"Op adem komen" - volg Christus van nabij

“Op adem komen “, een oproep aan allen die Christus van nabijer willen volgen in onze nieuwe parochie.

Daarom nodigen wij u uit op een wekelijks samenkomen in de weekkapel van de O.-L.-V. kerk van Dendermonde,  iedere donderdag van 19.30u tot 20.15u.

Het verloop is als volgt:

 • Eerste deel van het breviergebed
 • Bijbellezing
 • Volstrekt stil gebed voor de H. Hostie (20 minuten)
 • Afsluitend breviergebed
  - Voorbeden
  - Onze Vader
  - Slotgebed en zegen
 • Een lied

Aanwezigen hoeven geen brevier mee te brengen, er wordt voorzien in een blaadje met ook enkele bezinningsteksten voor tijdens het stil gebed.

Welkom in onze biddende gemeenschap!

Extra informatie: