/computer, meditatieve boekjes… Materiaal dat kan helpen de aandacht te richten op God en op elkaar, als voorbereiding op Pasen.

Soberder leven.

Zowel gelovigen als zij die wat verder van de Kerk staan, zoeken naar zinvolle manieren om te vasten. Die kunnen leiden tot bewustwording en gedragswijziging.

1.   Het dagelijkse glas wijn wordt een kop thee.
2.   Je laatste sigaret opsteken en dan stoppen.
3.   Dagelijks een kwartiertje meditatie/gebed.
4.   Minderen met je mobiele telefoongebruik.
5.   Geen beleg tussen je brood bij het ontbijt.
6.   Elke dag een goede daad stellen.
7.   Elke avond een stukje uit de Bijbel lezen.
8.   De auto minder en de fiets meer gebruiken.
9.   Verpakkingen in plastic vermijden.
10. Meedoen met acties als Broederlijk Delen.

Veertig dagen de kans

om te verstillen met liefde:
bezinnen, danken, luisteren,
de stilte horen;
om te geven met liefde:
een bloem, tijd, rust,
eerbied voor de schepping;
om te vergeven met liefde:
een roddel, een kwaad woord
of iets waarin jij tekortschoot;
om te verminderen met liefde:
Facebook, google, televisie
of tussendoortjes;
om te vermeerderen met liefde:
attenties, opmerkzaamheid,
verbondenheid;
om te voelen met liefde:
Jezus’ sterven en opstanding,
Zijn verdriet en Zijn kracht.

 

Agnes De Mulder