Tondeldoos
Mensen willen met daden Jezus volgen. Jezus was bijzonder begaan met zwakke, arme en zieke mensen, met mensen in nood. Die mensen zijn er ook nog vandaag! Daarom willen ook vandaag mensen hun steentje bijdragen in de samenleving. Wij kunnen dit zelf doen door zomaar, ongevraagd een handje toe te steken, te zorgen voor een attentie, wat hulp te bieden hier en daar. Ook met de catechese willen we ons steentje bijdragen om mensen te helpen.

Wij laten de vormelingen kennismaken met VZW de Tondeldoos. De Tondeldoos helpt mensen in armoede. Bijzondere aandacht geven ze aan de kinderen, omdat kinderen die opgroeien in armoede een groter risico lopen om in de armoedespiraal te blijven zitten. Op zondag 27 november kwamen meer dan 80 vormelingen van ’Kerk in Dendermonde’ met hun ouders samen.

Ze luisterden naar Mevr. Rita De Vis, voorzitster van de Tondeldoos, ze gaf uitleg over hun werking. De Tondeldoos is een vereniging die uitsluitend steunt op vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd investeren in tal van activiteiten. Ze ondersteunen gezinnen en hun kinderen in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Wist je dat kinderarmoede in België nog elk jaar stijgt en zelfs bij de landen met de hoogste kinderarmoedecijfers in Europa hoort ? Ook Dendermonde scoort niet zo goed wat armoedebestrijding betreft. Rita gaf pakkende getuigenissen, bv over een jongen die gepest werd omdat hij geen mooie broek aan had, over een meisje dat haar huiswerk niet kon maken omdat ze geen computer had, over een mama dat geen geld had om eten te kopen. Hoe kom je in armoede terecht? Verlies van werk, langdurige ziekte, scheiding, alleenstaande ouders…Armoede is ook zoveel meer dan te weinig geld hebben. Dit heeft een groot effect op andere aspecten van het leven. Zo heb je ook geen geld om leuke dingen te doen. Je kan niet op reis, sommige hobby’s kun je niet doen omdat het te duur is. De dans- of muziekschool kosten namelijk veel geld. Je durft thuis geen vriendjes uitnodigen omdat je te weinig plaats hebt en je huis er niet mooi uit ziet. Dit zijn een paar elementen die grote gevolgen kunnen hebben voor je opvoeding. Gelukkig zijn er organisaties zoals de Tondeldoos, een vereniging van vrijwilligers die als doel heeft gezinnen in armoede te helpen. Ze richten zich daarbij vooral op de kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving. Het kinderfonds biedt verschillende activiteiten aan die de gezinnen kunnen helpen om hun eigen leven weer op orde te krijgen en hun zelfvertrouwen een boost te geven. Meer info kan je vinden op www.tondeldoos.be.

Na de uiteenzetting van Rita, woonden de vormelingen en hun ouders de viering bij. Na het intredelied gaven nog enkele vormelingen, die wegens omstandigheden afwezig waren bij de naamopgave, hun naam op. Tijdens deze viering was de collecte, die de mooie som van 637,18 euro opbracht, ten voordele van de Tondeldoos. De Tondeldoos dankt iedereen voor de milde gift !

vormselcat 4

Zoeken

Dekenaal nieuws