Restauratie SInt Aldegondiskerk Mespelare

Waarom restaureren we de Sint-Aldegondiskerk?

De Sint-Aldegondiskerk werd reeds in het midden van vorige eeuw geklasseerd als monument. Op de noordmuur werden muurschilderingen ontdekt, die dateren uit een periode rond 1400. Op een stukje, dat vrij gelegd werd, herkennen we de Heilige Aldegonde en een tekst ‘H. Aldegonde bid voor ons’. De kerk heeft, zoals elke bezoeker met eigen ogen kan observeren, nood aan een grondige restauratie. Niet alleen omdat het gebouw in een slechte toestand verkeert maar ook omdat de kerk een grote historische, religieuze en toeristische waarde heeft.

Naast ook de tijd hebben verschillende klimatologische omstandigheden hun tol geëist. Wanneer je in of rondom de kerk loopt, is de schade duidelijk zichtbaar. De natuurleien dakbedekking is in slechte toestand, de dakgoten lekken op verschillende plaatsen. Daarnaast zijn diverse natuurstenen naar beneden gevallen, is er een grote scheur in de zuidgevel, zijn de voegen uitgesleten. De muren hebben last van vochtinsijpeling. Willen we dit historisch, religieus en toeristisch erfgoed bewaren voor de volgende generaties dan moest de kerk dringend gerestaureerd worden.

Waarde van de Sint Aldegondiskerk.

Het hoofddoel van de restauratie is zodoende het verval stoppen en de algemene toestand verbeteren. In de eerste plaats is de Sint Aldegondiskerk al meer dan 700 jaar een religieuze plaats van bezinning en stilte. Het is een bedevaartsoord voor kankerkpatiënten en hun familie. Het is een plaats waar iedereen  welkom is om zijn blijdschap bij een genezing te delen maar ook om hoop en steun te vinden tijdens moeilijke momenten in het leven.

Daarnaast wil de kerk een toegankelijke en inspirerende plaats van kunst en schoonheid zijn voor alle bezoekers. De kerk is een stijlvoorbeeld van laat Romaanse bouwkunst.  De mozaïekvloer van rond 1300, de muurschildering van rond 1400, laten elke keer opnieuw een blijvende indruk na.

De kerk wordt door sommige archeologen beschouwd als de best bewaarde middeleeuwse kerk van Vlaanderen. De kerk van Mespelare is het meest bezienswaardige bedeoord uit het Romaanse tijdperk in onze streek. Ze is geheel gebouwd in natuursteen. De fraaie toren is met de beelden van de Evangelisten versierd, aan de vier hoeken van de verdieping. Het oudste gedeelte van de kerk gaat terug tot het laatste kwart van de 12 de eeuw. Archeologisch onderzoek heeft uitwezen dat ze gebouwd is op de funderingen van een afgebrande Karolingische kerk. Er werd bij dat onderzoek romeins aardewerk gevonden wat niet zo uitzonderlijk is voor de streek. Het opgegraven Karolingisch aardewerk is echter wel een primeur.

Na de buitenrestauratie volgt er nog een evenzeer noodzakelijke interieurrestauratie. Hopelijk kunnen deze restauratiewerken met inbegrip van de restauratie van muurschilderingen aansluitend op de bouwkundige restauratie, snel van start gaan.

Tijdens de werken, die ongeveer een jaar zullen duren, blijft de kerk zelf toegankelijk voor bezoekers, bedevaarders en geïnteresseerden.