Terugblik ... en vooruitblik (Sint-Ursmaruskerk, Baasrode)

Terugblik…

Op zaterdag 27 juni deed pastoor Paul zijn laatste officiële mis in de Sint-Ursmaruskerk.

De veiligheidsmaatregelen in acht genomen waren alle plaatsen bezet. Voor de laatste keer trok pastoor Paul nog eens alle registers open. Zijn stem zal nog lang nazinderen in onze kerk.

Chris, voorzitter van de kerkraad, was lector van dienst. Tony, voorzitter van Parochiale Werken, hield de afscheidsrede met een overzicht van het mooie apostolaatswerk van pastoor Paul, zijn manier van zijn en zijn manier van doen. Rita, lid van het parochieteam, gaf de bloemen af. Waarna pastoor Paul een daverend en minutenlang applaus in ontvangst mocht nemen. Het vertolkte de gevoelens van de aanwezigen en het deed onze pastoor zichtbaar deugd. In zijn dankwoord hoorden we zijn droom naar de toekomst toe: ‘een zorgzame samenleving waar wij in Liefde elkaar ontmoeten.’ Dit was trouwens het thema van de viering.

Pastoor Paul heeft graag in Baasrode gestaan, wat ons blij in de oren klonk. Later, in het Parochiehuis, kreeg hij nog een set cadeaubonnen waarmee hij kan shoppen in heel Groot-Dendermonde. Wij wensen pastoor Paul nog een vruchtbare taak toe in zijn parochies in Sint-Gillis.

Voor onze parochie: uit het oog…niet uit het hart!

Een dankbare Sint-Ursmarusgemeenschap

Foto's

… en vooruitblik

Op zaterdag 4 juli deed deken Jo zijn eerste officiële mis in de Sint-Ursmaruskerk.

In zijn welkomwoord had Tony het over de wijziging in het kerklandschap waarbij het bisdom op zoek ging naar modellen om zich zo goed mogelijk te reorganiseren. Er werd drastisch gesnoeid in het aantal kerken. Dit ging gepaard met de nodige oppositie en commotie, wat een normale zaak is. Samen met Appels, Dendermonde, Grembergen en Sint-Gillis is de Sint-Ursmaruskerk één van de vijf openblijvende kerken, mede wegens haar geografische ligging tegenover de andere kerken.

De aanstelling van deken Jo is een gevolg van het uitrollen van het kerkenplan. Hij zal niet nalaten om het parochieleven in Baasrode levendig te houden en te proberen – zoals ook pastoor Paul altijd voor ogen had – zijn steentje bij te dragen tot een parochie met-een-ziel.

Ondertussen heeft deken Jo zijn strepen in Baasrode reeds verdiend bij het verzorgen van een tiental uitvaarten. De getroffen families hadden niets dan lof over zijn aanpak! We zijn ook blij dat onze organist Luc Dillewyns terug is, nu de mis weer om 17 uur is. Want geef toe, ook al had pastoor Paul ‘veel noten op zijn zang’, een streepje orgelmuziek geeft toch altijd wat meer kleur aan de vieringen.

In zijn homilie merkte deken Jo fijntjes op dat de mensen van Baasrode warm van hart en rad van tong zijn. Gegniffel en gelach volgde hierop. De toon was gezet!

We heten deken Jo van harte welkom in Baasrode en wensen hem hier veel geluk en succes toe!

Een hoopvolle Sint-Ursmarusgemeenschap