Valentijnsdag: Bijbelteksten over liefde- Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

De liefde zal nooit vergaan

1 Korintiërs 13:8

Heb elkaar lief

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
1 Johannes 4:19

Alles wat u doet, moet u met liefde doen.
1 Korintiërs 16:14

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Romeinen 13:8

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Kolossenzen 3:14

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
1 Johannes 4:12

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
1 Korintiërs 13:2

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
Romeinen 12:10

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Efeziërs 4:15

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
Leviticus 19:17-18

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Efeziërs 4:2

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
1 Petrus 4:8

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
1 Johannes 4:11

Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
1 Johannes 4:20

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Johannes 13:34

En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
Matteüs 5:44

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.
Johannes 14:21

Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
1 Petrus 3:10-11

En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
Efeziërs 5:2

Bron: Alle Bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.