Project van God met de mensen te Dendermonde

 

Dendermonde als missiegebied

Tijden veranderen snel en het kost enige moeite om bij te blijven. Ooit gedacht dat jouw smartphone onmisbaar zou zijn? Iedere organisatie, bedrijf, school, vereniging moet continu reflecteren en nadenken over de toekomst om zich daaraan aan te passen. Binnen iedere parochie moet men zich voortdurend afvragen of men goed bezig is, moet men bewust bijsturen om niet platgewalst te worden door een snel veranderende maatschappij. Ook de wereld rond Parochie Dendermonde is sterk veranderd: hoe gaan we daar mee om?

Hoe aan een transformatieplan beginnen?

Bij het opstellen van een werkplan voor een nieuwe parochie vertrekken we vanuit de beleidsdomeinen van een parochie en de taken van een parochiepriester. Het merkwaardige is dat deze te vergelijken zijn met die van elke bedrijfsmanager, elke directeur of leidinggevende: ze moeten niet alleen leiding geven, ook ondergeschikten en collega’s enthousiasmeren en zorgen dat de specifieke opdrachten correct worden uitgevoerd. Ook ouders worden met deze 3 kerntaken geconfronteerd: zorg, groeimogelijkheden stimuleren voor kinderen en partners en ruimte maken om als gezin ‘samen’ te leven. Het tweede Vaticaansconcilie omschreef heel precies de taken voor een priester. Herderlijke of Koninklijke missie (=leiding geven), een Profetische opdracht (=voedsel geven en léérlingen maken) en een Priesterlijke taak (=relatie met God verzorgen).

Is een priester een manager?

Uit deze kerntaken blijkt dat er van een parochiepriester heel veel verwacht wordt, hij moet een echte MANAGER zijn. Welke priester is opgeleid tot manager? In het seminarie werden en worden jonge mannen opgeleid tot heilige, vrome, gedienstige priesters. Priesters zijn geen prestatiegerichte leidinggevenden. Ze hebben niet geleerd om continu nieuwe moderne visies te ontvouwen. Evenmin om een netwerk uit te bouwen om deze nieuwe visies rond ‘apostolische zending’ te implementeren. Ook hoe ze een toenemend aantal praktiserende parochianen moesten krijgen behoort nu nog steeds niet tot het opleidingspakket van een seminarie.

Opleiding tot ‘ouder’?

Ook een moeder en vader worden met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd. Ze krijgen een vergelijkbare rol toebedeeld, een opleiding tot ouder bestaat niet en niemand behaalt in deze oeroude discipline een diploma. Toch “managen” vele ouders hun gezin zeer succesvol: ze gaan werken, ze dragen zorg voor hun gezin en elkaar, en ze bieden de nodige kansen aan hun kroost. Maar welk gezin schreef ooit zijn “beleidsdomeinen” uit? In de zoektocht naar geluk, ervaren ouders en kinderen dat men kan vertrouwen op elkaar en dat door elkaar graag te zien, men één gelukkig gezin kan vormen.

Nood aan een beleidsplan?

Binnen de ‘oude’ kerk was het niet nodig om in een parochie een beleidsplan uit te schrijven. Net zoals in een gezin leefde men vanuit de ‘liefde’ als inspiratiebron. Nu is het echter noodzakelijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen want de oerbron, het evangelie, is haast onzichtbaar geworden in het dagelijkse leven rond de kerktoren. In de volgende bijdragen in deze rubriek gaan we trachten elk beleidsdomein te belichten en een duidelijke visie voor te stellen door ons verder te verdiepen in de vele rijke aspecten van het nieuwe  werkterrein. Verwacht geen kant en klare antwoorden want er liggen talrijke bouwwerven klaar in onze nieuwe parochie. Het is aan de leken om de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan want “Elke gelovige deelt in het priesterschap van Christus” (1 Petr.2,9).

‘Dendermonde is een missiegebied’

“Parochie in Dendermonde” bestaat uit meerdere kerkplekken, waar gelovigen een hechte gemeenschap vormen en verder willen vormen om Gods Liefde centraal te kunnen stellen. Toegegeven, we zijn bij deze nieuw samengestelde parochie zonder diepgaand overleg gestart. Iedereen weet dat wanneer men geen stevige fundamenten legt er na een tijd barsten in het huis komen. Deken Jo opteerde van bij de start om voor zijn nieuwe parochie goede stevige fundamenten aan te leggen. Interne en externe omstandigheden noopten hem om tijd te nemen en rustig af te wachten op gunstigere omstandigheden. Stilaan breekt dit moment aan. ‘Dendermonde is een MISSIEGEBIED’, is een niet alledaags klinkend adagium, dat onze opdracht duidelijk stelt. Deze uitspraak schetst duidelijk het braakliggend werkterrein en roept iedereen op om in een open geest mee te denken en mee te werken aan ‘het project van God te Dendermonde’.

 

Zoals steeds zijn reacties op dit artikel welkom.

 

Luc Busschaert

 

klik hier voor 1ste bijdrage

klik hier voor 2debijdrage

klik hier voor 3de bijdrage

klik hier voor 4de bijdrage