Nieuws uit Baasrode

Overgangsfase en afscheidsviering

We willen u er attent op maken dat de afscheidsviering voor pastoor De Craene plaatsheeft tijdens zijn laatste mis op zaterdag 27 juni om 18 uur. U wordt daar vriendelijk op uitgenodigd, maar jammer genoeg zullen door de coronamaatregelen niet meer dan 60 mensen de dienst kunnen bijwonen.

Vanaf de week nadien zal het uur van de weekendmis in Baasrode gewijzigd worden. Het wordt vanaf 4 juli - zoals vroeger - 17 uur i.p.v. 18 uur. Gelieve daar rekening mee te houden aub.

Dank voor uw begrip!

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Briel)

Zoals eerder was voorzien voor 31 december en met 6 maanden verlengd tot 30 juni wordt aan de pastoor vanaf die dag ontslag gegeven wegens leeftijd. Met ingang van 1 juli wordt deken Johan Mattheys  pastoor van de parochie. In uitvoering van het kerkenbeleidsplan zal de kerk vanaf die dag worden gesloten en onttrokken aan de eredienst zoals de bisschop heeft bepaald.

Bij deze nu al mijn dank aan allen die meewerkten aan onze parochie, vooral al onze trouwe kerkgangers. Zeker ook dank aan allen die in december via handtekeningen en de media probeerden om onze parochie in stand te houden, jammer is daar geen positief gevolg aan gegeven. Ook bijzonder dank aan het gemeentebestuur van Buggenhout voor hun inzet hiervoor. Het volgend nummer van het Parochieblad zal dan wellicht geen apart nieuws meer brengen over onze parochie.

Nieuwe parochie in Dendermonde

Uit een bericht van deken Jo Mattheys van dinsdag 9 juni: We hebben de intentie het kerkenbeleidsplan verder uit te rollen binnen de nieuwe parochie Dendermonde. Vanaf 1 juli worden de gelovigen die wekelijks vierden in ‘Den Briel’ uitgenodigd om actief mee te vieren in de omliggende parochies.

 

Ik wil langs deze weg pastoor De Craene en mevrouw Lucille Govaert uit Sint-Gillis en ook E.H. Van Duyse van harte bedanken voor de stipte, correcte en fijne samenwerking voor ons Parochieblad gedurende vele jaren!

Tony