Gedachtenisviering (Baasrode)
Op zaterdag 5 november werden alle overledenen van onze parochie herdacht en in het bijzonder zij die ons het laatste jaar ontvallen zijn. Vele mensen waren op de uitnodiging ingegaan. Het bloemstuk op het altaar, de versierde paaskaars, de chrysanten aan de ambo en aan het hoekje met de gedachteniskruisjes: het vormde samen één mooi geheel, met dank aan Luc Dilewyns. In zijn homilie sprak Deken Jo troostende en bemoedigende woorden van hoop. Het Sint-Gregoriuskoor van Dendermonde zorgde voor passende, sfeervolle liederen. Bijna alle gedachteniskruisjes werden afgehaald. Deze viering, in uitgesproken verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan, was een dankbaar samenkomen. Iemand zei met tranen in de ogen: ‘Ik mis mijn man nog elke dag, maar dit heeft me deugd gedaan!’
Gedachtenisviering (Baasrode)
Gedachtenisviering (Baasrode)

Zoeken

Dekenaal nieuws