Nieuwjaarsbrief voor de lezers van Kerk & Leven

Best lezer van Kerk & Leven,

Het oude jaar is weer om. Of beter gezegd: krom. Want geef toe, een fraai jaar is het niet geweest. Natuurrampen, oorlogen, aanslagen, crisissen, virussen…het hoorde allemaal bij het voorbije jaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen werden vol ongeloof gevolgd. Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie, de eerste keer in de geschiedenis. In eigen land braken we net geen wereldrecord in het wachten op een nieuwe regering. Voor gelovigen werd het een Kerstmis zonder mis, nooit meegemaakt.

2020 stond vooral in het teken van de coronapandemie. Digitale vergaderingen, afstandsonderwijs en thuiswerken werden de norm. In Vlaanderen raakte de term ‘knuffelcontact’ snel ingeburgerd en werd verkozen tot woord van het jaar. Hartverwarmend was dat vrijwilligers bijsprongen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Crowdfunding - om mensen in nood te financieren - won aan populariteit. We gingen massaal wandelen, fietsen en lokaal inkopen doen. We werden ons bewust van het belang van ons ‘kot’ tijdens de lockdown. De verbondenheid (en de sociale zekerheid) was een veilig vangnet voor wie pech had in het afgelopen jaar. Hopelijk hebben we er allen uit geleerd!

Laten we nu uitkijken naar het jaar onzes Heren 2021. Een jaar van hoop. Zonder hoop geen leven! We hopen vurig op een terugkeer naar het normale leven door het coronavirus de baas te worden. We blijven hopen op onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind. We durven hopen op sterke solidariteit in de strijd tegen armoede. We mogen hopen op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk...

Geen Nieuwjaar zonder goede voornemens! Een eerste goed voornemen zou kunnen zijn de eigen fouten toegeven, in plaats van elkaar de zwartepiet toespelen. Zo schreef een politicus in een eerlijk moment: “Het beleid van het voorbije jaar - waar ik mee verantwoordelijk voor ben - heeft niet gerendeerd.” Een tweede goed voornemen is rekening houden met elkaars rechten. Dat is van fundamenteel belang in onze samenleving. Mensen hebben onder andere recht op een eigen mening en een luisterend oor. Recht op waarheidsgetrouwe berichten en opbouwende kritiek. Recht op nieuwe uitdagingen en een duwtje in de rug… Een derde goed voornemen - alle goede dingen bestaan uit drie - is de eigen plichten kennen die ten goede komen aan jezelf en de mensen om je heen. Met als gulden regel: ‘Wat je niet wil dat je geschiedt, doe dat ook de ander niet.’

2021 wordt een stap in het onbekende. Het belooft een spannend jaar te worden met het wegwerken van vele knelpunten in Kerk en Staat. Een boeiende opgave!

U, lezer, wens ik een positieve levenshouding. In goede wil geloven. Hoopvol vooruitblikken. Tegenslagen liefdevol incasseren. Moedig herbeginnen. Het licht in elkaars ogen gunnen. Kunnen vergeven en vergeten. Blijven zeggen dat het allemaal goed komt. En last but not least het hart laten spreken. Kijken we maar naar het verenigings- en parochieleven tijdens de lockdown. Bestuursleden blijven vindingrijk in contact met hun leden. Parochiepriesters blijven spiritueel in verbinding met hun parochianen. Jeugdleiders blijven creatief voeling hebben met hun jonge volkje. Om warm van te worden!              

Beste lezer,
hoe meer we om elkaar geven,
hoe meer we met elkaar delen,
hoe beter elkaars leven,
ook in 2021!
‘Op hoop van zegen’.

Agnes De Mulder